Nieuws en actualiteiten

Openingstijden Pastoraal Bureau en opgave misintenties. Vanwege de Corona is het Pastoraal Bureau vanaf 2 november 2020 in Gemert alleen... lees meer >

Beste Parochianen, Zoals bekend, zijn de maatregelen i.v.m. Corona-virus aangescherpt.In elke viering mogen maximaal 30 personen deelnemen. U kunt zich... lees meer >

Mededelingen over misvieringen in onze 7 kerken van de parochie Geachte parochianen, Het zal u niet ontgaan zijn dat in... lees meer >

In het kader van Allerzielen zullen we in een speciale viering alle mensen van de heleparochie H. Willibrordus herdenken die... lees meer >

19-10-2020

Kleuterkerk

Kleuterkerk in Coronatijd!Gelukkig mogen wij in deze tijd met een klein aantal kinderen en met een ouder per gezin, bij... lees meer >

https://m.youtube.com/watch?v=TBmFntwbKXo Woord van bemoediging van bisschoppen Beste broeders en zusters, Velen vreesden er al voor. Maar nu is het een... lees meer >

Beste communicanten en kinderen Basisonderwijs, Parochie Gemert -Bakel Wij zijn op zoek naar jullie!!Zing je graag eens mee in de... lees meer >

“Gelukkig de vredestichters” is het thema van de Wereldmissiemaand.  Te midden van grote problemen als honger, armoede, terreur en de... lees meer >

Samen Bijbellezen.Bezig zijn met een Bijbeltekst is voor velen geen dagelijkse bezigheid. Toch blijkt menige Bijbeltekst ons te kunnen aanspreken.... lees meer >

De Gerardus (dag)kalender 2021, uitgebracht door Klooster Wittem, is een scheurkalender met elke dag op de voorkant een spreuk die... lees meer >

Wereldmissiezondag 2020

“Gelukkig de vredestichters” is het thema van de Wereldmissiemaand. 

Te midden van grote problemen als honger, armoede, terreur en de coronapandemie wil de Missiezondag vooral het feest zijn van de solidariteit. We vieren dat we deel uitmaken van een wereldwijde gemeenschap van mensen die verantwoordelijkheid voor elkaar neemt. Die verantwoordelijkheid wordt concreet in de wereldwijde collecte die Missiezondag tot de grootste solidariteitsactie van de katholieken maakt. Op 3 en 4 oktober is het Wereldmissiedag van de kinderen. In het Missieweekend van 17 en 18 oktober wordt in de parochies gecollecteerd voor onder andere het pastorale werk in West-Afrika.

Wat is missie?

De betekenis van het woord missie is zending. In de bijbel zien we herhaaldelijk dat mensen door God gezonden worden om zijn belangen in de wereld te vertegenwoordigen. Om zijn missie nader te omschrijven past Jezus de woorden van de profeet Jesaja op zichzelf toe: ‘De Geest des Herenrust op mij, want hij heeft mij gezalfd. Om aan armen de Blijde Boodschap te brengen, om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan blinden dat zij zullen zien, om verdrukten hun vrijheid te geven, om een genadejaar af te kondigen van de Heer” Deze woorden geven goed weer hoe Jezus zijn missie verstaat en er concreet gestalte aangeeft. Gods heil verkondigen en manifest maken in daden van gerechtigheid, vrede, verzoening en barmhartigheid. Deze missie draagt Jezus over aan zijn leerlingen: ‘Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zo zend Ik u (Joh. 20,21); ‘Gaat erop uit en maakt alle volken tot mijn leerlingen’(Mat.28,29). Het is vanwege deze zendingdat de kerk bestaat. Zij heeft de taak is Gods verlossing in de wereld te bewerkstelligen.

Missionaire opdracht: ‘Een kerk die erop uitgaat’
Paus Franciscus schreef enkele jaren geleden in zijn brief ‘de vreugde van het evangelie’ “Wij zijn allemaal geroepen tot dit nieuw me ‘erop uitgaan’. Iedere christen en iedere gemeenschap zal dienen te onderzoeken welke weg de Heer vraagt te gaan, maar wij worden allen uitgenodigd om op deze oproep in te gaan: uit ons eigen comfort naar buiten te tredenen iedereen tegemoet te treden die behoefte heeft aan het licht van het evangelie”.

Omgekeerde Missie

We kennen nog allemaal de tijd dat missionarissen uit onze parochieuitgezonden werden naar de missie om er te werken aan Gods rijk, niet alleen door nieuwe geloofsgemeenschappen te stichten, maar ook door het welkzijn van de mensen te bevorderen: scholen, ziekenhuizen, timmerwinkels en boerderijen werden gebouwd en sociale werken opgezet. De missionarissen waren betrokken bij de noden van de mensen waarmee zij samenleefden. Deze gemeenschappen zijn echter volwaardige kerken geworden. In wederkerige assistentie proberen zij de missionaire opdracht van Jezus in de wereld van vandaag uit te voeren. Missie vindt dus niet alleen plaats in arme landen, maar op plaatsen waar christenen zich als bondgenoten inzetten voor een wereld waarin Gods bedoelingen beter tot hun recht komen.We spreken nu van een omgekeerde missie.Door de groei van het christendom op het zuidelijk halfrond en door de migratie en globalisering komen steeds meer christenen van elders naar Europa toe. Gelovigen van elders vormen vooral in onze multiculturele wijken van grote steden christengemeenschappen en verrijken met hun spontaniteit, enthousiasme, inspiratie en geloofsijver de lokale kerken.

In diezelfde beweging zijn ook buitenlandse missionarissen naar Nederland gekomen om de kerk te ondersteunen en levend te houden. We kunnen ze beschouwen als bruggenbouwers tussen de Nederlandse gelovigen en de gelovigen die buiten Nederland hun oorsprong hebben. In de context van de kerk en maatschappij kan hun bijdrage aan missionaire parochies van grote waarde zijn waar bevolkingsgroepen met verschillende achtergronden bij elkaar komen om hun geloof te delen en te vieren. Een belangrijke opdracht zal zijn in dialoog te gaan met: armen en kanslozen, met mensen van andere culturen, mensen met geloofsvragen, mensen die niet (meer) tot een geloofsgemeenschap behoren, maar zoekende zijn naar de zin van het leven. Kortom samen met de lokale kerk bouwen aan een gastvrije kerk met open deuren, waar oud en jong zich thuis voelen en ruimte krijgen om hun geloof en twijfel te beleven. 

Pater Martin van Moorsel CSSp