Nieuws en actualiteiten

Voor al die belangeloze inzet van vele medewerkers die ertoe hebben bijgedragen dat de installatie van Pater Issag Jesudass als... lees meer >

Afgelopen zondagmorgen waren enkele vrijwilligers al heel vroeg aan de slag ombuiten rond de kerk en pastorie de route te... lees meer >

Op zondag 17 oktober om 11uur zingt een delegatie van zanggroep Friends withVoices uit Milheeze de H. Mis in de... lees meer >

Uitnodiging informatieavond over de Eerste Communie in De Mortel Aan alle ouders van mogelijke Communicanten, Het is de laatste jaren... lees meer >

27-09-2021

Vormsel Bakel

Vormsel 2022 Aan de ouders, verzorgers en leerlingen van groep 8  van Bakel en Milheeze die in 2022  het Vormsel... lees meer >

In het kader van Allerzielen is er op zondag 31 oktober om 17.00 uur een specialeviering in de St. Janskerk.... lees meer >

27-09-2021

Bijbeluur

Ontdek de kracht van positief en onsterfelijk denken. Elke woensdag om 19.15 uurwillen we het actuele Evangelie begrijpend lezen en... lees meer >

NIEUWSBRIEf4 e jaargang PAROCHIE H. WILLIBRORDUS GEMERT – BAKEL.september 2021 De maand, waarin voor velen onder ons de zomervakantie tot... lees meer >

Beste ouders en andere geïnteresseerden, Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Als parochie willen we graag jonge ouders en... lees meer >

Eucharistievieringen op door-de-weekse dagen in de H. Willibrordusparochie Gemert Bakel Sinds 1 juni ben ik, zoals u weet, pastoor van... lees meer >

Dank… Dank… Dank!

Voor al die belangeloze inzet van vele medewerkers die ertoe hebben bijgedragen dat de installatie van Pater Issag Jesudass als pastoor van de Parochie H. Willibrordus Gemert-Bakel zo geweldig en sfeervol is verlopen.

Uw belangeloze inzet heeft deze dag voor onze pastoor onvergetelijk gemaakt.

Bestuur Parochie H. Willibrordus Gemert-Bakel.

Terug naar boven

Installatie pastoor Issag Jesudass

Afgelopen zondagmorgen waren enkele vrijwilligers al heel vroeg aan de slag om
buiten rond de kerk en pastorie de route te versieren die kort voor elf uur pater Issag
Jesudass samen met bisschop Mgr. G.J.N. De Korte, vele mede-priesters en -paters,
drie gilden en het O.L. Vrouwe Broederschap aflegde naar de hoofdingang van de
Sint- Jansonthoofding in Gemert. Ook was de kerk binnen rijkelijk versierd met
prachtige bloemstukken door vlijtige bloemendames vervaardigd.
Onder tromgeroffel van de drie gilden kwam pastoor Issag de kerk binnen en het
priesterkoor vulde zich volledig.
Uit alle kerkdorpen waren (delen van) kerkkoren aanwezig die de Eucharistieviering
opluisterden; van meerstemmige klassieke muziek van Pergolesi en Gregoriaanse
gezangen via bekende kerkliederen zoals Ubi Caritas tot het Ave Maria van Byoncé.
Kortom voor iedereen wat!
Bisschop De Korte heeft pater Issag laten beloven dat hij als pastoor van onze
parochie aan ons allen Gods woord verkondigt, sacramenten toedient en ons allen
de weg wijst naar een christelijk leven. Pastoor Issag Jesudass heeft hiermee
meermaals volmondig: “ja, ik beloof” op geantwoord.
Na afloop van deze prachtige Eucharistieviering kreeg onze nieuwe pastoor Issag
Jesudass nog een vendelgroet aangeboden door de gilden op het gazon voor de
kerk.
En daarna begaf het hele gezelschap zich naar Café Dientje waar wel tweehonderd
mensen pastoor Issag kwamen feliciteren met zijn installatie. En hiermee kwam niet
alleen een bijzondere zondag tot een einde maar startte ook deze parochie aan een
veelbelovende nieuwe periode.


Het parochiebestuur

Terug naar boven

Friends with Voices

Op zondag 17 oktober om 11uur zingt een delegatie van zanggroep Friends with
Voices uit Milheeze de H. Mis in de St. Janskerk te Gemert.
Dameskoor Friends with Voices bestaat inmiddels 25 jaar. Door het coronavirus
hebben ze deze mijlpaal nog niet kunnen vieren. De plannen hiervoor wachten nog
op betere omstandigheden. Na ruim een jaar zonder zangrepetities en optredens zijn
ze blij dat ze weer van zich kunnen laten horen. We zijn allen verheugd dat we hen
kunnen verwelkomen.U bent allen van harte welkom bij deze misviering op zondag
17 oktober in de St. Janskerk te Gemert.

