Nieuws en actualiteiten

In het kader van Allerzielen 2020 willen we samen alle overledenenherdenken, in het bijzonder de overledenen van het afgelopen jaar.In... lees meer >

Gekend zijn, gewaardeerd om wie je bent, gezien worden… dat is een verlangen wat ons mensen tekent. We gaan Allerzielen... lees meer >

19-10-2020

Kleuterkerk

Kleuterkerk in Coronatijd!Gelukkig mogen wij in deze tijd met een klein aantal kinderen en met een ouder per gezin, bij... lees meer >

Openingstijden Pastoraal Bureau In Gemert en opgave misintenties. Vanwege de Corona is het Pastoraal Bureau in Gemert vanaf 2november 2020... lees meer >

Beste Parochianen, Zoals bekend, zijn de maatregelen i.v.m. Corona-virus aangescherpt.In elke viering mogen maximaal 30 personen deelnemen. U kunt zich... lees meer >

Quintet La Petite Écurie In deze tijd van angst, onzekerheid en verdriet is het uitkijken naar een muziekuitvoering door het... lees meer >

VEILIG BIJ GOD (26 oktober 2020) Allerheiligen / Allerzielen 2020 Broeders en zusters, Over enkele dagen vieren wij opnieuw Allerheiligen... lees meer >

Begin 2021 besteden we weer aandacht aan de actie Kerkbalans die voor alle kerken in ons land van wezenlijk belang... lees meer >

Nieuwsbrief oktober 2020, 3e jaargang, PAROCHIE H. WILLIBRORDUS GEMERT – BAKEL. Een maand van vallende eikels, kastanjes, bladeren...Maar ook een... lees meer >

Beste communicanten en kinderen Basisonderwijs, Parochie Gemert -Bakel Wij zijn op zoek naar jullie!!Zing je graag eens mee in de... lees meer >

Herdenkingsviering Allerzielen

In het kader van Allerzielen 2020 willen we samen alle overledenen
herdenken, in het bijzonder de overledenen van het afgelopen jaar.
In de St. Janskerk te Gemert op maandag 2 november om 19.00 uur.
Deze viering wordt uitgezonden door Gemert Centraal.
We willen dan ook stil staan bij de parochianen die overleden zijn door het
coronavirus.
De herdenkingsviering zal plaats vinden conform de RIVM maatregelen en de richtlijnen van de bisschop. Er kunnen maar 30 personen worden toegelaten.
Daarom is het noodzakelijk dat u zich telefonisch aanmeldt:
vrijdag 30 oktober tussen 13.00 en 16.00 uur, of zaterdag 31 oktober / zondag 1 november tussen 10.00 uur en 16.00 uur op nummer: 06-13065425.


Bakel H. Willibrordus:
Op de dagen van Allerheiligen en Allerzielen ( 1 en 2 november) zullen in de Stiltekapel van Bakel 7 kaarsen branden, als verbondenheid met de 7
kerkdorpen van Gemert-Bakel.
Op deze wijze willen we uitdrukking geven aan de blijvende band met
dierbare overledenen, die ons zijn voorgegaan.
De Stiltekapel is in de hal van de kerk waar u vrijblijvend een bezoek kunt
brengen en eventueel een kaarsje kunt aansteken.
Openingstijd: dagelijks vanaf 10.00 uur tot 17.00 uur.


Elsendorp St. Christoffel:
Op zondag 1 november is de kerk geopend van 10.00 uur tot 17.00 uur.


De Rips H. Margaretha Maria Alacoque:
Op zondag 1 november is de kerk geopend van 10.00 uur tot 12.00 uur.

