Nieuws en actualiteiten

Beste Meisjes en Jongens, Vormelingen. Wij hebben jullie hulp nodig! Je hebt er vast weleens van gehoord. Eenzame ouderen die... lees meer >

Opbrengst weekendcollecte van de parochie voor de Oekraïense vluchtelingen. Enige tijd geleden was er een weekendcollecte in onze kerken voor... lees meer >

PERSBERICHT Een adviesgroep en het pastoraal team van de parochie Heilige Willibrordus Gemert-Bakel presenteren op maandag 4 juli hun Aanbevelingen,... lees meer >

De gehouden Alpha- cursus met 13 deelnemers is een groot succes geweest. Dedeelnemers vonden op Alpha: steun, vriendschap, een niet-veroordelende sfeer... lees meer >

NIEUWSBRIEF5e jaargang PAROCHIE H. WILLIBRORDUS GEMERT – BAKEL.Juni 2022 Juni… er wordt gezegd… Regen is Gods’ zegen,Komt de zonneschijn erbij,Dan... lees meer >

Het Sint Janscentrum, afdeling opleiding en vorming, heeft in mei een informatie daggeorganiseerd over de verschillende opleidingen die daar gegeven... lees meer >

M.i.v. woensdag 1 juni a.s wordt er in Handelvan maandag t/m zaterdag   iedere dag om 08.00 uur een Rozenhoedje gebedenmet aansluitend... lees meer >

Tijdens parochie activiteiten kunnen foto’s en/of video’s worden gebruikt voor een verslag van deze activiteit op de Keskespagina of de... lees meer >

Opgeven misintenties/kopij t.b.v. publicatie in Gemerts Nieuwsblad Graag maken wij u nogmaals attent op het uiterste opgeef moment voor misintentiesof... lees meer >

Ziekenbezoekgroep parochie Heilige Willibrordus Gemert Bakel.In een aantal geloofsgemeenschappen van onze parochie Heilige WillibrordusGemert - Bakel zijn vrijwilligers actief in... lees meer >

Hulp gezocht! Spelletjesmiddag oma’s & opa’s

Beste Meisjes en Jongens, Vormelingen.
Wij hebben jullie hulp nodig!Je hebt er vast weleens van gehoord. Eenzame ouderen die in een verzorgingshuis
zitten. Bijna geen bezoek ontvangen en veel alleen zijn. Wij willen voor deze Oma’s
en Opa’s een spelletjesmiddag organiseren. Wij weten zeker dat er dan weer
vrolijkheid in hun leven komt. Op 2 momenten zullen we jullie ook voorbereiden
waarmee je allemaal rekening moet houden. Bv dat sommige slecht horen, anderen
weer wat vergeetachtig zijn.
Wil je helpen en ervaren hoe het is wat vrolijkheid en liefde bij ouderen in een
verzorgingshuis te brengen, geef je dan op:
gemertbakeljong@gmail.com


Wij zoeken ook ouders die ons hierbij willen helpen.


Groetjes,
Hans Goossens, Pater Candido, Colinda Bardoel

Terug naar boven

Opbrengst weekendcollecte Oekraïense vluchtelingen

Opbrengst weekendcollecte van de parochie voor de Oekraïense vluchtelingen.


Enige tijd geleden was er een weekendcollecte in onze kerken voor de Oekraïense
vluchtelingen in onze omgeving en werd er een lichtprocessie met collecte
gehouden in het processiepark in Handel.
De opbrengst van beide collectes zijn nu besteed aan o.a. cadeaubonnen voor
verschillende kinderen, bijdrage voor de kindervakantieweek waar enkele kinderen
aan mee wilden doen en enkele materiële zaken welke de mensen nog nodig
hadden voor hun welzijn hier in onze omgeving.
Wij hopen van harte dat we ze, vanuit onze parochie, een steuntje in de rug hebben
kunnen geven!
Veel dank ook aan alle mensen die met hun gift hieraan hebben bijgedragen.

