Nieuws en actualiteiten

Kinderkerstviering in onze parochie op kerstavond 24 december. Sinterklaas is bijna vertrokken, de voorbereidingen voor de kerstvieringen zijn in volle... lees meer >

Gospelkoor Ringshout is een koor met ongeveer 27 leden. De muziek die zij zingen, de naam van het koor zegt... lees meer >

PAROCHIE H. WILLIBRORDUS GEMERT – BAKELNovember 2019, 2e jaargang Bijdrage Bestuur:De maand, waarin…….- Het Ceciliafeest weer uitbundig is gevierd en... lees meer >

Geef licht…….Ook dit jaar komen we in de advent elke zondag vanaf 1 december om 10.30 uur bij elkaar in... lees meer >

De Gerardus (dag)kalender 2020, uitgebracht door Klooster Wittem, is eenscheurkalender met elke dag op de voorkant een spreuk die opbeurt... lees meer >

Als een dierbare overlijdt komt er heel veel op je af. Naast het verdriet om het verlies moet je zo... lees meer >

‘Het is goed dat er regionale parochies worden gevormd, dat parochies loyaal gaan samen werken, hun eigen belangen durven overschrijden... lees meer >

Wie gevormd wil worden in tiener en jongerenwerk voor de parochie die is van harte welkom zijn interesse kenbaar te... lees meer >

Velen hebben zich de afgelopen week tot het parochiebestuur gewend en aangegeven dat het kerkhof naast de (voormalige) Gerarduskerk er... lees meer >

1. Het bestuur van de Stichting Esdonkse Kapel is verantwoordelijk voor het beheer van de Kapel. De Parochie is verantwoordelijk... lees meer >

Tarievenlijst parochie H. Willibrordus Gemert-Bakel

Per 1 januari 2019Screen Shot 2018-11-29 at 16.53.33

* Hierop wordt 20% korting verleend als er de afgelopen 5 jaar voldoende parochiebijdrage is betaald
** Doop, Eerste Communie en Vormsel zijn gratis als er de afgelopen 5 jaar voldoende parochiebijdrage is betaaldParochiebijdrage fiscaal aftrekbaar.

De parochie H. Willibrordus Gemert-Bakel is door de belastingdienst aangewezen als een Algemeen Nut Beogende Instelling afgekort ANBI.

Giften die u doet aan een ANBI zijn fiscaal aftrekbaar. Afhankelijk van de hoogte van uw inkomen moet u op deze aftrek echter een drempelbedrag in mindering brengen. Deze inkomensdrempel kunt u echter uitschakelen. Voorwaarde is dan wel dat u een overeenkomst sluit met de parochie. In deze overeenkomst geeft u aan dat u gedurende 5 jaar jaarlijks een bedrag betaalt als parochiebijdrage. Het door u jaarlijks conform deze overeenkomst betaalde bedrag is volledig aftrekbaar in de aangifte inkomstenbelasting van het jaar van betalen van de parochiebijdrage.Voorbeeld:

Stel je betaalt jaarlijks € 80,00 parochiebijdrage. U valt voor de inkomstenbelasting in een tarief van 42% en u geeft de gift aan in uw aangifte inkomstenbelasting dan hoeft u in dat jaar € 33,60 minder aan inkomstenbelasting te betalen. In feite kost de parochiebijdrage van € 80 u dan slechts € 46,40.

De belastingdienst heeft voor een dergelijke overeenkomst een formulier gemaakt. U kunt het formulier downloaden van de belastingsite zie hiervoor onderstaande link. http://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/overeenkomst_%20period_gift_in_geld_ib0802z2fol.pdf

maar u mag ook contact opnemen met de administratie van de parochie: tel 0492-361215 of mail naar administratie@heiligewillibrordus.nl

ANBI PublicatieTarieven bijzondere vieringen/ gebruik kerkgebouw

Kosten en verdeling opbrengsten van eventuele collectes bij (jaarlijkse) vieringen

Ten aanzien van bijzondere vieringen en/of het gebruik van het kerkgebouw door een
organisatie worden eventuele kosten in rekening gebracht en eventuele collectes
gehouden.

Er wordt onderscheid gemaakt in meerdere categorieën:
1. Categorie 1: alle voor de parochie actieve gilden en broederschappen zijn geen
kosten verschuldigd voor een bijzondere viering. Er wordt één collecte gehouden
tijdens de viering en de opbrengst is 50/50 voor de parochie en voor de groep.
2. Categorie 2: bijzondere vieringen voor charitasinstellingen en andere
maatschappelijk gebonden instellingen betalen als kosten 60€ (prijspeil 2018,
jaarlijks bij te stellen door parochiebestuur) en er wordt één collecte gehouden
waarvan de gehele opbrengst is voor de parochie.
3. Categorie 3: het kerkgebouw wordt ter beschikking gesteld voor bijv. een
muziekuitvoering of een andere activiteit die direct meerwaarde oplevert voor de
uitstraling/ het beeld van de parochie. Geen kosten maar er wordt één collecte
gehouden waarvan de opbrengst bestemd is voor de parochie.
4. Categorie 4: het kerkgebouw wordt gebruikt voor een bijeenkomst die niet direct
een bijdrage is voor de geloofsgemeenschap zoals een vergadering, een studiedag
of iets dergelijks. De kosten bedragen dan 300€.

In alle andere gevallen beslist het parochiebestuur; het bestuur kan om voor haar
moverende reden afwijken van bovenstaande regeling.

Deze regeling gaat in per 1 januari 2018 en kan jaarlijks worden bijgesteld.

Parochiebestuur H. Willibrordus Gemert-Bakel