Nieuws en actualiteiten

Op zaterdagavond 11 mei zal de Gospelgroep B-Light deeucharistieviering om 19.00 uur in de kerk van Bakel opluisteren methun prachtige... lees meer >

Op zondag 7 april j.l. hebben wij afscheid van pater Cândido Sousa Luhuma genomen. De afscheidsviering heeft in de kerk... lees meer >

7e jaargang PAROCHIE H. WILLIBRORDUS GEMERT – BAKEL. maart 2024 Maart, de lentemaand, de buienmaand, de guldenmaand, de windmaand, dedorre... lees meer >

Beste mensen, In november hebben we besloten ook dit jaar weer bijeenkomsten voor Werk in Uitvoering te organiseren. Deze zijn... lees meer >

De vierdaagse bedevaart van NBC Pro Maria afdeling bisdom Den Bosch is van 25 t/m 28 mei 2024 met begeleiding van... lees meer >

In een korte verklaring sluiten de Nederlandse bisschoppen zich aan bij de woorden van paus Franciscus over de situatie in... lees meer >

Aan alle ouders van mogelijke vormelingen, Graag willen wij u uitnodigen voor een informatieavond over het vormsel. Op deze avond... lees meer >

In mei 2024 wordt in onze parochie het sacrament van de Eerste Heilige Communie toegediend. Samen maken we hier een... lees meer >

Op dinsdag 22 augustus j.l. 18.30 uur, stond een groepje mensen rondom een tikkeltjenerveuze pastoor Issag terwijl bij pastor Cándido... lees meer >

Gospelgroep B-Light in de kerk van Bakel

Op zaterdagavond 11 mei zal de Gospelgroep B-Light de
eucharistieviering om 19.00 uur in de kerk van Bakel opluisteren met
hun prachtige gospels. Ook zal deze groep zelf haar gospels inleiden
met eigen teksten. De thema’s passie, afstemming en verbinding zijn
daarbij belangrijke inspiratiebronnen.
Deze viering heeft als thema “Hoop”.
U bent allen hierbij van harte uitgenodigd, van jong tot oud, voor
deze bijzondere misviering aan de vooravond van moederdag.
Dit gastoptreden nodigt zeker uit tot meevieren!


Terug naar boven

Afscheid van pater Cândido Sousa Luhuma

Op zondag 7 april j.l. hebben wij afscheid van pater Cândido Sousa Luhuma genomen.
De afscheidsviering heeft in de kerk van O.L.V. ter Hemelopneming in Handel plaats
gevonden.
De Rode, en de Groene Schut en O.L.V. Broeders hebben onder het geroffel van
trommels de pater en de vele concelebranten de kerk binnen geleidden.
Een indrukwekkend moment.
Na de viering, tijdens de ( goed bezochte) receptie in gemeenschapshuis De Bron was er
gelegenheid tot een persoonlijk afscheid.
Pater Cândido is precies vijf jaar werkzaam geweest in onze parochie H. Willibrordus.
Gemert – Bakel was voor hem de eerste benoeming buiten zijn geboorteland Angola. Voor
zijn volgende missie gaat hij naar het Bisdom Rotterdam waar hij per 1 maart benoemd is
tot pastor.
Met pater Cândido verliezen we een bevlogen en inspirerende voorganger, een filosoof
en denker. Iemand die, zoals hij zelf aangaf in zijn afscheidsrede, er van doordrongen was
dat geloof en samenleving één dienen te zijn.
Wij danken hartelijk pater Cândido voor zijn inzet van de afgelopen vijf jaren in onze
parochie en wensen veel succes toe in Rotterdam.

Terug naar boven

Nieuwsbrief maart

7e jaargang

PAROCHIE H. WILLIBRORDUS GEMERT – BAKEL.
maart 2024


Maart, de lentemaand, de buienmaand, de guldenmaand, de windmaand, de
dorre maand: kiest u maar…