Terug naar boven

Allerzielen vieren in Coronatijd

Gekend zijn, gewaardeerd om wie je bent, gezien worden… dat is een verlangen wat ons mensen tekent. We gaan Allerzielen tegemoet. We plaatsen licht bij onze dierbare op hun graven en sieren de graven met zorg. We zijn in donkere tijden intens verbonden met mensen die geen kerkelijk afscheid hebben kunnen vieren of het afscheid zo anders hebben moeten invullen dan gehoopt in deze coronacrisis.
Doorgaans gedenken we lokaal in alle kerken mensen die van ons zijn heengegaan. Dit jaar is er voornamelijk een centrale gedachtenisviering op maandag 2 november uitgezonden op omroep centraal vanuit de Sint Jans kerk te Gemert om 19.00. We sluiten daarbij allen mensen in die in Gemert Bakel van ons zijn heengegaan ook al weten we dat we niet allen bij naam kunnen noemen. Het kruisje met de naam van een overledene die we een plaats geven bij een uitvaart symboliseert de aanwezigheid van een dierbare. Licht van nabijheid kunnen we ontsteken thuis, in de kerk, op een begraafplaats, overal waar de liefde ons doet waken in het gemis bij wie de ander ten diepste voor ons geworden is. Want alles wat een mens in wezen betekent voor hen die elkaar werkelijk kennen, zal op vele wijzen door blijven klinken in onze broze wereld. Er zijn dan ook vele tradities in onze zeven kerken. Zo wordt in de kerk van de Rips steeds een witte roos van hoop uitgedeeld aan nabestaanden.
Deze roos mag een dierbare present stellen in licht en liefde, want woorden die erbij gezegd worden appelleren aan die aanwezigheid: “Jouw naam heeft klank en toon gezet van hoe de jouwen verder gaan in gemis maar ook in vertrouwen… “. God wil niet de dood van een dierbare. De dood is vanuit het perspectief van het scheppingsverhaal eens in de wereld gekomen. Eens was er geen dood. En God is sterker dan de dood. Hij blijft uw dierbare bewaren voor het leven en God geeft ons aan elkaar terug. Wij kunnen niet bewijzen dat dat waar is. Geloven in de liefde van God is een keuze die je maakt. Het is zelfs een waagstuk. Wie het van zichzelf verkrijgen kan om die keuze te maken, zal er kracht in vinden om zich te verzoenen met ons kwetsbaar en gebroken bestaan. Laten we extra aandacht hebben voor elkaar in het gemis dat soms met diepere eenzaamheid gedragen wordt in deze bijzondere tijden…
Vrede en alle goeds vooral in deze bijzondere tijd,
pastor Stefan Schevers

Terug naar boven

Kleuterkerk


Kleuterkerk in Coronatijd!


Gelukkig mogen wij in deze tijd met een klein aantal kinderen en met een ouder per gezin, bij elkaar komen.
Na een hele mooie Kleuterkerkviering met Dierendag, is het nu noodzakelijk gezien de Corona maatregels, dat U zich per mail kleuterkerkgemertbakel@gmail.com aanmeld, tot en met zaterdag 31 oktober 19 uur.
Dit in verband met het aantal personen die wij mogen ontvangen!
Het thema van deze bijeenkomst is: “Vertrouwen hebben” met een toepasselijk Bijbelverhaal, muziek en knutselen.
Misschien tot ziens op 1 november om 10.30u in de pastorie van de St. Janskerk in Gemert.Werkgroep Kleuterkerk

Terug naar boven

Pastoraal Bureau en misintenties

Openingstijden Pastoraal Bureau In Gemert en opgave misintenties.Vanwege de Corona is het Pastoraal Bureau in Gemert vanaf 2
november 2020 alleen open op maandagmiddag tussen 14.00 uur en
16.00 uur.Het is ook mogelijk om een misintentie te mailen naar:
administratie2@heiligewillibrordus.nl of telefonisch doorgeven via nr.
0492-361215 van maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 12.00 uur en het
bedrag van €12,00 over te maken op rekeningnummer:
NL45RABO0166126780
t.n.v. Parochie H. Willibrordus Gemert-Bakel
De aangeleverde intenties worden tijdens de viering van 11.00 uur in
Gemert, St. Janskerk gebeden.Bestuur Parochie H. Willibrordus Gemert-Bakel.

