Nieuws en actualiteiten

01-03-2021

Kleuterkerk

Helaas kan op 7 maart de kleuterkerkviering niet doorgaan.Dit op advies van het OMT van het RIVM en van het... lees meer >

De kruisweg - in het Latijn Via Crucis of Via Dolorosa genoemd - is een weergave van de lijdensweg van... lees meer >

4e jaargang PAROCHIE H. WILLIBRORDUS GEMERT – BAKEL. De maand van 28 dagen…- Verrast werden wij deze maand door een... lees meer >

Wij zitten midden in de veertigdagentijd oftewel de vasten tijd. Deze begint drie dagen na carnaval op Aswoensdag en eindigt... lees meer >

Vastenaktie 2021 Parochie H. Willibrordus Gemert - Bakel Voor mensen met albinisme in Afrika Het vastenproject van de parochie is... lees meer >

15-02-2021

Alpha Cursus

De Alpha – cursus is een wereldwijde introductiecursus op het christelijk geloof.  In tien bijeenkomsten en een weekeinde krijgen de... lees meer >

Armenzorg vraagt door de eeuwen steeds een nieuw gezicht…   De parochie wil inzetten op samenwerking met mensen die sociale zorg... lees meer >

Om 3 uurtjes in de 14 dagen, op een maandagmorgen van 9.00 uur tot 12.00 uur enkele huishoudelijke werkzaamheden te... lees meer >

Aan de ouder(s) / verzorger(s) van jongeren van de Parochie H. Willibrordus. Gemert, januari 2021 Geachte ouders/verzorgers, Uit onze parochieadministratie... lees meer >

Het Parochie Bestuur heeft besloten om het Pastoraal Bureau m.i. van heden te sluiten in verband met de aangescherpte maatregelen... lees meer >

Veertigdagentijd

Wij zitten midden in de veertigdagentijd oftewel de vasten tijd. Deze begint drie dagen na carnaval op Aswoensdag en eindigt de zaterdag voor Pasen.
Hoewel inmiddels het voorjaar lijkt te zijn aangebroken, is de veertigdagentijd vooral een periode van voorbereiding. Ook Jezus moest veertig dagen in de woestijn doorbrengen en aldaar op de proef gesteld worden. Eerst daarna kon Hij zeggen: ‘De tijd is vervuld en het Rijk Gods is nabij; bekeert u en gelooft in de Blijde Boodschap.’
Voor ons allen is het een moeilijke tijd. Opgesloten in onze eigen huizen, nauwelijks bezoek kunnen ontvangen, deels lege kerken, geen feesten en weinig vooruitzicht. Ook voor ons voelt deze tijd als een tijd in de woestijn. Ook wij worden op de proef gesteld al was het maar in het geduld dat wij moeten oefenen voordat wij echt een stap vooruit kunnen zetten.
Het mooie echter van elke veertigdagentijd is dat deze uiteindelijk eindigt in Pasen wanneer de nieuwe paaskaars wordt ontstoken en het licht van Christus weer zal schijnen.
Voor al onze kerken hebben wij de nieuwe paaskaarsen al besteld. Hoe moeilijk deze periode ook is, wij weten dat God ons nooit verlaat en dat, ook na veertig dagen in de woestijn, de Blijde Boodschap zal klinken. Graag wil ik u voor deze periode toewensen dat u standvastig bent, dat u in vrede met God, met uzelf en alle anderen blijft vertrouwen op de goede afloop. Corona is niet het laatste woord. Er komt een nieuwe tijd. Ik hoop van harte dat Pasen 2021 de voorbode mag zijn van een blijde periode.
Hiervoor bidden wij in onze zeven kerken en u bent, ondanks alle beperkingen, uitgenodigd aan dit gebed deel te nemen.


diaken Frank van der Geld