Nieuws en actualiteiten

Evenals het vorig jaar wordt de St. Janskerk in Gemert in de kerstperiode omgetoverd tot een feeërieke ambiance. Het Gemertse... lees meer >

Zondag 10 december 2023, 15.00 uur, Sint Willibrorduskerk in Bakel is het concertvan Ensemble Duodecima. Het concert is gratis, een... lees meer >

6e jaargang PAROCHIE H. WILLIBRORDUS GEMERT – BAKEL. november 2023 November heeft maar 30 dagen, Maar wel dubbele wind en... lees meer >

WELKOM op vrijdag 8 december 2023 op het feest van: Maria Onbevlekt Ontvangenis met het “Genade uur” in de kerk... lees meer >

In een korte verklaring sluiten de Nederlandse bisschoppen zich aan bij de woorden van paus Franciscus over de situatie in... lees meer >

Aan alle ouders van mogelijke vormelingen, Graag willen wij u uitnodigen voor een informatieavond over het vormsel. Op deze avond... lees meer >

In mei 2024 wordt in onze parochie het sacrament van de Eerste Heilige Communie toegediend. Samen maken we hier een... lees meer >

Vanaf 4 november 2023 tot 16 maart 2024 worden de vieringen in Milheeze (1-steen 3-de zaterdag van de maand 19.00... lees meer >

Op dinsdag 22 augustus j.l. 18.30 uur, stond een groepje mensen rondom een tikkeltjenerveuze pastoor Issag terwijl bij pastor Cándido... lees meer >

Kerst Experience – St. Janskerk Gemert 2023

Evenals het vorig jaar wordt de St. Janskerk in Gemert in de kerstperiode omgetoverd tot
een feeërieke ambiance. Het Gemertse bedrijf LVSOUND o.l.v. Rens Vereijken zal deze klus
voor zijn rekening nemen. Het ontwerp is gebaseerd op een ontwerp van de Amsterdamse
kunstenaar Arjan van der Cruijsen en wordt dit jaar toch weer iets anders ingevuld door
LVSOUND. En niet alleen de invulling van dit lichtfestijn maar ook de realisatie is nu nog
meer energiebewust; de gehele verlichting wordt uitgevoerd in LED-technologie zodat het
opgenomen vermogen en het energieverbruik beperkt zal zijn. Ook het gebruik van de
verlichting in de tijd is beperkt hetgeen ook het energieverbruik matigt.


Met ingang van zondag,17 december zal de verlichting branden tijdens de misviering van 11
uur en natuurlijk ook tijdens het kerstconcert dat om 16.00 uur begint.
Ook tijdens de Kapellekeswandeltocht in de Griebelgrauw op zaterdag, 30 december is de
kerk St. Jan nog prachtig verlicht.
Tijdens de vieringen op kerstavond, eerste en tweede Kerstdag, en de traditionele
openstelling van de St Jan op eerste en tweede kerstdag van 15.00 tot 17.00 uur kunt u
genieten van dit lichtfestijn.
Kom gezellig met uw familieleden in de loop van de middag naar de St. Jan, neem de
hoofdingang (dubbele deuren) en loop een ronde door de kerk, bezoek de kerststal, steek
een kaarsje op en verlaat de kerk weer via de zijuitgang. Vrijwilligers en leden van het O.L.
Vrouwe Broederschap zijn aanwezig om een ander te begeleiden maar we zoeken nog
enkele vrijwilligers voor de eerste en tweede kerstdag; het hoeft maar één uurtje te zijn!
Meldt u bij bestuur@heiligewillibrordus.nl
En eenmaal weer buiten vergeet dan zeker niet onze buiten-kerststal te bekijken met
levende dieren.


Zowel het pastoresteam als het parochiebestuur wenst u een prettige adventstijd toe, een
goede voorbereiding op het kerstfeest en hopelijk tot ziens in de St. Jan.


Namens hen allen,
Leny Teunissen, secretaris.

Terug naar boven

Concert in Bakel 10 dec

Zondag 10 december 2023, 15.00 uur, Sint Willibrorduskerk in Bakel is het concert
van Ensemble Duodecima. Het concert is gratis, een vrijwillige bijdrage wordt op prijs
gesteld.