Terug naar boven

Parochie presenteert beleidsplan ‘Kerk aan het Werk’

PERSBERICHT

Een adviesgroep en het pastoraal team van de parochie Heilige Willibrordus Gemert-
Bakel presenteren op maandag 4 juli hun Aanbevelingen, Beleidsplan en Plan van
Aanpak dat is gebaseerd op het project ‘Kerk aan het Werk’. De presentatie vindt
plaats om 20.00 uur in De Sprank aan de Oude Molenweg 12 in De Mortel.
De presentatie is bedoeld voor alle inwoners van Gemert-Bakel die zich betrokken
voelen bij de parochie en daarom willen meedenken over de toekomst ervan. Tevens
is deze avond een terugkoppeling met alle organisaties en personen die eind 2019
en begin 2020 hun inbreng hebben geleverd voor dit project. Op diverse
bijeenkomsten konden ze hun visie en mening geven over het functioneren en de
betekenis van de parochie.
Het in 2019 gestarte project ‘Kerk aan het Werk’ heeft fikse vertraging opgelopen,
omdat door coronamaatregelen vrijwel alle activiteiten moesten worden stilgelegd.
Bovendien hebben wisselingen in het pastoraal team de voortgang van het proces
afgeremd. Desondanks is de adviesgroep doorgegaan met het ordenen en
interpreteren van de inspirerende bijdragen en commentaren die tijdens diverse
bijeenkomsten naar voren zijn gebracht.
De adviesgroep en het pastoraal team willen op 4 juli in De Sprank graag iedereen
verwelkomen, die het belangrijk vindt dat parochie en kerk een betekenisvolle rol in
onze gemeenschap spelen en dat op diverse manieren blijven doen.

Terug naar boven

Ervaringen 1 e Alpha-cursus Gemert

De gehouden Alpha- cursus met 13 deelnemers is een groot succes geweest. De
deelnemers vonden op Alpha: steun, vriendschap, een niet-veroordelende sfeer en
groei in geloof. De cursus heeft een standaardopzet die bestaat uit tien avonden en
een aantal vervolg bijeenkomsten. Tijdens bijeenkomsten in informele huiselijke sfeer
wordt er van gedachten gewisseld over een vast aantal onderwerpen en vertellen de
cursisten en leiding hoe zij tegen deze onderwerpen aankijken. Ieder onderwerp
wordt ingeleid met een film. Daarna gaan de deelnemers in kleine groepen uiteen en
met behulp van vragen wordt er dieper op het onderwerp ingegaan. Er is geen
discussie, ieders inbreng is goed en er wordt veel van elkaar geleerd. De avonden
duren anderhalf uur. Ook staat persoonlijke aandacht centraal. Voorbeelden van
onderwerpen:


Is er meer?
Wie is Jezus?
Hoe kun je geloven?
Bidden: waarom en hoe?
De Bijbel lezen: waarom en hoe?
Hoe leidt God ons?
Waarom en hoe wij het anderen moeten vertellen
Geneest God ook nu nog?
Hoe zit het met de kerk?


De eerst volgende cursus start op Dinsdagavond 13 september. Er zijn geen kosten
aan verbonden.
Belangstellende kunnen zich opgeven; alphacursusgemertbakel@gmail.com


Pater Cândido, CSSp

Colinda Bardoel

Hans Goossens

Terug naar boven

Nieuwsbrief juni

NIEUWSBRIEF
5e jaargang

PAROCHIE H. WILLIBRORDUS GEMERT – BAKEL.
Juni 2022

Juni… er wordt gezegd…
Regen is Gods’ zegen,
Komt de zonneschijn erbij,
Dan maakt dat iedereen erg blij…