– Pastoor Issag is weer terug uit India. Hij heeft een goede, maar
warme vakantie gehad en veel collegae en bekenden een bezoek
gebracht in zijn geboorteland.
– Vanaf 1 maart 2024 is ons pastoraal team uitgebreid met pater
Kenneth Ofoma, Spiritijn. De pater is afkomstig uit Nigeria en is nu
ongeveer 10 maanden in Nederland. In 2022 is hij priester gewijd. De
pater beheerst de Nederlandse taal al goed. Momenteel verdiept hij
zich o.m. in de Nederlandse cultuur en het eigene van Brabant. Pater
Kenneth woont in Handel in de pastorie bij zijn collegae. Hij loopt
stage binnen onze parochie en assisteert met regelmaat in vieringen,
dopen en is ook aanwezig bij bijeenkomsten. Wij heten hem van harte
welkom en wensen hem veel sukses met zijn pastorale aktiviteiten.
– Er heeft een gesprek plaatsgevonden met leden van de Stichting
Erfgoed Handel. In de Handelse kerk hingen vanaf 1899 veertien
monumentale, maar vrij donkere kruiswegstaties die hard aan
restauratie toe waren. Een zeer kostbare geschiedenis. Er is nu
overgegaan naar een kleurrijke Kruisweg die naar verwachting meer
aanspreekt in deze tijd.
– De C.K. (Commissie rondom de Kerk) is deze maand weer bijeen
geweest. Een aantal punten zijn besproken:
…- In diverse kerken binnen onze parochie zijn kinderboekjes
neergelegd. Kinderen kunnen deze tijdens de viering
inkijken/lezen en na de viering dan graag weer teugleggen.
…- De vieringen in de Goede Week zijn besproken.
…- De O.L.V. Broederschap wil meer aandacht besteden aan de
Hemelvaartprocessie naar Handel. U hoort daar beslist meer
over via het Gemerts Nieuwsblad.

– In De Rips heeft de Herdenkingsviering plaatsgevonden van pater
Frans v.d. Hoff die in Mexico is overleden en begraven. Velen waren
in deze Herdenkingsviering aanwezig. Zijn gedachtengoed: een
rechtvaardige Economie uitte hij o.m. in het leven delen met de
koffieboeren. Pater v.d. Hoff was de oprichter van “Max Havelaar”.
– In de Handelse kerk is de” Passion van Jesus Christ Superstar” ten
gehore gebracht. 3 Avonden was de kerk gevuld door jong en oud.
“We moeten het samen doen, er voor elkaar zijn” was de boodschap
van deze avond.
– We hebben helaas afscheid genomen van Pater Cândido Sousa
Luhuma. M.i.v. 01 maart 2024 heeft pater Cândido, na 5 jaar in onze
parochie werkzaam te zijn geweest, een benoeming gekregen in
Rotterdam waar hij ook werkzaamheden verricht voor de Portugese
Gemeenschap.
Wij wensen hem nogmaals veel sukses in Rotterdam.Leny Teunissen-Gerrits,
Secretaris Parochie H. Willibrordus Gemert-Bakel.

Terug naar boven

Cursus over Maria

Terug naar boven

Bijeenkomst Werk in Uitvoering

Beste mensen,

In november hebben we besloten ook dit jaar weer bijeenkomsten voor Werk in Uitvoering te organiseren. Deze zijn bedoeld voor vrijwilligers en beroepskrachten die actief zijn in de katholieke diaconie. Het doel is altijd ervaringen uitwisselen en nieuwe inzichten opdoen om er thuis in de parochie geïnspireerd mee aan de slag te gaan en blijven. Daarom nodigen we jullie uit om samen te komen op:

9 april 2024

13.30-15.00 uur

Inloop vanaf 13.00 uur

Franciscusparochie Veghel

Burg. De Kuyperlaan 1

5461 AA Veghel

Programma:

1.Welkom en opening

2.Tekst

3.Gesprek over het samenwerken met maatschappelijke partners.

Waarom zouden we dat doen?

Waarin kunnen wij als parochies het verschil maken?

Waar zijn we goed in?

Waarin moeten we bescheiden zijn?

Hier zal een inleiding op gegeven worden

Misschien kun je alvast nadenken over waar dat vaak misloopt en wat er beter kan

4.Waar is iedereen mee bezig. Rondje langs de aanwezige parochies

5.Wat verder ter tafel komt

6.Afsluiting

Je kunt je aanmelden voor deze bijeenkomst bij De Vonk vóór 4 april a.s.

Mocht u erbij willen zijn, maar lukt dat niet vanwege uw gezondheid of vervoersproblemen, geef dan je mailadres door waarop je via Teams kunt aansluiten (secretariaat@de-vonk.nu).

Met vriendelijke groet,

Karin van Leeuwen

Secretaresse De Vonk

Terug naar boven

Bedevaart naar Beauraing, België, 25 t/m 28 mei 2024

De vierdaagse bedevaart van NBC Pro Maria afdeling bisdom Den Bosch is van 25 t/m 28 mei
2024 met begeleiding van een priester. Er is goede medische begeleiding aanwezig. Programma:
dagelijks H. Mis, lof en de persoonlijke zegen met het H. Sacrament, rozenhoedje, bezoek Mariaal
museum, ontspanningsavonden, vespers, DVD over Beauraing, stille aanbidding, Mariawake met
handoplegging, stille aanbidding, graven van alle vijf zieners bezoeken. De bedevaart van 25 t/m 28
mei 2024
heeft de opstapplaatsen Mill, Helmond (bij voldoende pelgrims) en Eersel.
Reissom vanaf € 340,- p.p.