Duodecima is een barokstrijkorkest met klavecimbel. Sinds 2004 spelen vijftien enthousiast
amateur musici repertoire uit de barokperiode. Dit jaar heeft Jacqueline Wezenberg
na vele succesvolle jaren het ‘stokje’ overgedragen aan Thom Koldenhof, klavecinist
van het ensemble.


In het concert kunt u stukken horen van J.S. Bach, T. Albinoni, H. Purcell en G.
Werner.
Van J.S. Bach wordt de orkestsuite nr 3 gespeeld met het bekende Air en van
dezelfde componist zal Thom Koldenhof als solist optreden bij het klavierconcert in f
klein.


Ensemble Duodecima speelt voornamelijk muziek uit de barokperiode, werken van
componisten uit de periode 1650 tot 1750. 
In het voorjaar 2024 zal het ensemble repertoire gaan spelen van Franse
Barokcomponisten zoals Rameau en Lully.


Op verzoek wil Ensemble Duodecima koren en solisten begeleiden, maar wil ook
graag bewoners in zorgcentra een fijne middag bezorgen. 


Het concert is gratis toegankelijk, een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

www.ensembleduodecima.nl

Terug naar boven

Kleurrijk Kerstconcert Handel 17 dec

Terug naar boven

Nieuwsbrief november

6e jaargang

PAROCHIE H. WILLIBRORDUS GEMERT – BAKEL.
november 2023


November heeft maar 30 dagen,
Maar wel dubbele wind en regenslagen!


– Het einde van 2023 nadert… nog een maand waarin jong en oud het
“heerlijk avondje” weer gedenken om daarna weer op weg te gaan
naar Kerstmis…
– Zoals velen al gehoord hebben en enkelen er zelfs al gebruik van
hebben gemaakt, heeft de parochie een Bluetooth speaker
aangeschaft waarmee een zuiver muzikaal geluid met voldoende
volume hoorbaar is in onze kerken. Zijn er werkgroepen die hier
gebruik van willen maken dan kunnen zij dit regelen via
administratie2@heiligewillibrordus.nl
– De folder Kerkbalans ligt al bij de drukker, zodat we tijdig kunnen
beginnen met de praktische voorbereidingen. U hoort hier meer over
via de Keskespagina en de website…
– Ook de tarievenlijst 2024 moest helaas weer aangepast worden.
Deze wordt binnenkort gepubliceerd…
– De informatieavond voor de Eerste Communie, (in mei 2024) heeft
reeds plaatsgevonden. Er wordt verder gewerkt aan de praktische
voorbereidingen…
– De Herdenkingsvieringen m.b.t. Allerzielen hebben ook dit jaar weer
in verschillende kerken plaatsgevonden…
– Op zondag, 19 november jl. zijn er weer 2 koorleden van het koor
Crescendo in Elsendorp in het zonnetje gezet. Beiden hebben een
Gregoriusonderscheiding gekregen. Nogmaals van harte gefeliciteerd!
Op zaterdag, 09 december wordt er ook nog een
Gregoriusonderscheiding opgespeld tijdens de viering in De Mortel.
Bij voorbaat weer een felicitatie waard. Geweldig toch dat onze
vieringen muzikaal opgeluisterd worden door onze trouwe leden van
de diverse koren…
– Dhr. Robert Hendriks heeft 8 jaar lang zijn bijzondere diensten
bewezen als bestuurslid op het gebied van Bouwzaken. Nogmaals
onze hartelijke dank hiervoor…
– Voorstellen zijn geopperd om in de maanden mei en oktober extra
aandacht te besteden aan Maria vieringen… De diverse C.K.’s
(Commissies rondom de Kerk) nemen dit voorstel mee…


– Er heeft in november weer een bijeenkomst plaatsgevonden met de
C.K.’s. Enkele besproken punten:

. – De nieuw ontworpen condoleance kaartjes bij een overlijden
worden door de nabestaanden gewaardeerd.