– In De Rips zijn er voorstellen geopperd om het altaar in de
Ripse kerk verplaatsbaar te maken zodat er in het kerkgebouw
multifunktionele aktiviteiten plaats kunnen vinden…
– De RIE: Risico-Inventarisatie en Evaluatie is besproken binnen
enkele geledingen. Momenteel zijn de richtlijnen uitgevoerd en
hebben alle elektrische apparaten, ladders en trappen een
keuring ondergaan. Inmiddels is er ook een vertrouwenspersoon
aangesteld binnen onze parochie. Toon Keurstens wil deze taak
op zich nemen. Ook bij ons staat veiligheid en vertrouwen
voorop…
– Het Parochiebestuur hanteert ook dit jaar een vooruitziende
blik: Rond de Kerstdagen kunt u weer genieten van een mooi,
verlichte kerk S. Jan…
– 04 september a.s. bestaat de St. Jan in Den Bosch 800
jaar…
– In de voormalige pastorie in De Mortel is de begeleiding van
mensen door Basic-Me van start gegaan. Alles verloopt naar
wens…
– De Adviesgroep organiseert een evaluatie bijeenkomst m.b.t.
het Pastorale Beleidsplan op maandag, 04 juli om 20.00 uur in
de Sprank in De Mortel. U bent van harte uitgenodigd…

– Er is een verzoek binnengekomen om een bankje te plaatsen op
het kerkhof. Het bestuur gaat bekijken of dit gerealiseerd kan
worden…
– Pastoor Issag is mede benoemd tot lid van de Priesterraad in
het bisdom Den Bosch. De taak van de Priesterraad houdt in:
hulpverlenen aan de bisschop om het pastoraal welzijn van de
gelovigen zo goed mogelijk te bevorderen…
– In de maand mei heeft er in onze kerken een collecte
plaatsgevonden voor de Oekraïense vluchtelingen. De
dorpsondersteuners hebben hiervan kadobonnen gekocht en aan
de kinderen in Milheeze en Elsendorp gegeven. Ook hebben ze
voor enkele kinderen de kindervakantieweek geregeld.
Tijdens de Lichtprocessie in Handel is eveneens een collecte
voor de vluchtelingen gehouden. Dit geld wordt besteed aan
de vluchtelingen die verblijven in het klooster van de
Zusters van het Kostbaar Bloed in Aarle Rixtel…
– Op 2 e Pinksterdag heeft het Byzantijns koor de viering in de
St. Jan muzikaal opgeluisterd…
– In Handel hebben op 12 juni een aantal kinderen hun Eerste H.
Communie gedaan…
– In Elsendorp hebben weer autozegeningen plaatsgevonden…
– Zoals u weet bestaat de “Grun Schut” dit jaar 750 jaar. In
het weekend van 25 en 26 juni hebben er mooie Gilde
festiviteiten in Gemert plaatsgevonden…
– Deze maand zijn er weer 4 kindjes gedoopt…
– Koster Mieke van de kerk St. Jan heeft onlangs in de
biechtstoel gezeten. De oefening van berouw was voor haar
zeker niet van toepassing…
– De zomervakantie is in aantocht…. Velen onder u hebben
hiernaar uitgekeken: even pas op de plaats…rust en ontspanning
thuis, in eigen land of daarbuiten… Het Parochiebestuur en de
Pastores willen alle vrijwilligers/ parochianen hartelijk danken
voor hun inzet en betrokkenheid binnen onze parochie… Wij
wensen u allen zonnige en ontspannen dagen…
– Ook de redactie van de Nieuwsbrief neemt even afstand om in
september met frisse moed u weer van parochienieuwtjes te
voorzien…
Leny Teunissen-Gerrits,
Secretaris parochie H. Willibrordus Gemert-Bakel.

