Nieuws en actualiteiten

Van vrijdag 30 augustus t/m dinsdag 3 september wordt er een bisdom bedevaart naar Banneux georganiseerd. Pastoor Issag neemt ook... lees meer >

De viering in Wilbertsdries op zaterdag 10 augustus komt te vervallen.

Op vrijdagmorgen j.l. werden er door een bezoeker vernielingen ontdekt op de algemene begraafplaats van het St. Jans- kerkhof in... lees meer >

Op 26 juni hebben de misdienaars, Elena Esposito, Roderique Kroet en Jan Vogels een uitstapje gemaakt. Mirthe Rooijackers was er... lees meer >

Juni 2024 - 7e jaargang PAROCHIE H. WILLIBRORDUS GEMERT – BAKEL De maand die genoemd is naar de Romeinse godin... lees meer >

In de vakantieperiode is het Pastoraal Bureau in Gemert (Kerkstraat 2) alleen op maandagen van 14 -tot 16 uur geopend.

De Vastenactie van de parochie H. Willibrordus Gemert-Bakel is dit jaar opnieuw goed afgesloten. De bijeengebrachte gelden zijn bestemd voor... lees meer >

Wij zoeken enthousiaste vrijwilligers met een groot hart die zich in willen zetten voor de parochiegemeenschap. Iemand die het leuk... lees meer >

M.i.v. week 24 (10 t/m 16 juni) wordt de viering van maandagavond verplaatst naar woensdagmorgen 09.00 uur. (Dus de viering... lees meer >

In verband met de komende pensionering van de huidige medewerksters zijn wij op zoek naar: Medewerk(st)ers (financiële) Administratie en Secretariaat... lees meer >

Katholiek huwelijk in kerken van parochie

Volgens berichtgeving in het Gemerts Nieuwsblad lijkt de gemeente Gemert-Bakel de mogelijkheid te bieden om voortaan een burgerlijk huwelijk plaats te laten vinden in één van onze kerken. Dat is echter niet zo aangezien het huwelijk een sacrament is en daarmee moet voldoen aan de regels zoals deze binnen onze wereldkerk zijn gesteld.

Betekent dit dat er in onze kerken niets mogelijk is?

Integendeel! Er is zeer veel mogelijk en een op het burgerlijk huwelijk aansluitend kerkelijk huwelijk is een bijzonder mooie, liefdevolle en waardevolle ceremonie om een huwelijk extra glans en fundament te geven. 

Als tenminste één van beide huwelijkspartners gedoopt is, kan een katholiek huwelijk gesloten worden. 

Een algemene voorwaarde is wel dat tenminste één van de huwelijkspartners zich herkent in het Katholieke geloof en bereid is later de kinderen kennis te laten maken met dit geloof. Er is uiteraard altijd ruimte om in overleg de viering een geheel eigen en persoonlijk karakter te geven.

Wilt U meer weten over de mogelijkheden tot het afsluiten van een kerkelijk huwelijk, dan nodigen wij U graag uit om contact op te nemen met diaken Frank van der Geld.

Als aanstaand bruidspaar bent U van harte welkom in een van onze kerken,

diaken Frank van der Geld

Parochie H. Willibrordus