Terug naar boven

Maatregelen i.v.m. Corona-virus

Beste Parochianen,


Zoals bekend, zijn de maatregelen i.v.m. Corona-virus aangescherpt.
In elke viering mogen maximaal 30 personen deelnemen.


U kunt zich daarvoor aanmelden bij de volgende personen:
Gemert: M. School 06-13065425 bellen do – vr tussen 13.00 en 16.00 uur
De Mortel: T. Keursten 362787/06-10648522 bellen vrijdag vanaf 18.00 uur
Bakel: P. v.d. Weijer 341665/06-33653958 bellen vrijdag vanaf 18.00 uur
Milheeze: B. van Thiel 0493-312238 bellen vrijdag tussen 15 en 20 uur
De Rips: B. Gelden 0493-599313 bellen do – vr – za vanaf 9.00 uur
Handel: N. Martens 322410/06-24927058 bellen do -vr vanaf 18.00 uur
Elsendorp: G. van Kessel 06-20868201 bellen do – vr – za vanaf 9.00 uur
Voor de doordeweekse vieringen is het aanmelden niet nodig gezien het aantal deelnemers.


De Eucharistieviering van zondag 11.00 uur in Gemert in de St. Janskerk wordt live uitgezonden via Omroep Centraal. In deze viering zullen alle intenties gebeden worden, die voor dit weekend zijn opgegeven. De intenties worden ook in elke kerk afzonderlijk gebeden.
De bisschoppen wijzen ook op de mogelijkheid om op zondag de Eucharistie op televisie te volgen, via KRO-NCRV, vanaf 10.00 uur op NPO 2.

Terug naar boven

Een bemoedigend geluid

Quintet La Petite ÉcurieIn deze tijd van angst, onzekerheid en verdriet is het uitkijken naar een muziekuitvoering door het Quintet La Petite Écurie zeker een lichtpuntje. Dit internationale gezelschap geeft in november in Den Bosch en Eindhoven uitvoeringen en dankzij contacten die wij met hen hebben geven zij op vrijdagavond 13 november a.s. om 20.00 uur in de St. Janskerk in Gemert een uitvoering. Werken van Jean Baptiste Lully, Henry Purcel & Antonio Vivaldi zullen worden uitgevoerd.


Het quintet wordt gevormd door:
Valerie Colen – hobo
Miriam Jorde Hompanera – hobo
Marc Bonastre Riu – taille/hobo
Giovanni Battista Graziadio – barokfagot
Phillip Lamprecht – percussie
Uiteraard wordt deze uitvoering geheel corona-proof ten gehore gebracht; dat betekent dat de muzikanten onderling op ruime afstand staan en op grotere afstand van de toehoorders; er kunnen 30 toehoorders worden toegelaten. In de week vooraf aan de uitvoering zullen wij u laten weten hoe en wanneer u kunt aanmelden voor dit concert. Verder hopen wij dat Omroep Centraal een opname kan maken die dan in de daaropvolgende week wordt uitgezonden. Er is geen entreegeld verschuldigd, wel stelt dit internationale gezelschap een vrijwillige bijdrage na afloop van de uitvoering zeer op prijs.
Namens het parochiebestuur, Jo Grouls

Terug naar boven

Bisschoppen: woord van bemoediging

VEILIG BIJ GOD (26 oktober 2020)

Allerheiligen / Allerzielen 2020

Broeders en zusters,

Over enkele dagen vieren wij opnieuw Allerheiligen en Allerzielen. Wij naderen de maand november. Het weer is guur en de dagen worden snel korter. De vele bladeren in onze straten tonen de vergankelijkheid van de natuur. In deze coronatijd zullen de komende vieringen, met name ook Allerzielen, op een heel eigen wijze worden beleefd. Wij beseffen onze eigen kwetsbaarheid en vergankelijkheid, zeker de ouderen onder ons. Onderhuids geeft de huidige stand van zaken veel onzekerheid en moedeloosheid. Maar wij mogen ons laten inspireren door het gegeven dat wij niet de eerste christenen zijn. Wij staan op de schouders van vele generaties van gelovigen. Een lange en veelkleurige stoet van mensen is ons op de weg van Christus voorgegaan. Mensen die in kracht van Hem aan hun bestaan gestalte hebben gegeven. In kracht van de Geest maakten zij Christus zichtbaar in hun eigen leven.