. – Aandacht wordt gevraagd naar de mogelijkheid om bij een
natuurbegraafplaats ook een katholiek gedeelte te creëren. Dit
is wellicht de moeite van het overwegen waard…

. – In Handel staat de kerk in de steigers…

. – Een vraag om kinderboekjes achter in de kerk te leggen zodat de
kinderen tijdens een viering hierin kunnen kijken/ lezen…

. – In Milheeze wordt in de wintermaanden weer in “de Berken”
“gevierd”…

. – Zowel het Fanfare weekend als het Vivaldi weekend in de kerk in
De Mortel waren een sukses en zijn naar wens verlopen…

– Door het jaar heen vinden er gezellige vrijwilligersbijeenkomsten
plaats in de diverse kerkdorpen als dank voor de inzet van onze
vrijwilligers in dat afgelopen jaar. In Gemert ontvingen alle
vrijwilligers een cadeaubon aan het einde van ieder jaar. Gebleken is
dat de sfeer en band onder elkaar bij ongedwongen bijeenkomsten
zeer waardevol zijn. Daarom heeft de C.K. Gemert besloten om in
plaats van een cadeaubon zo’n bijeenkomst te organiseren voor alle
vrijwilligers uit Gemert als dank voor al die vrijwillige uurtjes,
besteed aan het reilen en zeilen van onze parochie. In het voorjaar
van 2024 worden deze vrijwilligers van Gemert hiervoor
uitgenodigd… Dus… even wachten op de uitnodiging…
– Onder barre weersomstandigheden hebben vele inwoners in de kerk
St. Jan hun griepspuit gekregen. De logistiek was goed geregeld:
een komen en gaan van velen met een vlotte afwerking…
– Kerstmis nadert… De Kerstgroepen worden binnenkort weer “van de
zolder” gehaald. Ook in onze parochie gaat dit gebeuren en onze
vele vrijwilligers maken er weer een mooi geheel van zowel binnen als
buiten: de stal met de kerstbeelden, de kerstbomen, de schapen, de
os, de ezel, de kamelen etc…
– De voorbereidingen van de diverse Kerstvieringen zijn reeds in volle
gang. Het beloven weer mooie Kerstvieringen te worden voor zowel
jong als oud… De vieringen zullen tijdig gepubliceerd worden…
– Op 1e en 2e Kerstdag bent u in de kerk St. Jan weer van harte
welkom tussen 15.00 uur en 17.00 uur. U ademt dan de sfeer in van
een prachtige verlichte kerk in Kerstsfeer… Voor de praktische
gang van zaken vragen wij nog enkele vrijwilligers. Wilt u ons een
handje helpen? Wij horen dit graag via de mail:
bestuur@heiligewillibrordus.nl Bij voorbaat hartelijk dank!
– Alle vrijwilligers wensen we vanaf hier Prettige Kerstdagen en alle
goeds voor 2024. Zoals de meesten al vernomen hebben, delen we
dit jaar geen cadeaubonnen meer uit, maar organiseren we in het
voorjaar een vrijwilligers bijeenkomst. Nadere informatie volgt nog…
– De pastores en het Parochiebestuur wensen u allen een goede
voorbereiding op de komende Kersttijd. Laat ook de vrede van
Kerstmis doorklinken in de gehele wereld, in het bijzonder in die
landen die niet gevraagd hebben om oorlog en geweld, maar
vreedzaam hun leven verder wilden leiden…

Wij wensen u alvast

Een Zalig KerstfeestLeny Teunissen-Gerrits,
Secretaris Parochie H. Willibrordus Gemert-Bakel.

Terug naar boven

Feest Maria Onbevlekt Ontvangenis

WELKOM op vrijdag 8 december 2023 op het feest van: Maria Onbevlekt Ontvangenis met het “Genade uur” in de kerk O.L.V. Ten Hemelopneming in HANDEL.


Programma:

10.30 uur Inloop met Rozenhoedje en biechtgelegenheid
11.00 uur H. Eucharistieviering, daarna Uitstelling allerheiligst Sacrament
12.00 uur “Genade uur” o.a. Rozenkrans, het bidden van het Kroontje van Barmhartigheid en lofprijzing, onderwijl biechtgelegenheid.
13.00 uur Sluitings lof en terugstelling Allerheiligst Sacrament.

Terug naar boven

‘Laat de wapens zwijgen’ – Bisschoppen

In een korte verklaring sluiten de Nederlandse bisschoppen zich aan bij de woorden van paus Franciscus over de situatie in het Heilig Land: ‘In Gods naam, laat de wapens zwijgen.’ De hele verklaring, die op vrijdag 17 november werd gepubliceerd, luidt als volgt:

‘Op 7 oktober werd Israël opgeschrikt door een omvangrijke aanslag. In enkele dagen werden 1.400 mensen gedood of zijn in gijzeling genomen. Wij zijn nu vijf weken verder en door de aanhoudende strijd zijn duizenden mensen gedood. In Gaza is een trieste situatie ontstaan. Deze cyclus maakt de harten hard. In het land waar God in Christus onze wereld heeft aangeraakt, heerst bij velen angst en verdriet.

