Nieuws en actualiteiten

Wij zoeken enthousiaste vrijwilligers met een groot hart die zich in willen zetten voor de parochiegemeenschap. Iemand die het leuk... lees meer >

Mei 2024 - 7e jaargang PAROCHIE H. WILLIBRORDUS GEMERT – BAKEL meimaand - bloeimaand: het leven bruist en komt op... lees meer >

Op zondag, 23 juni 2024 moeten wij helaas afscheid nemen van Diaken Frank van der Geld. Om 11.00 uur vindt... lees meer >

M.i.v. week 24 ( 10 t/m 16 juni) wordt de viering van maandagavond verplaatst naarwoensdagmorgen 09.00 uur.(Dus de viering van... lees meer >

Op woensdag, 19 juni wordt er in de Sprank in de Mortel (Oude Molenweg 12) weer onze jaarlijkse parochieavond gehouden.... lees meer >

In verband met de komende pensionering van de huidige medewerksters zijn wij op zoek naar: Medewerk(st)ers (financiële) Administratie en Secretariaat... lees meer >

Voorlopige watervoorziening op het Gerardus kerkhof Vanwege werkzaamheden door Stichting Goed Wonen is er al geruime tijd geen water op... lees meer >

Van vrijdag 30 augustus t/m dinsdag 3 september wordt er een bisdom bedevaart naar Banneux georganiseerd. De kosten van dit... lees meer >

Behalve dat de naam van het Pastoraal Team veranderd is in Pastores van de Parochie zijn er ook binnen dat... lees meer >

22-08-2023

H. Hartbeeld

Dit prachtige H. Hartbeeld wat zich bevindt aan de voorzijde van depastorie in Gemert is weer helemaal schoongemaakt, met dank... lees meer >

Tarievenlijst parochie H. Willibrordus Gemert-Bakel

Tarieven per 1 januari 2024

Kerkbalans 2023

Actie Kerk in balans 2023

Jaarlijks doen wij een beroep op u om een vrijwillige bijdrage te geven voor
onze parochie. Zonder uw vrijgevigheid kan ook de kerk niet overleven.
U zult de financiële balans ook in uw eigen gezin, als persoon ook wáár
moeten maken. In een parochie gebeurt veel, dankzij de vele vrijwilligers,
denk aan de vele vieringen: zondag, door-de-week, uitvaarten en bijzondere
vieringen. Dit alles vergt veel voorbereidingen en tijd. Als parochiebestuur en
pastoraal team zijn ook zij verantwoordelijk voor de vele parochie
gebouwen, die vaak veel onderhoud vragen. Wij willen dit alles in stand
houden, dan zijn de financiën van essentieel belang. Wij weten echter dat
velen van u ook heel bewust moeten omgaan met uw eigen uitgaven in deze
onzekere tijd. Toch durf ik wederom te vragen, steun ons werk als parochie.
Mag ons geloof voor u allen een steun zijn, een baken waarop we mogen
vertrouwen. Laat de kerk het middelpunt zijn van ons samenzijn als gelovige
mensen, mensen die respect hebben voor elkaar, en er zijn wanneer het
nodig is. Wij willen als parochie ‘onderweg zijn’, Christus volgen, laat u
inspireren door hem.
Dankzij uw bijdragen van 2022 hebben we veel zaken kunnen realiseren.
Hopelijk wilt u het komende jaar ons ook weer blijven steunen met uw
bijdragen groot of klein. Veel dank.

In gebed verbonden, Uw Pastoor Issag Jesudass.

Het is tijd voor Actie Kerkbalans!

van 15 januari 2023 tot 28 januari 2023

In 2021 ontving onze parochie €94.647,= aan kerkbijdrage via de Actie Kerkbalans;
in 2022 €89.757,= (tot november 2022) en voor 2023 vragen we €110.000,= met Actie Kerkbalans.
Mede dankzij deze opbrengsten konden we dit jaar:

– Kerkgebouwen breder openstellen voor andere, passende, activiteiten.
– Het rapport van de Adviesgroep in ontvangst nemen inzake meer eigentijdse vieringen en meer aansprekende communicatie.
– Op basis hiervan een projectgroep vormen die de komende drie jaar zich bezighoudt met de verbetering van de communicatie en de werving van vrijwilligers op allerlei gebied.
– Een verbeterde geluidsweergave realiseren in de H. Willibrorduskerk van Bakel.
– Een grafmonument realiseren voor de zusters Franciscanessen van het voormalige klooster Nazareth.
– Een Quick Scan ontvangen van de gemeente inzake de voorgenomen aanwijzing van monumentale graven op onze 8 kerkhoven.
– Renoveren van de paden in het processiepark in Handel.
– Een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE) uitvoeren op het gebied van veiligheid voor personeel, vrijwilligers, kerkgangers, apparatuur en andere gebruiksmaterialen.


En voor 2023 hebben we als doelen:

– Verder inzetten op speerpunten per kerklocatie als groeimodel naar de gehele parochie,
– Verdere uitbouw van de nieuwe vrijwilligerscultuur,
– De mogelijkheid bieden om bij collectes naast cash doneren ook digitaal “een duit in het zakje” te doen.
– Uitvoering geven aan de in de RIE genoemde maatregelen zoals keuringen van materialen en training van bedrijfshulpverlening.
– Just Believe (familiepastoraat) verstevigen en gebruiken als koppeling tussen jonge gezinnen en de parochie.


U ziet hoe belangrijk het is voor de parochie om deze inkomsten te ontvangen naast de inkomsten van collectes, offerkaarsen, misintenties en grafrechten.
Het jaar 2021 hebben we negatief afgesloten met een (klein) verlies van €1.958,= .
Voor 2022 verwachten wij geen beter financieel resultaat daar de kosten van energie sterk zijn gestegen.
Met klem vragen wij u om niet alleen gift te continueren maar zelfs te verhogen; zo kunnen we behouden wat waardevol is zodat onze kerken en kosten in balans komen.
Hieronder treft u de gegevens aan om uw financiële bijdrage over te maken en dat zelfs op een fiscaal aantrekkelijke wijze (zie ANBI overeenkomst hier op de website).
Zo krijgt u van de belastingdienst meer terug of u geeft een hoger bedrag aan de Kerk zonder dat het u meer kost…


De parochiebijdrage kan worden overgemaakt op rekeningnummer:


Gemert: NL 40 RABO 0116126280

De Mortel NL 14 RABO 0134902068

Bakel: NL 06 RABO 0104134976

Milheeze: NL 49 RABO 0134200128

De Rips: NL 51 RABO 0144090503

Elsendorp: NL 43 RABO 0114000859

Handel: NL 41 RABO 0116102497

De tenaamstelling is steeds: R.K. Parochie Heilige Willibrordus

Een machtigingsformulier treft u aan op onze website.


Terug naar boven

Tarieven Graven

Tarieven per 1 januari 2024Voor meer informatie kunt u het begraafplaats reglement raadplegen.

Terug naar boven