Nieuws en actualiteiten

De kerstdagen staan weer voor de deur en iedereen zoekt dan de warmte op van familie en goede vrienden. En... lees meer >

herdertjes

  Op maandag 24 december is er om 18.30 uur in De Mortel een Herdertjesviering. We willen graag in deze... lees meer >

10-12-2018

Kerstvieringen

Maandag 24 december- Kerstavond   Gemert St. Jan 19.00 Familieviering W+C / 21.00 Nachtmis ( Live uitzending Gemert Centraal) Gemert... lees meer >

Kerstmis 2018

10-12-2018

Kerstmis 2018

Mag ik………. een beetje lijken op die eenvoud in die stal?   op Maria……….groot in haar geloof…… op Josef…….groot in... lees meer >

kleuterkerk-e1453736816656 bijgesonenden

10-12-2018

Kleuterkerk

Kerst in de Kleuterkerk! Zondag 23 december om 10.00 uur, is de Kleuterkerk in de St Janskerk te Gemert. Jullie... lees meer >

2e jaargang, parochie H. Willibrordus Gemert - Bakel   In deze donkere dagen……….. - zijn er veel lichtpuntjes te vinden in het... lees meer >

Beste parochianen van de parochie Gemert-Bakel,   Afgelopen januari 2018 hebben we u gevraagd de jaarlijkse bijdrage aan de Kerkbalans... lees meer >

Gerarduskalender

Elke dag een beetje spirit! De Gerardus (dag)kalender 2019, uitgebracht door Klooster Wittem, is een scheurkalender met elke dag op... lees meer >

  Zoals al eerder gemeld gaan de paters van de Congregatie van de Heilige Geest hun intrek nemen in de... lees meer >

September 2018 Broeders en zusters, De afgelopen weken is onze Kerk helaas vaak negatief in het nieuws geweest. Er was... lees meer >

Tarievenlijst parochie H. Willibrordus Gemert-Bakel

 

Tarievenlijst Parochie H. Willibrordus Gemert-Bakel per 1 januari 2018

 

Parochie Bijdrage per persoon €     40,00
Parochie Bijdrage per gezin €     80,00
Intentie €     11,00
Huwelijksviering  €   370,00*
Jubileumviering  €   280,00*
Viering voor vereniging €     60,00
Uitvaartdienst (incl.Avondwake) €   460,00*
Uitvaartdienst (incl.Avondwake)  kind t/m 12 jaar  €  230,00*
Uitvaartdienst (excl. Avondwake) €   300,00*
Avondwake zonder uitvaartdienst €   225,00*
Absoute zonder uitvaartdienst €   125,00*
Doop €     55,00**
Eerste Communie €     55,00**
Vormsel €     55,00**
Doopbewijs (afgehaald) €       5,00
Doopbewijs (toegestuurd) €     10,00
Devotielichtjes €       0,50
Noveenkaars €       5,00

 

* Hierop wordt 20% korting verleend als er minimaal 5 jaar voldoende parochiebijdrage is betaald

** Doop, Eerste communie en Vormsel zijn gratis als er minimaal 5 jaar voldoende parochiebijdrage is betaald

 

Parochiebijdrage fiscaal aftrekbaar.

De parochie H. Willibrordus Gemert-Bakel is door de belastingdienst aangewezen als een Algemeen Nut Beogende Instelling afgekort ANBI.

Giften die u doet aan een ANBI zijn fiscaal aftrekbaar. Afhankelijk van de hoogte van uw inkomen moet u op deze aftrek echter een drempelbedrag in mindering brengen. Deze inkomensdrempel kunt u echter uitschakelen. Voorwaarde is dan wel dat u een overeenkomst sluit met de parochie. In deze overeenkomst geeft u aan dat u gedurende 5 jaar jaarlijks een bedrag betaalt als parochiebijdrage. Het door u jaarlijks conform deze overeenkomst betaalde bedrag is volledig aftrekbaar in de aangifte inkomstenbelasting van het jaar van betalen van de parochiebijdrage.


Voorbeeld:

Stel je betaalt jaarlijks € 80,00 parochiebijdrage. U valt voor de inkomstenbelasting in een tarief van 42% en u geeft de gift aan in uw aangifte inkomstenbelasting dan hoeft u in dat jaar € 33,60 minder aan inkomstenbelasting te betalen. In feite kost de parochiebijdrage van € 80 u dan slechts € 46,40.

De belastingdienst heeft voor een dergelijke overeenkomst een formulier gemaakt. U kunt het formulier downloaden van de belastingsite zie hiervoor onderstaande link. http://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/overeenkomst_%20period_gift_in_geld_ib0802z2fol.pdf

maar u mag ook contact opnemen met de administratie van de parochie: tel 0492-361215 of mail naar administratie@heiligewillibrordus.nl

 

ANBI Publicatie

 

 

Tarieven bijzondere vieringen/ gebruik kerkgebouw

Kosten en verdeling opbrengsten van eventuele collectes bij (jaarlijkse) vieringen

 

 

Ten aanzien van bijzondere vieringen en/of het gebruik van het kerkgebouw door een
organisatie worden eventuele kosten in rekening gebracht en eventuele collectes
gehouden.

 

Er wordt onderscheid gemaakt in meerdere categorieën:
1. Categorie 1: alle voor de parochie actieve gilden en broederschappen zijn geen
kosten verschuldigd voor een bijzondere viering. Er wordt één collecte gehouden
tijdens de viering en de opbrengst is 50/50 voor de parochie en voor de groep.
2. Categorie 2: bijzondere vieringen voor charitasinstellingen en andere
maatschappelijk gebonden instellingen betalen als kosten 60€ (prijspeil 2018,
jaarlijks bij te stellen door parochiebestuur) en er wordt één collecte gehouden
waarvan de gehele opbrengst is voor de parochie.
3. Categorie 3: het kerkgebouw wordt ter beschikking gesteld voor bijv. een
muziekuitvoering of een andere activiteit die direct meerwaarde oplevert voor de
uitstraling/ het beeld van de parochie. Geen kosten maar er wordt één collecte
gehouden waarvan de opbrengst bestemd is voor de parochie.
4. Categorie 4: het kerkgebouw wordt gebruikt voor een bijeenkomst die niet direct
een bijdrage is voor de geloofsgemeenschap zoals een vergadering, een studiedag
of iets dergelijks. De kosten bedragen dan 300€.

 

In alle andere gevallen beslist het parochiebestuur; het bestuur kan om voor haar
moverende reden afwijken van bovenstaande regeling.
Deze regeling gaat in per 1 januari 2018 en kan jaarlijks worden bijgesteld.

 

Parochiebestuur H. Willibrordus Gemert-Bakel
1 januari 2018

 

Tarievenlijst Parochie H. Willibrordus Gemert-Bakel per 1 januari 2019

Screen Shot 2018-11-29 at 16.53.33

* Hierop wordt 20% korting verleend als er de afgelopen 5 jaar voldoende parochiebijdrage is betaald
** Doop, Eerste Communie en Vormsel zijn gratis als er de afgelopen 5 jaar voldoende parochiebijdrage is betaald