Niet alleen in het Heilig Land leidt wapengeweld tot grote onderlinge spanningen. Wij maken ons zorgen over een oplaaiend antisemitisme en over een afkeer van moslims in ons eigen land. Laten wij beseffen dat ieder mens een schepsel van God is en daarom met respect moet worden behandeld. De bescherming van de menselijke waardigheid en onderlinge solidariteit zijn altijd en ook nu ontzettend belangrijk.

Wij onderschrijven de woorden van paus Franciscus: “Ik blijf denken aan de ernstige situatie in Palestina en Israël, waar zoveel mensen het leven hebben verloren. In Gods naam, laat de wapens zwijgen.” Alleen door dialoog kan een uitweg voor de grote problemen worden gevonden. Als bisschoppen van Nederland roepen wij onze gelovigen op tot een aanhoudend gebed tot verzoening en gerechtigheid voor Palestijnen en voor Joden.’

De Rooms-Katholieke bisschoppen van Nederland

Terug naar boven

Uitnodiging informatieavond over vormsel

Aan alle ouders van mogelijke vormelingen,


Graag willen wij u uitnodigen voor een informatieavond over het vormsel.


Op deze avond willen we met u praten waarom het vormsel de belangrijke laatste stap is in de
opname van uw kinderen in de kerk. Er is ook alle gelegenheid om vragen te stellen.


We nodigen daarom alle ouders uit van kinderen in de leeftijd van 11 tot 13 jaar voor de
informatieavond op:


Maandag 11 december a.s. om 20.00 uur in pastorie van Gemert Kerkstraat 2 Gemert.

Deelname aan deze avond schept geen enkele verplichting. Wij hopen dat velen van u aan
deze avond zullen deelnemen.


Graag aanmelden via administratie2@heiligewillibrordus.nl
of op telefoonnummer 0493-361215 op werkdagen tussen 8.30-12.00 uur.


Werkgroep vormsel en het pastorale team.

Terug naar boven

Eerste Heilige Communie 2024

In mei 2024 wordt in onze parochie het sacrament van de Eerste Heilige Communie toegediend. Samen maken we hier een groot feest van. Binnenkort starten we met het de leuke en leerzame voorbereidingen. Het is een proces van stap voor stap groeien in de geloofsgemeenschap en al doende leren wat ‘de Eerste Heilige Communie’ doen inhoudt.

Indien uw kind niet gedoopt is dan kunnen wij uw kind vóór de Eerste Heilige Communie dopen.

Aanmelden kan t/m 10 december 2023


Voor meer informatie en/of aanmelden neem gerust contact op met Monique Janssen: administratie2@heiligewillibrordus.nl


Het inschrijfformulier vindt u hier:

of via deze link.

De roosters voor de bijeenkomsten per dorp, zijn te vinden in het menu bij de desbetreffende dorpen.

Parochie Heilige Willibrordus, Kerkstraat 2 5421 KX Gemert. Tel: 0492-361215.

Terug naar boven

Vieringen in Milheeze

Vanaf 4 november 2023 tot 16 maart 2024 worden de vieringen in Milheeze (1-ste
en 3-de zaterdag van de maand 19.00 uur) in De Berken gehouden ( i.p.v. in de kerk
van H. Willibrordus) vanwege de stokkosten. Iedereen is van harte welkom.

Terug naar boven

Pastoor Issag en pater Cándido bekijken Gemert vanuit hogere sferen

Op dinsdag 22 augustus j.l. 18.30 uur, stond een groepje mensen rondom een tikkeltje
nerveuze pastoor Issag terwijl bij pastor Cándido geen enkel spoor van nervositeit
merkbaar was.
Beiden pastors gingen deelnemen aan een ballonvaart.
We zagen dat de ballon uitgerold en gevuld werd met lucht waardoor een enorm
gevaarte zich van de grond los maakte en binnen enkele minuten al hoog in de lucht was.
Hun blik op Gemert en omstreken zal verruimend werken.
Het weer werkte goed mee: een heldere lucht met een uitstekende wind die hen naar
Venray dreef.


Het parochiebestuur

Terug naar boven