Nieuws en actualiteiten

Op zaterdagavond 11 mei zal de Gospelgroep B-Light deeucharistieviering om 19.00 uur in de kerk van Bakel opluisteren methun prachtige... lees meer >

Op zondag 7 april j.l. hebben wij afscheid van pater Cândido Sousa Luhuma genomen. De afscheidsviering heeft in de kerk... lees meer >

7e jaargang PAROCHIE H. WILLIBRORDUS GEMERT – BAKEL. maart 2024 Maart, de lentemaand, de buienmaand, de guldenmaand, de windmaand, dedorre... lees meer >

Beste mensen, In november hebben we besloten ook dit jaar weer bijeenkomsten voor Werk in Uitvoering te organiseren. Deze zijn... lees meer >

De vierdaagse bedevaart van NBC Pro Maria afdeling bisdom Den Bosch is van 25 t/m 28 mei 2024 met begeleiding van... lees meer >

In een korte verklaring sluiten de Nederlandse bisschoppen zich aan bij de woorden van paus Franciscus over de situatie in... lees meer >

Aan alle ouders van mogelijke vormelingen, Graag willen wij u uitnodigen voor een informatieavond over het vormsel. Op deze avond... lees meer >

In mei 2024 wordt in onze parochie het sacrament van de Eerste Heilige Communie toegediend. Samen maken we hier een... lees meer >

Op dinsdag 22 augustus j.l. 18.30 uur, stond een groepje mensen rondom een tikkeltjenerveuze pastoor Issag terwijl bij pastor Cándido... lees meer >

Een mooie uitvaart in een mooie universele kerk

De Katholieke Kerk bestaat inmiddels 2000 jaar. Zij is gestart doordat Jezus zelf aan
zijn leerlingen de opdracht gaf om op weg te gaan en te verkondigen. De leerlingen
gingen op weg en dit heeft er toe geleid dat het christelijk geloof is verspreid over de
hele wereld. Soms vergeten wij dit en denken wij dat ons geloof iets is van Europa of
misschien zelfs iets is van Zuid-Nederland.
Omdat wij een wereldkerk zijn, hebben in het verleden onze missionarissen
bijgedragen aan de verkondiging van het geloof in verre landen. De meeste van u
hebben waarschijnlijk nog wel een oude oom of tante die in de missie heeft gewerkt.
Inmiddels is de situatie omgekeerd. Omdat er in Nederland te weinig roepingen zijn,
hebben wij de hulp ingeroepen van missionarissen die nu in onze kerk werken en de
sacramenten bedienen.
In onze parochie wordt zo samengewerkt door een Indiase pastoor, een pater uit
Afrika en de Nederlandse diaken. Beide missionarissen zijn uitstekend opgeleid,
hebben een jarenlange ervaring en spreken inmiddels goed Nederlands. Ze hebben
huis en haard opgegeven om er voor onze geloofsgemeenschap te zijn en voor te
gaan in vieringen.
Het is dan ook heel spijtig als wij vooral bij uitvaarten te horen krijgen: “ons pap of
man wil liever geen buitenlandse priester” waaraan dan snel wordt toegevoegd dat
deze minder zou zijn te verstaan.
Het geeft -zacht uitgedrukt- een gevoel van onbehagen. Hoewel het niet altijd direct
zo wordt benoemd, lijkt er sprake te zijn van een terughoudendheid waar dit betreft
de buitenlandse priesters.
Dit is echter volledig onterecht. Onbekend maakt onbemind. Mensen die wel gekozen
hebben voor een uitvaart met onze buitenlandse priesters zijn in de regel erg
enthousiast. Onze priesters zijn professioneel en betrokken, zij verstaan de lokale
taal en hebben absoluut gevoel voor de onderlinge verhoudingen.
Wij noemen onze kerk, katholiek, en dat betekent algemeen of universeel. Dat is zo
omdat voor Jezus alle mensen gelijk waren. Dat was het revolutionair nieuwe van het
christendom. In de wereldkerk met meer dan een miljard Christenen mogen wij
dankbaar zijn voor de hulp die wij krijgen van onze buitenlandse priesters.
Graag verzorgen zij met u als familie een mooie uitvaart die troost kan bieden en ook
ruimte voor persoonlijke inbreng.
Vriendelijk doch dringend doe ik een beroep op u om, als zich een uitvaart voordoet,
in overleg te gaan met onze priesters. U zult zien dat u uitstekend met hem kunt
communiceren en dat zij goed invulling kunnen geven aan uw wensen en verlangens
met betrekking tot het afscheid van uw geliefden.
diaken Frank van der Geld