Nieuws en actualiteiten

03-08-2020

Kruisteken

I. Het Kruis en het christelijk geloofDe apostel Paulus schrijft: "Ik moge ervoor bewaard blijven in iets anders te roemen... lees meer >

In het Gemerts Nieuwsblad van 7 juli 2020 is uitgebreid een verslag gepubliceerd over de aanpassingen in het Masterplan voor... lees meer >

13-07-2020

Wandelen

Beste parochianen en geïnteresseerden, Velen van u kennen waarschijnlijk het Bijbels verhaal van de twee leerlingen op weg naar Emmaüs.... lees meer >

Tijdens de vakantie periode (vanaf 13 juli t/m 17 augustus) is het Pastoraal Bureau alleen op maandagen geopend van 14.00... lees meer >

29-06-2020

Spelregels

Een misintentie kan vanaf 1 juli weer worden opgegeven bij de diverse pastorale steunpunten en het pastoraal bureau in Gemert... lees meer >

Hoe denkt u dat u zich zult voelen als u een dezer dagen weer naar de kerk kunt gaan? Misschien... lees meer >

Een kaartje om eraan te herinneren dat geluk dichterbij is dan je soms denkt.

In het verhaal van Lucas (Hand. 1,4-8) over de christelijke gemeenschap van Jeruzalem wisselen passages die handelen over het interne... lees meer >

De folder. link naar machtigingsformulier

Wandelen

Beste parochianen en geïnteresseerden,

Velen van u kennen waarschijnlijk het Bijbels verhaal van de twee leerlingen op weg naar Emmaüs. Teleurgesteld na de dood van Jezus keren zij huiswaarts. Alles lijkt verloren totdat zich een onbekende derde bij hen meldt en met hen meeloopt. Dit verandert hun zicht op alles.

Ook in onze tijd zijn velen van ons op zoek naar houvast. Wij zijn wel op weg maar waarheen en met welk doel?

Net zoals de Emmaüsgangers willen de pastores ook met u op pad gaan en wel door te wandelen in de mooie natuur rondom Gemert, Bakel en omstreken. Tijdens de wandeling willen wij praten, zwijgen, genieten, inspireren, troosten en bemoedigen. Samen willen wij spreken over geloofs- en levensvragen. Maar ook gewoon genieten van elkaars aanwezigheid en het mooie in de natuur dat ons gegeven is. Wij willen zo mogelijk een maal per maand een wandeling organiseren als de Corona regels ons dit toestaan.

Om dit mogelijk te maken zoeken wij enkele vrijwilligers die letterlijk met ons pad willen gaan. 

Bent u hierin geïnteresseerd of wilt u mee wandelen, meldt u zich dan bij onze secretaresse Marianne op het e-mailadres administratie2@heiligewillibrordus.nl.

De wandelingen zijn niet te lang of te moeilijk zodat iedereen die gezond is mee kan wandelen.

Voor eventuele vragen kunt u diaken Frank van der Geld (0653943813) benaderen.