Terug naar boven

Mededeling Bisdom Den Bosch: cursus Theologie

Het Sint Janscentrum, afdeling opleiding en vorming, heeft in mei een informatie dag
georganiseerd over de verschillende opleidingen die daar gegeven worden.
Zoals:
Priesteropleiding, diaken en catechistenopleiding en een opleiding
godsdienstwetenschappen. Ook was er informatie over de herziene basiscursus
Theologie. Deze cursus kan geïnteresseerden helpen om te ontdekken of een studie
aan het St. Janscentrum iets voor hem of haar is. Met name laatst genoemde cursus
wordt op verzoek nogmaals onder de aandacht gebracht.
Deze cursus vormt een toeleiding voor de opleidingen aan het Sint Janscentrum.
Nieuwe toekomstige studenten zullen er vanaf het begin van hun opleiding profijt van
hebben.
De cursus bestaat uit losse modules;
– Kennismaking met de christelijke theologie
– Inleiding in de filosofie
– Wegwijs in de catechismus van de katholieke kerk.
Informatie hierover aanvragen kan via administratie2@heiligewillibrordus.nl van de
parochie Gemert Bakel. Er is digitale informatie beschikbaar.

Terug naar boven

Doordeweekse vieringen in Handel

M.i.v. woensdag 1 juni a.s wordt er in Handel
van maandag t/m zaterdag   iedere dag om 08.00 uur een Rozenhoedje gebeden
met aansluitend een H. Mis om 08.30 uur.
De H. Mis van 09.00 uur wordt dus per 1 juni vervroegd van 09.00 uur naar 08.30
uur.

Terug naar boven

Belangrijk – privacy foto’s/video’s

Tijdens parochie activiteiten kunnen foto’s en/of video’s worden gebruikt
voor een verslag van deze activiteit op de Keskespagina of de website.
Als u niet wilt dat een foto van u gepubliceerd wordt, kunt u dit kenbaar
maken aan de fotograaf.
Als u niet wilt dat u op een video opname wordt opgenomen verzoeken wij u
in rij 11 of meer naar achteren plaats te nemen in deze kerk.
Bestuur Parochie H. Willibrordus Gemert-Bakel.

Terug naar boven

Opgeven misintenties/kopij t.b.v. publicatie

Opgeven misintenties/kopij t.b.v. publicatie in Gemerts Nieuwsblad


Graag maken wij u nogmaals attent op het uiterste opgeef moment voor misintenties
of publicaties voor in het Gemerts Nieuwsblad.
U moet 14 dagen vooruit denken. De intenties/publicaties moeten op vrijdag vóór 12
uur binnen zijn. Bij te laat gestuurde intenties /kopijen is het niet gegarandeerd dat de
publicatie in Gemerts Nieuwsblad plaatst zou vinden.

Terug naar boven

Ziekenbezoekgroep parochie

Ziekenbezoekgroep parochie Heilige Willibrordus Gemert Bakel.
In een aantal geloofsgemeenschappen van onze parochie Heilige Willibrordus
Gemert – Bakel zijn vrijwilligers actief in de ziekenbezoekgroep.
Deze vrijwilligers bezoeken de ernstig zieke parochianen die fysiek niet meer in staat
zijn om naar de kerk te gaan.
In een aantal van onze kerken hebben wij het mooie gebruik van een
aandachtbloemetje. Dit bloemetje staat 1keer per maand in de kerk tijdens de
Eucharistieviering. Daarna bezorgen wij het bloemetje bij iemand die een steuntje in
de rug kan gebruiken.
Graag doen wij een beroep op u als parochiaan.
Kent u iemand die een steuntje in de rug kan gebruiken dan kunt u dit doorgeven via:
administratie2@heiligewillibrordus.nl of telefonisch van maandag tot en met vrijdag
van 9.00 uur tot 12.00 uur T. 0492-361215.
Onze vrijwilligers mogen ook op de 1 e vrijdag van de maand de hostie uitreiken aan
mensen die fysiek niet meer in staat zijn om naar de kerk komen.
Hiervoor kunt u zich ook opgeven via eerder genoemd email-adres en of
telefoonnummer.

Terug naar boven