Een grote menigte
Met Allerheiligen lezen wij tijdens de Eucharistie uit het laatste bijbelboek, de openbaring van de apostel Johannes (7, 2-4,9-14). Hij spreekt over de dienstknechten van God die met een zegel op hun voorhoofd worden getekend. Dat is een indrukwekkend beeld: God kent zijn mensen en heeft zorg voor hen. Zij zijn Gods eigendom. Mensen uit Israël, het volk van Gods eerste liefde, maar ook mannen en vrouwen uit alle volkeren. Johannes ziet een grote menigte die niemand tellen kan, uit alle rassen en stammen en volken en talen. Zij waren verbonden met God en instrumenten in zijn hand. Mensen die verbonden waren met Christus en hun ego steeds meer door Hem lieten vormen. Zij waren Christusdragers die de zaligsprekingen, die wij op Allerheiligen ook zullen horen (Matteüs 5,1-12a), concreet hebben geleefd.

Onbereikbaar ver?
Het gevaar bestaat dat de heiligen zo braaf en zoet worden beschreven dat wij er een beetje wee van in de maag worden. Maar ook kunnen heiligen ons zo perfect worden geschetst, dat zij onbereikbaar worden. Wij kunnen zelfs schuldgevoelens krijgen over onze eigen schamelheid en falen. Maar ik denk dat wij de heiligen dan verkeerd inschatten. De heiligen die ons zijn voorgegaan waren mensen van vlees en bloed. Juist zij beseften hun eigen kleinheid en afhankelijkheid. De apostel Paulus schrijft daar mooi over. Wat hij is, is hij door genade, door de kracht van God. Niet op eigen kracht maar in kracht van Christus kunnen wij in het voorspoor treden van hen die ons zijn voorgegaan en ons tot voorbeeld zijn in zachtmoedigheid en barmhartigheid; in de inzet voor gerechtigheid en vrede.
Mensen die zuiver zijn van hart. Op het feest van Allerheiligen mogen wij ons verbonden weten met alle heiligen die ons zijn voorgegaan als voorbeelden en voorbidders.

Dierbare gestorvenen
Met Allerzielen, de dag na Allerheiligen, staan wij stil bij onze dierbare doden. In veel parochies worden de gestorvenen van het afgelopen jaar herdacht. Wij noemen hun namen en steken kaarsen aan. Dit jaar, met alle coronabeperkingen, helaas in klein verband. Dat zal velen van ons pijn doen. Maar via livestream is een toenemend aantal parochies in staat om gelovigen de mogelijkheid te bieden de herdenkingsviering in de kerk thuis te laten volgen. Emotioneel raakt de Allerzielenviering ons diep. Zeker als de dood recent een dierbaar mens uit ons midden heeft geroofd. Wij zijn dan voorgoed getekend door verlies. Juist in deze coronatijd beseffen wij, misschien sterker dan voorheen, onze sterfelijkheid. Midden in het leven zijn wij door de dood omgeven. Wij denken aan de duizenden families die sinds maart een dierbare aan de gevolgen van het virus hebben verloren. Maar natuurlijk ook de andere dierbaren die de dood heeft geroofd. Als de dood ons nabij komt, is er intens verdriet. De dood betekent definitief loslaten en een lege plaats aan tafel. De dood van een dierbare maakt heel de toekomst duister.

Door het leven omgeven
Maar voor een christen vormt de dood niet het laatste woord. De dood kan het leven omgeven maar midden in de dood zijn wij door het Leven, door God, omgeven. Op de Paasmorgen is Christus door de dood heengegaan. Door de opstanding van zijn Zoon heeft God de macht van de dood gebroken. Pasen vormt zo voor ons een belofte. God is trouw en wij mogen leven met het perspectief eens thuis te komen bij Hem. Wij zijn geen raketten die in het heelal opbranden. Wij zijn geen eendagsvliegen die weer verdwijnen. De Schepper is ook onze Voltooier. Bij Hem zijn wij veilig.

