Nieuws en actualiteiten

Parochie Heilig Willibrordus Gemert – Bakel start dinsdag 21 september eenAlpha cursus Wat is Alpha? Een eigentijdse 10-weken cursus over... lees meer >

In dankbaarheid gedenken wij onze vrijwilliger Annemarie Donkers-Iven Annemarie was behalve lector in Elsendorpop meerdere vlakken betrokken bij onze parochie We... lees meer >

Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die met een gezellige groep mensenwerkzaamheden verrichten in en rond de kerken en op... lees meer >

Momenteel is het niet meer nodig om u vooraf aan te melden voor het bijwonen van een viering en ook... lees meer >

Als de Corona maatregelen het toelaten zijn er plannen gemaakt om u een of twee keer in de maand na... lees meer >

Update met verdere versoepelingen van coronaprotocol in R.-K. Kerk De Nederlandse bisschoppen komen voor de Rooms-Katholieke Kerk met een update... lees meer >

Beste parochianen, Een jaar later dan gepland starten wij nu met onze parochiële wandeling.Velen van u kennen waarschijnlijk het Bijbels... lees meer >

Het pastoraal team wil meer mogelijkheden bieden om samen Eucharistie te vieren.Daarom zal per 1 juli aanstaande ook op maandagavond... lees meer >

Pastoraal steunpunt Wilbertsdries in Bakel is op de even weken weer geopend opdinsdagen van 10 tot 12 uur.

In een klein dorpje, Poolangudi, op het platte land in het zuidoosten van India werd op 19-04-1976. Issag Jesudass geboren.... lees meer >

Start Alpha cursus 21 sept.

Parochie Heilig Willibrordus Gemert – Bakel start dinsdag 21 september een
Alpha cursus


Wat is Alpha?


Een eigentijdse 10-weken cursus over de kernpunten van het geloof. Alles draait om ontmoeting,
uitleg en gesprekken. Wie is Jezus? Wat is geloven? Hoe kan je bidden? Wat doet de heilige Geest?
Hoe lees je de Bijbel? Wat is de Kerk? Hoe kan je als christen leven? Waar ervaar je God?


“De cursus heeft mijn ogen geopend: geloven doe je niet alleen.” (een deelnemer)


“Ik ben dieper gaan nadenken over het geloof. Het onderlinge respect en vertrouwen was een heel
mooie ervaring.” (een deelnemer)


Over de hele wereld volgden al 29 miljoen mensen de Alpha. Want iedereen kan meedoen: gelovig of
niet gelovig, jong en wat ouder.Bestaat God? En hoe ontdek je dan dat Hij bestaat? Die kennis kan je helaas niet
makkelijk online bestellen. Want om achter deze antwoorden te kunnen komen, moet
je je openstellen. En dat is soms knap lastig! Het betekent dat je je bril af moet zetten
en opnieuw moet gaan kijken. Durf jij het aan?De cursus bestaat uit 10 bijeenkomsten van telkens ander half uur. Start
19.30 uur bij de Parochiecentrum, Kerkstraat 2, 5421 KX Gemert. Deelname is gratis.Informatie en opgeven bij:
Pater Cândido csluhuma@hotmail.com
Colinda Bardoel colindabardoel@gmail.com
Hans Goossens jwc.goossens@kpnmail.nlAchtergrond informatie:

Alpha is met anderen op zoek gaan naar de zin van het leven. Dat is Alpha.
Tijdens circa tien gezellige bijeenkomsten ontdek je wat het christelijk geloof inhoudt.


Persoonlijke zoektocht

Geloven is een hele diepe overtuiging. Maar het is ook een voor iedereen heel
persoonlijke zoektocht. Die zoektocht begint met een keuze om open te staan voor
Iemand die je niet ziet. Sommige mensen worden van de een op de andere dag
gegrepen door de diepe overtuiging dat Jezus ook hun redder is, terwijl het bij
andere mensen jaren kan duren. Geloof is een groeiproces: Het begint met één
puzzelstukje, waarna er stukje voor stukje puzzelstukjes worden bijgelegd en jouw
geloof steeds een beetje verder wordt uitgediept. Maar het blijft een puzzel, ook als
je al je hele leven gelooft of met het christelijk geloof bent opgegroeid.

