Nieuws en actualiteiten

01-03-2021

Kleuterkerk

Helaas kan op 7 maart de kleuterkerkviering niet doorgaan.Dit op advies van het OMT van het RIVM en van het... lees meer >

De kruisweg - in het Latijn Via Crucis of Via Dolorosa genoemd - is een weergave van de lijdensweg van... lees meer >

4e jaargang PAROCHIE H. WILLIBRORDUS GEMERT – BAKEL. De maand van 28 dagen…- Verrast werden wij deze maand door een... lees meer >

Wij zitten midden in de veertigdagentijd oftewel de vasten tijd. Deze begint drie dagen na carnaval op Aswoensdag en eindigt... lees meer >

Vastenaktie 2021 Parochie H. Willibrordus Gemert - Bakel Voor mensen met albinisme in Afrika Het vastenproject van de parochie is... lees meer >

15-02-2021

Alpha Cursus

De Alpha – cursus is een wereldwijde introductiecursus op het christelijk geloof.  In tien bijeenkomsten en een weekeinde krijgen de... lees meer >

Armenzorg vraagt door de eeuwen steeds een nieuw gezicht…   De parochie wil inzetten op samenwerking met mensen die sociale zorg... lees meer >

Om 3 uurtjes in de 14 dagen, op een maandagmorgen van 9.00 uur tot 12.00 uur enkele huishoudelijke werkzaamheden te... lees meer >

Aan de ouder(s) / verzorger(s) van jongeren van de Parochie H. Willibrordus. Gemert, januari 2021 Geachte ouders/verzorgers, Uit onze parochieadministratie... lees meer >

Het Parochie Bestuur heeft besloten om het Pastoraal Bureau m.i. van heden te sluiten in verband met de aangescherpte maatregelen... lees meer >

Vastenactie 2021

Vastenaktie 2021 Parochie H. Willibrordus Gemert – Bakel

Voor mensen met albinisme in Afrika

Het vastenproject van de parochie is met hetzelfde doel als verleden jaar. Corona heeft vorig jaar de Vastenaktie fors gedwarsboomd. Huis-aan-huis ophalen via de Goede Doelenweek was onmogelijk. Maar dit doel, albinisme, is te belangrijk om het te laten voorbij gaan. Daarom vervolgen we het dit jaar.

In een van de uitzendingen van Gemert Centraal, op zondagmorgen tijdens de H. Mis van 11.00 uur in de St. Jankerk  zal Pieter Staadegaard een toelichting geven over dit doel.

Ook mensen met albinisme hebben recht op een normaal leven
√ Betere informatie over “bijgeloof” 
Betere informatie over “toverdokters”
Help ’n einde maken aan handel in “lichaamsdelen”
Help ’n einde maken aan deze grove mensenrechtenschendingen   
Geef ook deze mensen een kans op een volwaardig bestaan


Tijdens de vastenactie zet de parochie Gemert-Bakel zich in, samen met de Stichting Joseph Torner en de Gemertenaar  Pieter Staadegaard, voor mensen met albinisme. 

U kunt uw bijdrage in een envelop stoppen en in de brievenbus van elke pastorie doneren. Ook kunt u uw envelop inleveren bij koffiezaak USAWA van Pieter Staadegaard, Kerkstraat 3 in Gemert. Geld overmaken kan natuurlijk ook altijd!
NL 83 RABO 0158 0599 64 t.n.v.: Vastenactie 2021 Parochie Gemert-Bakel p/a Paradijs 54  5424 TN ElsendorpVoor verdere informatie over albinisme zie: www.jtfe.org