Lastige tijd
In deze lastige tijd gedenken wij met Allerzielen onze doden. En hopelijk troosten wij de nabestaanden die door de dood van een dierbare vaak voorgoed zijn getekend. Christelijke troost heeft alles te maken met een wenkend perspectief. En dat perspectief vormt de levende God. Wij mogen geloven dat deze God mensen vasthoudt tot over de grens van dit aardse leven heen. Wij kunnen onze dierbare doden overgeven in Gods hand. In het vertrouwen dat hij hen voorgoed zal tekenen met een zegel op hun voorhoofd. Vanuit dat geloof wens ik u inspirerende vieringen met Allerheiligen en Allerzielen.

Mgr. dr. Gerard de Korte

Terug naar boven

Wilt u ons een handje helpen?

Begin 2021 besteden we weer aandacht aan de actie Kerkbalans die voor alle kerken in ons land van wezenlijk belang is.
Ook de kerken hebben te lijden onder de huidige Corona crisis. De inkomsten van de parochie voor wat betreft collectes dalen sterk. In de folder van Kerkbalans vindt u daar meer informatie over. Vandaar dat wij de actie Kerkbalans erg belangrijk vinden en van harte aanbevelen.Velen onder u brengen de folders en enveloppen van de actie Kerkbalans in Gemert rond, wat wij erg waarderen.
Echter, de leeftijd van menigeen gaat ook een rol spelen en ook Covid-19 heeft zijn tol geëist waardoor wij mensen tekort komen die de brieven van Kerkbalans in januari rondbrengen.Een oproep aan u om ons hierbij behulpzaam te zijn in een aantal straten in Gemert.
Het is vaak een kwestie van een “frisse neus” halen om van een aantal huisnummers in een hele of halve straat de brievenbussen te voorzien van een envelop.Het gaat om de volgende straten:
– Pandelaar: huisnr. 50 t/m/ 87
– Alde Biezenstraat: huisnr. 1 t/m 11.
Peperbus: huisnr. 2 t/m/26
Binnendoor: huisnr. 3 t/m/ 22
– Wassenaarstraat: huisnr. 2 t/m 56
– Dross. Meijerstraat: huisnr. 51 t/m/ 84
– Dr. Douvenstraat: huisnr. 8 t/m/ 46
– Elzent: huisnr. 2 t/m 69
Hurk: huisnr. 4 t/m/ 17
– Kouter: huisnr. 49 t/m 76
Wetering: huisnr. 1 t/m/34
– Evieveld huisnr. 1 t/m/11
Vlasakker: huisnr. 1 t/m/35
– Nieuwveld huisnr. 10 t/m/ 54
Beekveld huisnr. 41 t/m/ 75
Laarveld huisnr. 1 t/m/ 70
– Kopse huisnr. 4 t/m/ 18
Paashoefsedijk huisnr. 11 t/m/ 45
Sester huisnr. 3 t/m/ 11
– Slenk huisnr. 9 t/m/ 109
– Horst huisnr. 1 t/m/ 48
Voort huisnr. 1 t/m/ 24
– Het Slotje huisnr. 2 t/m/ 15
Torrentinusstraat huisnr. 2 t/m/ 15
– Lodderdijk huisnr. 1 t/m/ 41
Pred. Swildenstraat huisnr. 20 t/m/ 36.Op de desbetreffende enveloppen staat een huisnummer want niet bij alle huisnummers hoeft u een envelop in de brievenbus te stoppen.
Wij hopen dat u ons wilt helpen om zo de Actie Kerkbalans in Gemert de aandacht te geven die deze actie verdient.
U kunt zich aanmelden voor het rondbrengen van de enveloppen via het mailadres: pastoraalbureau@heiligewillibrordus.nl
U kunt zich ook telefonisch aanmelden via de administratie tel. 361215 tussen 9.00 uur en 12.00 uur.Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking.
Werkgroep Kerkbalans.