Deelnemen aan Alpha betekent eigenlijk dat je ergens wel vermoedt dat er meer is,
maar niet weet wat. Bijna iedereen gelooft wel in iets. Als kind geloofde je
bijvoorbeeld al wat je ouders vertelden over de wereld. En als je ouder wordt, ga je
zelf bepaalde dingen geloven. Je kunt het eigenlijk vergelijken met een bril die je
opzet en die steeds iets verandert. Hoe dan ook, ooit word je geconfronteerd met pijn
en lijden. Soms heel ver, maar soms ook heel dichtbij. Vaak komt er dan bij mensen
de vraag: ‘Is er meer?’. En als er meer is, wat is dat dan?

Bestaat God? En hoe ontdek je dan dat Hij bestaat? Die kennis kan je helaas niet
makkelijk online bestellen. Want om achter deze antwoorden te kunnen komen, moet
je je openstellen. En dat is soms knap lastig! Het betekent dat je je bril af moet zetten
en opnieuw moet gaan kijken. Durf jij het aan? Tijdens Alpha ga je over allerlei
onderwerpen in gesprek.


Genoeg te bespreken dus tijdens Alpha! Natuurlijk is er ruimte om veel meer te
bespreken dan deze onderwerpen. Op Alpha ben je met al je vragen welkom. Of dat
nou met een van de onderwerpen hierboven te maken heeft, of juist niet. Geen vraag
is te gek!

Terug naar boven

In memoriam: Annemarie Donkers-Iven

In dankbaarheid gedenken wij onze vrijwilliger

Annemarie Donkers-Iven

Annemarie was behalve lector in Elsendorp
op meerdere vlakken betrokken bij onze parochie

We leven mee met het verdriet
van haar echtgenoot en dierbaren.
Parochie Heilige Willibrordus Gemert-Bakel.

Terug naar boven

Bent u diegene die wij zoeken?

Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die met een gezellige groep mensen
werkzaamheden verrichten in en rond de kerken en op de kerkhoven in Gemert.


Wat houdt dit in?
– Geen zware werkzaamheden: samen harken en schoffelen als het niet regent.
– Bij het voormalige kerkhof “Gerardus” op dinsdagochtend van 8.00 uur tot
12.00 uur.
– Bij het kerkhof St. Jan op woensdagochtend van 8.00 uur tot 12.00 uur.
– Halverwege de ochtend wordt er gezellig koffie gedronken.


U bent buiten in de natuur, er wordt een praatje gemaakt en… u blijft fit!
Wij hopen op positieve reacties die u kunt richten aan: koster@heiligewillibrordus.nl
of telefonisch tussen 9.00 uur en 12.00 uur: telefoonnummer: 361215.


De vrijwillige hoveniers uit Gemert.

Terug naar boven

Geen aanmelding voor een viering

Momenteel is het niet meer nodig om u vooraf aan te melden voor het bijwonen van een viering en ook vindt er geen registratie meer plaats in de kerk.
Wij hopen dat deze situatie zo blijft voortduren.


Bestuur parochie H. Willibrordus Gemert-Bakel.

Terug naar boven

Koffie drinken na de viering

Als de Corona maatregelen het toelaten zijn er plannen gemaakt om u een of twee keer in de maand na de zomervakantie een kopje koffie of thee aan te bieden na een weekendviering. We willen dit realiseren in al onze kerken.
U bent dan in de gelegenheid om een praatje te maken met de pasto(o)r en/ of met elkaar.
In september hoort u hier meer over.


Graag maken wij van de gelegenheid gebruik om u een mooie en zonnige vakantieperiode toe te wensen.


Bestuur parochie H. Willibrordus Gemert-Bakel.

