Nieuws en actualiteiten

Op zaterdagavond 11 mei zal de Gospelgroep B-Light deeucharistieviering om 19.00 uur in de kerk van Bakel opluisteren methun prachtige... lees meer >

Op zondag 7 april j.l. hebben wij afscheid van pater Cândido Sousa Luhuma genomen. De afscheidsviering heeft in de kerk... lees meer >

7e jaargang PAROCHIE H. WILLIBRORDUS GEMERT – BAKEL. maart 2024 Maart, de lentemaand, de buienmaand, de guldenmaand, de windmaand, dedorre... lees meer >

Beste mensen, In november hebben we besloten ook dit jaar weer bijeenkomsten voor Werk in Uitvoering te organiseren. Deze zijn... lees meer >

De vierdaagse bedevaart van NBC Pro Maria afdeling bisdom Den Bosch is van 25 t/m 28 mei 2024 met begeleiding van... lees meer >

In een korte verklaring sluiten de Nederlandse bisschoppen zich aan bij de woorden van paus Franciscus over de situatie in... lees meer >

Aan alle ouders van mogelijke vormelingen, Graag willen wij u uitnodigen voor een informatieavond over het vormsel. Op deze avond... lees meer >

In mei 2024 wordt in onze parochie het sacrament van de Eerste Heilige Communie toegediend. Samen maken we hier een... lees meer >

Op dinsdag 22 augustus j.l. 18.30 uur, stond een groepje mensen rondom een tikkeltjenerveuze pastoor Issag terwijl bij pastor Cándido... lees meer >

Tarievenlijst parochie H. Willibrordus Gemert-Bakel

Tarieven per 1 januari 2024

Kerkbalans 2023

Actie Kerk in balans 2023

Jaarlijks doen wij een beroep op u om een vrijwillige bijdrage te geven voor
onze parochie. Zonder uw vrijgevigheid kan ook de kerk niet overleven.
U zult de financiële balans ook in uw eigen gezin, als persoon ook wáár
moeten maken. In een parochie gebeurt veel, dankzij de vele vrijwilligers,
denk aan de vele vieringen: zondag, door-de-week, uitvaarten en bijzondere
vieringen. Dit alles vergt veel voorbereidingen en tijd. Als parochiebestuur en
pastoraal team zijn ook zij verantwoordelijk voor de vele parochie
gebouwen, die vaak veel onderhoud vragen. Wij willen dit alles in stand
houden, dan zijn de financiën van essentieel belang. Wij weten echter dat
velen van u ook heel bewust moeten omgaan met uw eigen uitgaven in deze
onzekere tijd. Toch durf ik wederom te vragen, steun ons werk als parochie.
Mag ons geloof voor u allen een steun zijn, een baken waarop we mogen
vertrouwen. Laat de kerk het middelpunt zijn van ons samenzijn als gelovige
mensen, mensen die respect hebben voor elkaar, en er zijn wanneer het
nodig is. Wij willen als parochie ‘onderweg zijn’, Christus volgen, laat u
inspireren door hem.
Dankzij uw bijdragen van 2022 hebben we veel zaken kunnen realiseren.
Hopelijk wilt u het komende jaar ons ook weer blijven steunen met uw
bijdragen groot of klein. Veel dank.

In gebed verbonden, Uw Pastoor Issag Jesudass.

Het is tijd voor Actie Kerkbalans!

van 15 januari 2023 tot 28 januari 2023

In 2021 ontving onze parochie €94.647,= aan kerkbijdrage via de Actie Kerkbalans;
in 2022 €89.757,= (tot november 2022) en voor 2023 vragen we €110.000,= met Actie Kerkbalans.
Mede dankzij deze opbrengsten konden we dit jaar:

– Kerkgebouwen breder openstellen voor andere, passende, activiteiten.
– Het rapport van de Adviesgroep in ontvangst nemen inzake meer eigentijdse vieringen en meer aansprekende communicatie.
– Op basis hiervan een projectgroep vormen die de komende drie jaar zich bezighoudt met de verbetering van de communicatie en de werving van vrijwilligers op allerlei gebied.
– Een verbeterde geluidsweergave realiseren in de H. Willibrorduskerk van Bakel.
– Een grafmonument realiseren voor de zusters Franciscanessen van het voormalige klooster Nazareth.
– Een Quick Scan ontvangen van de gemeente inzake de voorgenomen aanwijzing van monumentale graven op onze 8 kerkhoven.
– Renoveren van de paden in het processiepark in Handel.
– Een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE) uitvoeren op het gebied van veiligheid voor personeel, vrijwilligers, kerkgangers, apparatuur en andere gebruiksmaterialen.


En voor 2023 hebben we als doelen:

– Verder inzetten op speerpunten per kerklocatie als groeimodel naar de gehele parochie,
– Verdere uitbouw van de nieuwe vrijwilligerscultuur,
– De mogelijkheid bieden om bij collectes naast cash doneren ook digitaal “een duit in het zakje” te doen.
– Uitvoering geven aan de in de RIE genoemde maatregelen zoals keuringen van materialen en training van bedrijfshulpverlening.
– Just Believe (familiepastoraat) verstevigen en gebruiken als koppeling tussen jonge gezinnen en de parochie.


U ziet hoe belangrijk het is voor de parochie om deze inkomsten te ontvangen naast de inkomsten van collectes, offerkaarsen, misintenties en grafrechten.
Het jaar 2021 hebben we negatief afgesloten met een (klein) verlies van €1.958,= .
Voor 2022 verwachten wij geen beter financieel resultaat daar de kosten van energie sterk zijn gestegen.
Met klem vragen wij u om niet alleen gift te continueren maar zelfs te verhogen; zo kunnen we behouden wat waardevol is zodat onze kerken en kosten in balans komen.
Hieronder treft u de gegevens aan om uw financiële bijdrage over te maken en dat zelfs op een fiscaal aantrekkelijke wijze (zie ANBI overeenkomst hier op de website).
Zo krijgt u van de belastingdienst meer terug of u geeft een hoger bedrag aan de Kerk zonder dat het u meer kost…


De parochiebijdrage kan worden overgemaakt op rekeningnummer:


Gemert: NL 40 RABO 0116126280

De Mortel NL 14 RABO 0134902068

Bakel: NL 06 RABO 0104134976

Milheeze: NL 49 RABO 0134200128

De Rips: NL 51 RABO 0144090503

Elsendorp: NL 43 RABO 0114000859

Handel: NL 41 RABO 0116102497

De tenaamstelling is steeds: R.K. Parochie Heilige Willibrordus

Een machtigingsformulier treft u aan op onze website.