Terug naar boven

Nieuwsbrief Oktober

Nieuwsbrief oktober 2020, 3e jaargang,

PAROCHIE H. WILLIBRORDUS GEMERT – BAKEL.Een maand van vallende eikels, kastanjes, bladeren…
Maar ook een maand van…
– de prachtige herfsttinten die de natuur ons biedt,
– De helaas stijgende lijn van het Corona virus met allerlei
maatregelen van dien:
…….- Het vastgestelde aantal kerkbezoekers: 30 personen, in onze
vieringen met een aanmeldingsplicht,
…….- De onzekerheid van het doorgaan van geplande (kerst-)
concerten in onze kerken,
…….- Kortom: een maand van onzekerheid m.b.t. geplande
aktiviteiten binnen onze parochie.

– Daartegenover onze positieve houding om er samen de schouders
onder te zetten om het tij te keren,
– Een terugblik naar ook mooie momenten binnen onze
parochiegemeenschap:
…….- De vieringen van de Eerste H. Communie die, met in acht
neming van de Corona maatregelen, goed en sfeervol zijn
verlopen doordat ook de mogelijkheid werd geboden deze
vieringen thuis te volgen,
…….- De Vormselvieringen waarin weer een aantal vormelingen zijn
gevormd,
…….- De viering rondom dierendag waaraan zelfs Omroep Brabant
aandacht heeft besteed.

– De vergevorderde voorbereidingen van Kerkbalans waaraan
momenteel hard wordt gewerkt en wij een beroep willen doen op
personen die bereid zijn in Gemert in hun eigen omgeving een
aantal brieven te bezorgen. U leest hier binnenkort meer over
op onze Keskespagina en de website,
– De vele Gregoriusonderscheidingen die in de loop van volgende
maand weer uitgereikt worden aan een groot aantal koorleden die
zich 25 of 40 jaar ingezet hebben om onze vieringen muzikaal op
te luisteren,
– Het weer verder realiseren van het Centrumplan in Bakel waaraan
ook onze parochie haar steentje bijdraagt,
– De voorbereidingen voor Allerzielen die door alle kerkdorpen op
eigen individuele wijze wordt herdacht met daarnaast een
gezamenlijke parochiële herdenkingsviering op 2 november om
19.00 uur in de kerk St. Jan te Gemert,
– De Oecumenische viering die op 25 oktober heeft plaatsgevonden
in de St. Christoffelkerk te Elsendorp en waarin naast de Dominee
ook onze Diaken mede heeft geparticipeerd in deze viering,
– De wekelijkse weekendvieringen in de kerk St. Jan te Gemert die,
vanwege de toegestane beperkte aanwezigheid van kerkgangers,
weer uitgezonden wordt door Omroep Gemert, waarvoor wij onze
waardering wederom uitspreken,
– Een positief slot: Op 13 november a.s. vindt er om 20.00 uur in
de kerk St. Jan te Gemert een muzikale uitvoering plaats,
uitgevoerd door het Quintet La Petite Écurie. U leest hier
binnenkort meer over via onze Keskespagina en de website.Leny Teunissen, secretaris.

Terug naar boven

Kinderkoor opgestart!

Beste communicanten en kinderen Basisonderwijs, Parochie Gemert -Bakel

Wij zijn op zoek naar jullie!!
Zing je graag eens mee in de kerk met een kinderkoor bijvoorbeeld bij een kinder- of familieviering, of rond Kerstmis, Pasen enz. en ben je in de leeftijd van 6 jaar tot 12 jaar meld je dan aan.


Eenmaal in de maand zal er een repetitie zijn in de pastoriezaal in Gemert of in de St. Janskerk, (conform coronarichtlijnen) op woensdag van 16u tot 17u.


We starten op woensdag 28 oktober.
De andere data volgen nog.
Aanmelden a.u.b. bij:
theagroulscolen@hotmail.com of
antoinettevandeursen@gmail.com.


Welkom en tot ziens bij het kinderkoor! 
Antoinette en Thea

Terug naar boven