Nieuws en actualiteiten

Op zondag 5 februari om 10.30 uur in de pastorie van de St. Janskerk is weer devolgende kleuterkerkviering. Alle kinderen... lees meer >

Beste ouders en kinderen, De vormsel voorbereiding voor dit jaar is van start gegaan. Kinderen die hun communie hebben gedaan... lees meer >

PAROCHIE H. WILLIBRORDUS GEMERT – BAKEL. Januari 2023 De maand is nieuw… De maand is fris… De maand dat u... lees meer >

Uitvoering Mattheüs Passie van J.S. Bach Sint Janskerk Gemert, 17- 03-2023 Tijd: 19.30- 22.00 uur Deze Mattheüs Passie benadert zoveel... lees meer >

De kerk Sint- Jansonthoofding te Gemert is de hoofdkerk van de Parochie H.Willibrordus Gemert-Bakel. In deze kerk ontbrak tot op... lees meer >

Van 15 tot 28 januari is er weer Actie Kerkbalans in alle Nederlandse christelijke kerken en dus ook in onze... lees meer >

De ouders van wie de kinderen in de Coronajaren of in 2022 gedoopt zijn in degehele Parochie H. Willibrordus Gemert-Bakel... lees meer >

Van af zondag 8 januari ( tot +/- 20 maart) zullen de vieringen op zondag in Bakel inDiepstratenzaal Wilbertsdries plaatst... lees meer >

Omdat ook de parochie moet bezuinigen met het verwarmen van de kerk zal vanaf 27 november2022 de koffie na de... lees meer >

Het is een oud gebruik om bij het overlijden van een parochiaan eenmalig ’s middags om 12uur een klok te... lees meer >

Een mooie uitvaart in een mooie universele kerk

De Katholieke Kerk bestaat inmiddels 2000 jaar. Zij is gestart doordat Jezus zelf aan
zijn leerlingen de opdracht gaf om op weg te gaan en te verkondigen. De leerlingen
gingen op weg en dit heeft er toe geleid dat het christelijk geloof is verspreid over de
hele wereld. Soms vergeten wij dit en denken wij dat ons geloof iets is van Europa of
misschien zelfs iets is van Zuid-Nederland.
Omdat wij een wereldkerk zijn, hebben in het verleden onze missionarissen
bijgedragen aan de verkondiging van het geloof in verre landen. De meeste van u
hebben waarschijnlijk nog wel een oude oom of tante die in de missie heeft gewerkt.
Inmiddels is de situatie omgekeerd. Omdat er in Nederland te weinig roepingen zijn,
hebben wij de hulp ingeroepen van missionarissen die nu in onze kerk werken en de
sacramenten bedienen.
In onze parochie wordt zo samengewerkt door een Indiase pastoor, een pater uit
Afrika en de Nederlandse diaken. Beide missionarissen zijn uitstekend opgeleid,
hebben een jarenlange ervaring en spreken inmiddels goed Nederlands. Ze hebben
huis en haard opgegeven om er voor onze geloofsgemeenschap te zijn en voor te
gaan in vieringen.
Het is dan ook heel spijtig als wij vooral bij uitvaarten te horen krijgen: “ons pap of
man wil liever geen buitenlandse priester” waaraan dan snel wordt toegevoegd dat
deze minder zou zijn te verstaan.
Het geeft -zacht uitgedrukt- een gevoel van onbehagen. Hoewel het niet altijd direct
zo wordt benoemd, lijkt er sprake te zijn van een terughoudendheid waar dit betreft
de buitenlandse priesters.
Dit is echter volledig onterecht. Onbekend maakt onbemind. Mensen die wel gekozen
hebben voor een uitvaart met onze buitenlandse priesters zijn in de regel erg
enthousiast. Onze priesters zijn professioneel en betrokken, zij verstaan de lokale
taal en hebben absoluut gevoel voor de onderlinge verhoudingen.
Wij noemen onze kerk, katholiek, en dat betekent algemeen of universeel. Dat is zo
omdat voor Jezus alle mensen gelijk waren. Dat was het revolutionair nieuwe van het
christendom. In de wereldkerk met meer dan een miljard Christenen mogen wij
dankbaar zijn voor de hulp die wij krijgen van onze buitenlandse priesters.
Graag verzorgen zij met u als familie een mooie uitvaart die troost kan bieden en ook
ruimte voor persoonlijke inbreng.
Vriendelijk doch dringend doe ik een beroep op u om, als zich een uitvaart voordoet,
in overleg te gaan met onze priesters. U zult zien dat u uitstekend met hem kunt
communiceren en dat zij goed invulling kunnen geven aan uw wensen en verlangens
met betrekking tot het afscheid van uw geliefden.
diaken Frank van der Geld