Terug naar boven

Verdere versoepelingen

Update met verdere versoepelingen van coronaprotocol in R.-K. Kerk


De Nederlandse bisschoppen komen voor de Rooms-Katholieke Kerk met een update van het protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’ die ingaat op zaterdag 26 juni. In de update wordt een aantal versoepelingen aangekondigd. Nu er weer meer kan en mag in de maatschappij als het gaat om corona, zien de bisschoppen ook mogelijkheden om de maatregelen voor de R.-K. Kerk aan te passen.

Vanaf 26 juni 2021 wordt het maximaal aantal aanwezigen bij religieuze bijeenkomsten bepaald door de grootte van het kerkgebouw. Dit geldt ook voor huwelijken en uitvaarten. Voor elk kerkgebouw moet de capaciteit worden vastgesteld in een anderhalve meter-opstelling. Dat wil zeggen dat moet worden uitgerekend hoeveel personen maximaal op anderhalve meter van elkaar in een kerk kunnen samenkomen (= de anderhalve meter capaciteit).

Processies en bedevaarten
De anderhalve meter afstand norm geldt óók voor religieuze bijeenkomsten buiten. Voor processies op de openbare weg en openluchtvieringen op plaatsen die vanaf de openbare weg zichtbaar zijn dient de regelgeving van de lokale overheid te worden gevolgd. Parochies die een processie of een openluchtviering willen houden, wordt geadviseerd hierover van tevoren contact met hun plaatselijke overheid op te nemen. Bij bedevaarten moeten de bepalingen voor reizen van de (buitenlandse) overheid worden gevolgd. Bedevaartgangers die met groepsvervoer reizen maken gebruik van een mondkapje. Gelovigen hoeven in de kerk geen mondkapje meer te dragen.

Zingen
Ook op het gebied van koorzang komt er iets meer ruimte. In plaats van vier mogen er maximaal twaalf koorzangers zingen mits strikte voorwaarden in acht worden genomen met betrekking tot onder meer afstand, ventilatie en spuien van de ruimte waar gezongen wordt. Volkszang blijft voorlopig nog niet toegestaan en ook de bestaande hygiënemaatregelen blijven gehandhaafd. Alle maatregelen worden gespecificeerd in de update bij het protocol.

Dankbaar
De bisschoppen zijn blij en dankbaar dat er weer meer mogelijk is als het gaat om samen vieren. Ze spreken hun waardering uit voor de inzet van alle betrokkenen in de parochies die het steeds mogelijk hebben gemaakt en nog maken om de vieringen ondanks corona door te laten gaan. Ze blijven alert en voorzichtig en vragen de gelovigen mee te werken aan een geleidelijke versoepeling. Hoewel de situatie verbetert, is de pandemie nog niet ten einde en zorgvuldig met elkaar omgaan ook in tijden van versoepeling, blijft belangrijk. In de loop van augustus verwachten de bisschoppen met een nieuw bericht over de coronamaatregelen te komen.
Hier kunt u het Kerkelijk protocol bekijken.

Terug naar boven

Wandelen zoals de Emmausgangers

Beste parochianen,


Een jaar later dan gepland starten wij nu met onze parochiële wandeling.
Velen van u kennen waarschijnlijk het Bijbels verhaal van de twee leerlingen op weg
naar Emmaus. Teleurgesteld na de dood van Jezus keren zij huiswaarts. Alles lijkt
verloren totdat zich een onbekende derde bij hen meldt en met hen meeloopt. Dit
verandert hun zicht op alles.
Ook in onze tijd zijn velen van ons op zoek naar houvast. Men is wel op weg maar
waarheen en met welk doel?
Net zoals de Emmausgangers willen ook wij op pad gaan en wel door te wandelen in
de mooie natuur rondom Gemert, Bakel en omstreken. Tijdens de wandeling willen
wij praten, zwijgen, genieten, inspireren, troosten en bemoedigen. Samen willen wij
spreken over geloofs- en levensvragen. Maar ook gewoon genieten van elkaars
aanwezigheid en het mooie in de natuur dat ons gegeven is.
De eerste wandeling staat gepland op vrijdag 16 juli om 14.30 uur. Wij starten bij
de pastorie van De Mortel.