Terug naar boven

Eerste Communie in De Mortel

Uitnodiging informatieavond over de Eerste Communie in De Mortel

Aan alle ouders van mogelijke Communicanten,

Het is de laatste jaren niet meer zo vanzelfsprekend dat alle kinderen van groep 4 en 5 van de basisschool automatisch deelnemen aan de viering van de Eerste Communie. Het is steeds meer gebruikelijk dat de ouders en zelfs de kinderen hierin een keuze willen maken.

Bij de voorbereiding van dit belangrijke sacrament is het van het allergrootste belang dat we in ieder geval weten waar we wel of juist niet voor kiezen, een gemotiveerde keuze dus. Als je niet weet waarom, kun je ook niet zomaar de goede keuze maken.

Wij als parochie Gemert-Bakel willen u bij deze keus graag een helpende hand bieden. Daarom geeft de werkgroep Eerste Communie u als ouders een open informatieavond. Op deze avond willen we met u praten over hoe de Eerste Communie een belangrijk onderdeel kan zijn in het samen kerk zijn. Tevens zal worden toegelicht hoe dit jaar de voorbereiding op de Eerste Communie voor kinderen en ouders zal zijn. Er is ook alle gelegenheid om vragen te stellen.

We nodigen daarom alle ouders uit van de leerlingen van groep 4 en 5, ook die buiten De Mortel naar school gaan, voor een informatieavond op:

Woensdag 13 oktober om 20.00 uur in Kindcentrum Kleinerf te De Mortel.

Deze avonden zijn niet alleen toegankelijk voor de ouders van kinderen die gedoopt zijn, ook de ouders die hun kinderen niet hebben laten dopen zijn van harte welkom. Deelname aan deze avond schept geen enkele verplichting. Wij hopen dat velen van u aan deze avond zullen deelnemen.

Graag onderstaand strookje inleveren voor woensdag 6 oktober  aan de leerkracht van groep 4/5 of in de brievenbus bij Pastoor v.d. Eindestraat 21 te De Mortel.

Ook als u al besloten heeft om niet deel te nemen vragen wij u om het strookje in te leveren. 

Werkgroep Eerste Communie.


__________________________

O Ja, wij komen naar de informatieavond te De Mortel met        O 1 pers.         O 2 personen*

O Nee, wij zijn verhinderd, maar onze zoon/dochter wil wel deelnemen aan het communieproject*

O Onze zoon/dochter neemt niet deel aan het project*

Naam:……………………………………………………………………………………………………..

Ouders van:………………………………………………………………………………………………

Adres:……………………………………………………………………………………………………..

Telefoonnummer:…………………………………………………………………………………………

Geboorte datum:………………………………………………………………………………………..

E-mailadres:……………………………………………………………………………………………..

* svp aankruisen wat van toepassing is.

Terug naar boven

Vormsel Bakel

Vormsel 2022

Aan de ouders, verzorgers en leerlingen van groep 8  van Bakel en Milheeze die in 2022  het Vormsel willen doen.

Dit jaar willen we starten met de hulp van jullie ouders om de vormselvoorbereidingen mee te gaan begeleiden.

Wilt (u en) uw kind deelnemen aan de voorbereidingen, dan vragen we u om onderstaande strook in te vullen en door te geven aan administratie2@heiligewillibrordus.nl zodat we inzicht krijgen hoeveel vormelingen gaan deelnemen aan het vormselproject.

Na 8 oktober plannen wij een bijeenkomst over het verloop van de voorbereidingsbijeenkomsten.

Wilt u nog extra informatie dan kunt u bellen naar 06-19480247

Met vriendelijke groet namens het Pastoraal team, Annie Maas.

__________

Ik doe mee aan de Vormselvoorbereidingen 2022

Naam vormeling:……………………….…………………………………….

Naam ouder……………………………………………………………..

Adres :……………………………………………………………………

Telefoon :…………………………………………………………………….

E-mailadres:………………………………………………………..

Ik zit in de groep van :(naam leerkracht) …………………………..

Handtekening ouders:……………………………………………………….

Terug naar boven

We herdenken al onze overledenen.

