Nieuws en actualiteiten

Beste mensen, Na twee jaren geen parochieavond door corona maatregelen is het dit jaar wel mogelijk: wij houden  op donderdag,... lees meer >

M.i.v. woensdag 1 juni a.s wordt er in Handelvan maandag t/m zaterdag   iedere dag om 08.00 uur een Rozenhoedje gebedenmet aansluitend... lees meer >

16-05-2022

Koor A Djambo

Op zondag 29 mei, tijdens de H. Mis in de St Janskerk om 11 uur , zingt het koorA Djambo... lees meer >

PATER CÂNDIDO NAAR ROMEVOOR TITUS BRANDSMA 15 mei 2022 zal de Vaticaanstad de allerbelangrijkste Staat ter wereld zijn. TitusBrandsma leidt... lees meer >

Met ingang van 25 april zijn de pastorale steunpunten Bakel en Milheeze gesloten. De administratie van de parochie Heilige Willibrordus... lees meer >

Tijdens parochie activiteiten kunnen foto’s en/of video’s worden gebruikt voor een verslag van deze activiteit op de Keskespagina of de... lees meer >

De werkdruk voor de leden van ons pastoraal team is bij tijden hoog waarbij somsverplichtingen op verschillende locaties samenvallen.Wij zijn... lees meer >

Opgeven misintenties/kopij t.b.v. publicatie in Gemerts Nieuwsblad Graag maken wij u nogmaals attent op het uiterste opgeef moment voor misintentiesof... lees meer >

Ziekenbezoekgroep parochie Heilige Willibrordus Gemert Bakel.In een aantal geloofsgemeenschappen van onze parochie Heilige WillibrordusGemert - Bakel zijn vrijwilligers actief in... lees meer >

Nu de coronamaatregelen ook in onze kerken in hoge mate versoepeld zijn,stellen wij de kerkgangers weer in de gelegenheid om... lees meer >

Een mooie uitvaart in een mooie universele kerk

De Katholieke Kerk bestaat inmiddels 2000 jaar. Zij is gestart doordat Jezus zelf aan
zijn leerlingen de opdracht gaf om op weg te gaan en te verkondigen. De leerlingen
gingen op weg en dit heeft er toe geleid dat het christelijk geloof is verspreid over de
hele wereld. Soms vergeten wij dit en denken wij dat ons geloof iets is van Europa of
misschien zelfs iets is van Zuid-Nederland.
Omdat wij een wereldkerk zijn, hebben in het verleden onze missionarissen
bijgedragen aan de verkondiging van het geloof in verre landen. De meeste van u
hebben waarschijnlijk nog wel een oude oom of tante die in de missie heeft gewerkt.
Inmiddels is de situatie omgekeerd. Omdat er in Nederland te weinig roepingen zijn,
hebben wij de hulp ingeroepen van missionarissen die nu in onze kerk werken en de
sacramenten bedienen.
In onze parochie wordt zo samengewerkt door een Indiase pastoor, een pater uit
Afrika en de Nederlandse diaken. Beide missionarissen zijn uitstekend opgeleid,
hebben een jarenlange ervaring en spreken inmiddels goed Nederlands. Ze hebben
huis en haard opgegeven om er voor onze geloofsgemeenschap te zijn en voor te
gaan in vieringen.
Het is dan ook heel spijtig als wij vooral bij uitvaarten te horen krijgen: “ons pap of
man wil liever geen buitenlandse priester” waaraan dan snel wordt toegevoegd dat
deze minder zou zijn te verstaan.
Het geeft -zacht uitgedrukt- een gevoel van onbehagen. Hoewel het niet altijd direct
zo wordt benoemd, lijkt er sprake te zijn van een terughoudendheid waar dit betreft
de buitenlandse priesters.
Dit is echter volledig onterecht. Onbekend maakt onbemind. Mensen die wel gekozen
hebben voor een uitvaart met onze buitenlandse priesters zijn in de regel erg
enthousiast. Onze priesters zijn professioneel en betrokken, zij verstaan de lokale
taal en hebben absoluut gevoel voor de onderlinge verhoudingen.
Wij noemen onze kerk, katholiek, en dat betekent algemeen of universeel. Dat is zo
omdat voor Jezus alle mensen gelijk waren. Dat was het revolutionair nieuwe van het
christendom. In de wereldkerk met meer dan een miljard Christenen mogen wij
dankbaar zijn voor de hulp die wij krijgen van onze buitenlandse priesters.
Graag verzorgen zij met u als familie een mooie uitvaart die troost kan bieden en ook
ruimte voor persoonlijke inbreng.
Vriendelijk doch dringend doe ik een beroep op u om, als zich een uitvaart voordoet,
in overleg te gaan met onze priesters. U zult zien dat u uitstekend met hem kunt
communiceren en dat zij goed invulling kunnen geven aan uw wensen en verlangens
met betrekking tot het afscheid van uw geliefden.
diaken Frank van der Geld