Info bij het pelgrimssecretariaat, dhr H. Kuijs, Westerveldlaan 6, 5345 EM Oss, 06-83255111,
website http://nbcpromaria.weebly.com/

Terug naar boven

‘Laat de wapens zwijgen’ – Bisschoppen

In een korte verklaring sluiten de Nederlandse bisschoppen zich aan bij de woorden van paus Franciscus over de situatie in het Heilig Land: ‘In Gods naam, laat de wapens zwijgen.’ De hele verklaring, die op vrijdag 17 november werd gepubliceerd, luidt als volgt:

‘Op 7 oktober werd Israël opgeschrikt door een omvangrijke aanslag. In enkele dagen werden 1.400 mensen gedood of zijn in gijzeling genomen. Wij zijn nu vijf weken verder en door de aanhoudende strijd zijn duizenden mensen gedood. In Gaza is een trieste situatie ontstaan. Deze cyclus maakt de harten hard. In het land waar God in Christus onze wereld heeft aangeraakt, heerst bij velen angst en verdriet.

Niet alleen in het Heilig Land leidt wapengeweld tot grote onderlinge spanningen. Wij maken ons zorgen over een oplaaiend antisemitisme en over een afkeer van moslims in ons eigen land. Laten wij beseffen dat ieder mens een schepsel van God is en daarom met respect moet worden behandeld. De bescherming van de menselijke waardigheid en onderlinge solidariteit zijn altijd en ook nu ontzettend belangrijk.

Wij onderschrijven de woorden van paus Franciscus: “Ik blijf denken aan de ernstige situatie in Palestina en Israël, waar zoveel mensen het leven hebben verloren. In Gods naam, laat de wapens zwijgen.” Alleen door dialoog kan een uitweg voor de grote problemen worden gevonden. Als bisschoppen van Nederland roepen wij onze gelovigen op tot een aanhoudend gebed tot verzoening en gerechtigheid voor Palestijnen en voor Joden.’

De Rooms-Katholieke bisschoppen van Nederland

Terug naar boven

Uitnodiging informatieavond over vormsel

Aan alle ouders van mogelijke vormelingen,


Graag willen wij u uitnodigen voor een informatieavond over het vormsel.


Op deze avond willen we met u praten waarom het vormsel de belangrijke laatste stap is in de
opname van uw kinderen in de kerk. Er is ook alle gelegenheid om vragen te stellen.


We nodigen daarom alle ouders uit van kinderen in de leeftijd van 11 tot 13 jaar voor de
informatieavond op:


Maandag 11 december a.s. om 20.00 uur in pastorie van Gemert Kerkstraat 2 Gemert.

Deelname aan deze avond schept geen enkele verplichting. Wij hopen dat velen van u aan
deze avond zullen deelnemen.


Graag aanmelden via administratie2@heiligewillibrordus.nl
of op telefoonnummer 0493-361215 op werkdagen tussen 8.30-12.00 uur.


Werkgroep vormsel en het pastorale team.

Terug naar boven

Eerste Heilige Communie 2024

In mei 2024 wordt in onze parochie het sacrament van de Eerste Heilige Communie toegediend. Samen maken we hier een groot feest van. Binnenkort starten we met het de leuke en leerzame voorbereidingen. Het is een proces van stap voor stap groeien in de geloofsgemeenschap en al doende leren wat ‘de Eerste Heilige Communie’ doen inhoudt.

Indien uw kind niet gedoopt is dan kunnen wij uw kind vóór de Eerste Heilige Communie dopen.

Aanmelden kan t/m 10 december 2023


Voor meer informatie en/of aanmelden neem gerust contact op met Monique Janssen: administratie2@heiligewillibrordus.nl


Het inschrijfformulier vindt u hier:

of via deze link.

De roosters voor de bijeenkomsten per dorp, zijn te vinden in het menu bij de desbetreffende dorpen.

Parochie Heilige Willibrordus, Kerkstraat 2 5421 KX Gemert. Tel: 0492-361215.

Terug naar boven

Pastoor Issag en pater Cándido bekijken Gemert vanuit hogere sferen

Op dinsdag 22 augustus j.l. 18.30 uur, stond een groepje mensen rondom een tikkeltje
nerveuze pastoor Issag terwijl bij pastor Cándido geen enkel spoor van nervositeit
merkbaar was.
Beiden pastors gingen deelnemen aan een ballonvaart.
We zagen dat de ballon uitgerold en gevuld werd met lucht waardoor een enorm
gevaarte zich van de grond los maakte en binnen enkele minuten al hoog in de lucht was.
Hun blik op Gemert en omstreken zal verruimend werken.
Het weer werkte goed mee: een heldere lucht met een uitstekende wind die hen naar
Venray dreef.


Het parochiebestuur

Terug naar boven