Nieuws en actualiteiten

Openingstijden Pastoraal Bureau en opgave misintenties. Vanwege de Corona is het Pastoraal Bureau vanaf 2 november 2020 in Gemert alleen... lees meer >

Beste Parochianen, Zoals bekend, zijn de maatregelen i.v.m. Corona-virus aangescherpt.In elke viering mogen maximaal 30 personen deelnemen. U kunt zich... lees meer >

Mededelingen over misvieringen in onze 7 kerken van de parochie Geachte parochianen, Het zal u niet ontgaan zijn dat in... lees meer >

In het kader van Allerzielen zullen we in een speciale viering alle mensen van de heleparochie H. Willibrordus herdenken die... lees meer >

19-10-2020

Kleuterkerk

Kleuterkerk in Coronatijd!Gelukkig mogen wij in deze tijd met een klein aantal kinderen en met een ouder per gezin, bij... lees meer >

https://m.youtube.com/watch?v=TBmFntwbKXo Woord van bemoediging van bisschoppen Beste broeders en zusters, Velen vreesden er al voor. Maar nu is het een... lees meer >

Beste communicanten en kinderen Basisonderwijs, Parochie Gemert -Bakel Wij zijn op zoek naar jullie!!Zing je graag eens mee in de... lees meer >

“Gelukkig de vredestichters” is het thema van de Wereldmissiemaand.  Te midden van grote problemen als honger, armoede, terreur en de... lees meer >

Samen Bijbellezen.Bezig zijn met een Bijbeltekst is voor velen geen dagelijkse bezigheid. Toch blijkt menige Bijbeltekst ons te kunnen aanspreken.... lees meer >

De Gerardus (dag)kalender 2021, uitgebracht door Klooster Wittem, is een scheurkalender met elke dag op de voorkant een spreuk die... lees meer >

Eerste Heilige Communie 2021

Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen van groep 4 uit Bakel en Milheeze.


In 2021 vindt weer de Eerste Heilige Communie plaats.
Dinsdag 27 oktober om 20.15 uur is er een informatieavond in het Parochiehuis in Bakel.
Deze avond lichten we kort toe wat er komt kijken bij de voorbereiding van de Communie en de Communieviering. Tevens krijgt u tijdens deze avond informatie hoe u uw kind kunt aanmelden voor de Eerste Heilige Communie.
Wilt u uw kind de Communie laten doen en/of hier meer informatie over krijgen, dan zien we u graag op dinsdagavond 27 oktober.
In verband met de corona-maatregelen vragen we u om met 1 ouder/verzorger per kind te komen en zich van te voren aan te melden,
graag uiterlijk 18 oktober. Dit kan door een email te sturen naar communiewerkgroepbakel@outlook.com.


Werkgroep 1e Heilige Communie Bakel en Milheeze.

Terug naar boven

Vieringen en intenties

Bakel H. Willibrordus

Voor opgeven aanwezigheid viering, bel: P. v.d. Weijer 341665/06-33653958 vrijdag vanaf 18.00 uurZondag 25 oktober
9.30 Eucharistieviering
Nel Vermeulen-Damen en overl. familile;
Wil van Dommelen (mnd.ged.) en Pieter de zoon;
Drieka Manders-Sleegers en Antoon de echtgenoot (mnd.ged. en verj.dag Drieka);
Jo van Kessel en overl. familie,
11.00 Doopviering van Bo Lenssen

Terug naar boven

Overleden

Martien Leenders, Bakel

Terug naar boven

Pastoraal steunpunt en bezoektijden

De Wilbertsdries 43, ingang Diepstratenzaal
E. administratie2@heiligewillibrordus.nlOpgeven aanwezigheid vieringen in Bakel:
P. v.d. Weijer 341665/06-33653958 bellen vrijdag vanaf 18.00 uur


Voor het opgeven van misintenties:
1 keer in de 14 dagen, in de even weken, op dinsdag tussen 10.30 uur tot 12.00 uur. (Met ingang vanaf dinsdag 29 september 2020).Contactpersoon rond de kerk:

Wanneer u bepaalde vragen of opmerkingen heeft over de parochie kunt u binnen uw kerkdorp terecht bij de contactpersoon.

(Dit geldt niet voor het aanvragen van misintenties of andere administratieve aangelegenheden).Contactpersoon:

VacantStiltekapel:

De Stiltekapel van de kerk St. Willibrordus is dagelijks geopend van 10.00 tot 17.00 uur.

Terug naar boven

Geschiedenis Heilige Willibrorduskerk van Bakel

Omstreeks het jaar 700 na Christus bouwt de H. Lambertus de eerste kerk in Bakel. De kerk wordt gewijd als baseliek aan de H.H. Petrus en Paulus.
Na de moord op de H. Lambertus in 709 wordt de kerk ook aan hem gewijd.

 

Vanaf het jaar 714 is de H. Willibrordus in Bakel waar hij in 721 pastoor van Bakel wordt. Pepijn de tweede zoon van Badagro van Herelaef schenkt de H. Willibrordus verschillende goederen in Bakel en Deurne. Een van die goederen die uit zijn moeders erfdeel komen is de kerk van Bakel. Na de dood van de H. Willibrordus in 739 worden alle goederen eigendom van de abdij van Echternach-Luxemburg.

 

Tussen 700 en 1438 fungeert de Bakelse kerk als moederkerk in de omgeving.
Dit zijn dan onder andere de kerken in Milheeze, Gemert, Handel, Deurne, Vlierden en Liessel.

 

Rond 1500 wordt de toren gebouwd , het onderste gedeelte van de huidige toren dateert nog uit deze tijd. De H. Willibrorduskerk wordt in deze eeuw diverse malen geteisterd door branden. In 1511, 1586, 1599 en telkens weer is de kerk hersteld.

 

Ruim anderhalve eeuw is de kerk in handen geweest van de protestanten. Bij de Vrede van Munster in 1648 is de kerk overgegaan naar de protestanten tot het jaar 1818.

 

De preekstoel en de kroonluchter in de kerk zijn vervaardigd in de 18de eeuw. De biechtstoelen en de beelden in de kerk zijn vervaardigd in de 19de eeuw.

 

Vanaf 1890 staan er bij de hoofdingang van de kerk twee beelden. Rechts bij binnenkomst staat de H. Lambertus en links staat het beeld van de H. Willibrordus. In 1910 wordt de kerk grondig verbouwd en krijgt zijn huidige vorm.

 

Kerk Bakel

Terug naar boven