In het kader van Allerzielen is er op zondag 31 oktober om 17.00 uur een speciale
viering in de St. Janskerk. We herdenken dan in het bijzonder de mensen die na 1
november 2021 overleden zijn. De nabestaanden van de mensen die in die periode
een kerkelijk afscheid hadden zijn ons bekend. Zij ontvangen een persoonlijke
uitnodiging. Maar ook alle andere mensen die in die periode een dierbare hebben
verloren zijn van harte welkom. Ook deze overledenen willen we gedenken met een
lichtje en hun naam persoonlijk noemen.
Na de bijeenkomst in de kerk die bestaat uit gedichten, teksten en muziek sluiten
we af bij de calvarieberg op het St. Janskerkhof. Daarna kunnen de lichtjes die in
de kerk zijn ontstoken op het graf of bij de urn van de dierbare geplaatst worden.
Voor de overledenen die geen plaatsje op een van onze begraafplaatsen hebben,
kunnen de lichtjes op een centrale plaats gezet worden.
De beide kerkhoven, dus ook het Gerarduskerkhof worden die avond met fakkels
verlicht.
Wilt u ook uw dierbare overledene die geen kerkelijke afscheid heeft gehad bij deze
dienst betrekken, geef dan uiterlijk vrijdag 22 oktober de naam, sterfdatum en
leeftijd door. Dat kan telefonisch op maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 12.00 uur
op nummer 361215.
Natuurlijk is iedereen welkom om dierbaren te herdenken, maar alleen de mensen
die overleden zijn tussen 1 november 2020 en 2021 worden persoonlijk genoemd.;

Terug naar boven

Bijbeluur

Ontdek de kracht van positief en onsterfelijk denken. Elke woensdag om 19.15 uur
willen we het actuele Evangelie begrijpend lezen en qua kracht samen overwegen.
Eenieder is hartelijk welkom op de Pastorie in Handel. Inloop kosteloos vanaf 19 uur
met koffie/thee, afsluiting 20.15 uur.


Wees welkom! Groeten pater Cândido

Terug naar boven

Nieuwsbrief september

NIEUWSBRIEf
4 e jaargang

PAROCHIE H. WILLIBRORDUS GEMERT – BAKEL.
september 2021


De maand, waarin voor velen onder ons de zomervakantie tot het
verleden behoort en een nieuw werkjaar aan het begin staat.
Een maand, waarin…


– Vele voorbereidingen zijn getroffen om de installatieviering
van onze nieuwe pastoor vlekkeloos te laten verlopen…
– Het Open Monumentenweekend plaats heeft gevonden…
– Het bevrijdingsvuur naar de kerk St. Jan werd gebracht
waarna het na een week gebrand te hebben weer brandend
naar het Bevrijdings monument op het Ridderplein werd
gebracht…
– Veel initiatieven zijn ontplooid door onze pastores om deze,
tezamen met onze parochie vrijwilligers, praktisch ten uitvoer
te brengen. We denken hierbij o.m. aan de Alfa cursus, het
Gezinspastoraat, de Emmauswandelingen…
 De Corona maatregelen zijn versoepeld waarbij onze eigen
verantwoordelijkheid extra benadrukt wordt…
– De C.K.’s (Commissies rond de Kerk) weer bijeen zijn geweest
en zich gezamenlijk gebogen hebben over vele praktische
zaken zoals: het koffie drinken na de weekendvieringen,
kerkenvisie: welk kerkgebouw komt in aanmerking voor de
status: monument, Kerkbalans, oprichting ziekenbezoekgroep,
nieuwe vrijwilligers…
– In menig kerkgebouw na de weekendvieringen onder het genot
van een kopje koffie of thee het saamhorigheidsgevoel op een
natuurlijke wijze tot uitdrukking kan komen…
– Wij, op 19 september, afscheid hebben genomen van het
Dameskoor St. Jan, die onze vieringen 57 jaar lang muzikaal
opgeluisterd hebben. Een dank je wel, waard!
– Pogingen worden ondernomen om een nieuw koor op te
starten…
– De eerste Eucharistieviering heeft plaatsgevonden in de
Gildekapel van het Gilde St. Antonius en St. Sebastianus, of
te wel: de “Gruun Schut”.
– In verschillende dorpen weer, na lange tijd,
Eucharistievieringen plaatsvinden voor met name ouderen die
niet in de mogelijkheid zijn om naar de kerk te komen…
– De Emmauswandelingen van start zijn gegaan. In De Mortel
hebben we tijdens een mooie natuurwandeling, kennis met
elkaar gemaakt en in Handel viel de geplande wandeling
letterlijk en figuurlijk in duigen…maar de “toevallige”
samenkomst in de pastorie en het daaruit voortvloeiend
gesprek, gaf veel stof tot nadenken…
– De Stichting Cultureel en Religieus Erfgoed Handel 2
gerestaureerde schilderijen: de kroning van Maria en Maria
Ten Hemelopneming, een vaste plaats wil geven in de kerk in
Handel. De feestelijke “overdracht” wordt nog bekend
gemaakt…
– Op 10 oktober a.s. vindt om 11.00 uur in de kerk St. Jan de
Plechtige installatie plaats van pastoor Issag Jesudass. U bent
van harte welkom in die viering. Heeft u zich opgegeven voor
de receptie dan zien wij u graag bij “Dientje” na de formele
plechtigheden.