Als u mee wilt lopen kunt u zich melden bij onze secretaresse Marianne van Rixtel
administratie2@heiligewillibrordus.nl of aanwezig zijn om 14.30 uur in De Mortel.
De wandelingen zijn niet te lang zodat iedereen die gezond is mee kan wandelen.
Voor vragen kunt u diaken Frank van der Geld (0653943813) benaderen.

Terug naar boven

Doordeweekse Eucharistievieringen

Het pastoraal team wil meer mogelijkheden bieden om samen Eucharistie te vieren.
Daarom zal per 1 juli aanstaande ook op maandagavond in Gemert en
donderdagavond in Bakel een eucharistieviering zijn.
Voorlopig zijn de Eucharistievieringen als volgt:


Maandag om 19.00 uur in de St. Janskerk te Gemert (nieuw);
Woensdag om 9.00 uur in de kerk OLV Tenhemelopneming te Handel;
Donderdag om 9.00 uur in de St. Janskerk te Gemert;
Donderdag om 19.00 uur in de Heilige Willibrorduskerk te Bakel (nieuw).


Het pastoraal team nodigt u hiervoor van harte uit.

Terug naar boven

Pastoraal steunpunt in Bakel

Pastoraal steunpunt Wilbertsdries in Bakel is op de even weken weer geopend op
dinsdagen van 10 tot 12 uur.

Terug naar boven

In gesprek met onze nieuwe pastoor: Pater Issag Jesudass

In een klein dorpje, Poolangudi, op het platte land in het zuidoosten van India werd op 19-
04-1976. Issag Jesudass geboren. In zijn geboortedorp is ruim 70% van de bewoners
katholiek en 30% is Hindoe.
Om een kleine impressie te geven van het grote land India geeft Issag wat gegevens door.
In 1947 kwam een einde aan de Engelse koloniale tijd. Ik kom van de staat Tamil (taal)
Nadu (land) dat is een van de 29 staten die India telt. Ons land heeft 22 nationale talen en
1,3 miljard inwoners. Landoppervlakte 3.287.000 m2, Tamil Nadu 130.060 m2 en
Nederland 41.543 m2.
Zijn ouders waren landbouwers in de rijstteelt en zijn moeder is al op 46 jarige leeftijd te
komen overlijden toen Issag slechts 16 jaar oud was. Nu heeft pater Issag nog twee
broers. En hij heeft ook een zus gehad die als meisje is overleden door een ziekte.
Gelukkig kon zijn vader nog wel de priesterwijding meemaken op 29 december 2003 maar
een jaar later is zijn vader ook overleden.
Pater Issag hoort bij ”de congregatie van de Herauten van het goede nieuws” en deze
congregatie heeft als doel: missionering. Na zijn wijding heeft hij als docent op het klein en
groot seminarie les gegeven en daarna heeft hij twee jaar pastorale Theologie (M.Th. –
Master of Theology) gestudeerd om weer docent te worden in het groot seminarie van
theologie.
In overleg met de bisschop van Den Bosch, Mgr. Hurkmans en met de overste van mijn
congregatie heb ik meteen ja gezegd toen het aanbod kwam om naar Nederland te gaan.
Ik had me al verdiept in de Nederlandse taal door contacten te leggen met missionarissen
uit India die al in Nederland werkzaam waren.


Op 10 november 2010 kwam ik in Nederland aan van 35 graden boven nul naar 18 graden
onder nul. Wel een verschil!


Wat zijn de verwachtingen?
Ik kom te werken in een pastoraal team waar een goede samenwerking is.
Ondanks dat het kerkbezoek afneemt werken we samen vol goede moed om Jezus
dichter bij de mensen te brengen en de mensen dichter bij Jezus.


Wij wensen onze nieuwe pastoor alle goeds toe en wij hopen dat hij snel geacclimatiseerd
zal zijn in de parochie van Heilige Willibrordus Gemert-Bakel.


A.van Deursen

Terug naar boven