Nieuws en actualiteiten

Beste kinderen en ouders, Op zondag 3 maart om 10.30 uur is er weer een leuke kleuterkerkviering voor jullie.Het thema... lees meer >

Het is vijf jaar geleden dat ik naar Handel verhuisde, vijf jaar pastoraal werk inde H. Willibrordusparochie te Gemert-Bakel. Ik... lees meer >

Vastenproject 2024 van de parochie voor pater Piet Delisse Parochie H. Willibrordus Gemert-Bakel zet zich in voor een project van... lees meer >

Eind december is de viering geweest voor alle dopelingen van 2023 met hun ouders en verderefamilie van onze parochie H.Willibrordus... lees meer >

Aan allen die een financiële bijdrage hebben gegeven aan de Kerstdeurcollecte in 2023 Deze collecte heeft, inclusief een schenking van... lees meer >

De vierdaagse bedevaart van NBC Pro Maria afdeling bisdom Den Bosch is van 25 t/m 28 mei2024 met begeleiding van een... lees meer >

In een korte verklaring sluiten de Nederlandse bisschoppen zich aan bij de woorden van paus Franciscus over de situatie in... lees meer >

Aan alle ouders van mogelijke vormelingen, Graag willen wij u uitnodigen voor een informatieavond over het vormsel. Op deze avond... lees meer >

In mei 2024 wordt in onze parochie het sacrament van de Eerste Heilige Communie toegediend. Samen maken we hier een... lees meer >

Vanaf 4 november 2023 tot 16 maart 2024 worden de vieringen in Milheeze (1-steen 3-de zaterdag van de maand 19.00... lees meer >

Aandachtsbloemetje

Als Parochiegemeenschap willen wij graag onze betrokkenheid laten zien bij
parochianen die op dat moment een steuntje in de rug goed kunnen gebruiken.
Ook bij bijzondere of feestelijke gelegenheden zal een bloemetje beslist welkom zijn.
Daarom willen wij het bloemetje, dat tijdens de weekendviering op het altaar staat,
bezorgen bij een parochiaan of familie als teken van onze betrokkenheid.
Weet u iemand die zo’n steuntje in de rug momenteel goed kan gebruiken?
Geef dit dan even door aan de pastor of de medewerkers van het Pastoraal Bureau.


U kunt dat bloemetje dan zelf bezorgen of een van de vrijwilligers kan dit
wegbrengen.

Het Parochiebestuur.