Leny Teunissen-Gerrits,
Secretaris.

Terug naar boven

Jeugd in de kerk

Beste ouders en andere geïnteresseerden,


Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Als parochie willen we graag jonge ouders en hun
kinderen verwelkomen bij onze bijeenkomsten en vieringen. Voor kleuters hebben we
reeds de kleuterkerk, maar dan…?
Alleen jullie kunnen aangeven wat daarvoor nodig is, om hierachter te komen hebben wij
uw hulp nodig.
Voor de zomervakantie hebben er al een aantal gesprekken plaatsgevonden.
Binnen de kerk zijn er veel ideeën om bijeenkomsten voor jongeren te organiseren. Hoe
leuk zou het zijn als de jeugd bijeenkomt om elkaar te ontmoeten. Dat willen we doen door
wat leeft in deze tijd, denk aan digitale activiteiten of bijvoorbeeld samen muziek maken.
Samenzijn zonder druk en zonder verplichtingen. Samen plezier maken en misschien een
mooie gedachte mee naar huis nemen.
Er bestaan veel manieren om dit creatief in te zetten, maar dit kunnen we niet alleen.
Daarom vragen we uw hulp om hierin mee te denken. U bent van harte welkom om op
woensdagavond 15 september a.s. om 20.00 uur in de St. Janskerk Gemert met een
aantal personen een uurtje te komen brainstormen. Iedereen is hiervoor uitgenodigd,
samen staan we sterk. Graag even opgeven via e-mail
administratie2@heiligewillibrordus.nl zodat we weten hoeveel koffie en thee we klaar
kunnen zetten. Graag tot ziens op 15 september.


Werkgroep
Bijeenkomsten jonge ouders en hun kinderen

Terug naar boven

Door-de-weekse Eucharistievieringen

Eucharistievieringen op door-de-weekse dagen in de

H. Willibrordusparochie Gemert Bakel

Sinds 1 juni ben ik, zoals u weet, pastoor van deze grote H. Willibrordusparochie. Ik heb me de afgelopen tijd georiënteerd in onze parochie. Er is afgelopen jaren al heel veel werk verzet. De taak van mij als priester is om van de parochie een levende gemeenschap te maken, een parochie waarin iedereen welkom is en zich veilig kan voelen. Dat betekent in de praktijk niet alleen zondagsvieringen maar dat er ook een mogelijkheid is om door-de-week Eucharistie gevierd kan worden. Daarom heb ik samen met het pastoraalteam besloten om ook in de door-de-weekse dagen in verschillende kerken en verzorgingshuizen de heilige Mis op te dragen. Het is goed om ook in de vieringen van de week voor elkaars intenties te bidden, wat ons bezig houdt. U hebt ook de mogelijkheid om in deze vieringen uw misintenties op te geven.

In de breedste zin van het woord betekend Eucharistie ‘dankzeggen’ aan God. We hebben als mensen veel voor te danken. Denk maar eens aan het leven hier in Nederland, de welvaart hoe goed wij het hebben. Ons geloof is misschien wat aan het verwateren maar we weten allemaal wanneer het ons wat tegen zit dat we graag de hulp aanroepen van God. We kennen allemaal het spreekwoord, “nood leert bidden”. Daarom hebben we in verschillende kerken en kapellen de mogelijkheid om even stil te staan of zitten voor een persoonlijk gebed, en ondersteunen we dat graag met het opsteken van een kaarsje bij de beeltenis van Onze Lieve Moeder Maria.

Ik hoop u graag te ontmoeten in een van de Eucharistievieringen. Naast de vieringen van het weekend plaats ik hier onder de door-de-weekse vieringen:

Maandagavond om 19.00 uur in de kerk van Gemert

Donderdagochtend om 9.00 uur in de kerk van Gemert

Donderdagavond om 19.00 uur in de kerk van Bakel

Elke ochtend om 9.00 uur in de bedevaartkerk in Handel

Elke 2e vrijdagavond om 19.00 uur in het verzorgingshuis De Berken in Milheeze

Vanaf 1 oktober elke 1e en 3e vrijdagavond om 19.00 uur in het verzorgingshuis Ruijschenbergh in Gemert.

Namens het pastorale team,

Pastoor Issag Jesudass HGN

Terug naar boven