Nieuws en actualiteiten

I.v.m. Carnaval is het Pastoraal Bureau gesloten op maandag 24 februari

Op zondag 26 Januari hebben we na de viering van 11.00 uur koffie gedronken in de St. Janskerk. Gezien het... lees meer >

Zondag 1 maart a.s. viert de Kapelgroep haar 50-jarig bestaan. We kijken terug op 50 mooie jaren en willen deze... lees meer >

In het afgelopen half jaar heeft een adviesgroep van parochianen met het project ‘Kerk aan het werk’ onderzocht wat inwoners... lees meer >

Kleinschalige Eucharistieviering in de huiskapel van de Paters Heilige Geest in Handel op woensdag 19 februari 19.30 uur. U bent... lees meer >

Beste parochianen, de laatste weken heeft u zowel via de kranten als via Omroep Centraal veel nieuws kunnen vernemen over... lees meer >

Pastor Cándido heeft een programma voor jongeren voor dit jaar samen gesteld.Elke maand is er iets ‘te doen’, soms in... lees meer >

De folder. link naar machtigingsformulier

Onze bisschop dr. Gerard de Korte heeft het parochiebestuur laten weten dat met ingang van 1 januari jl. de hoogeerwaarde... lees meer >

De Vastenperiode staat over enkele maanden weer voor de deur in alle kerken, in het bijzonder in onze parochie. Een... lees meer >

St. Jan in Gemert???

Beste parochianen, de laatste weken heeft u zowel via de kranten als via Omroep
Centraal veel nieuws kunnen vernemen over de herbestemming van het kasteel in
Gemert. In dat nieuws kwam ook vaak onze kerk in Gemert centrum, de St. Jan, ter sprake en dat heeft menigeen de wenkbrauwen doen fronsen.
Daarom hier de juiste feiten rond dit thema.


Zoals u weet telt onze parochie zeven kerken en het parochiebestuur vindt al deze kerken van groot belang voor elk kerkdorp. Maar anderzijds moet het parochiebestuur ook al jarenlang constateren dat ons huishoudboekje elk jaar negatief sluit. Een situatie die zo niet kan voortduren. Onkosten moeten omlaag en als het even kan de inkomsten omhoog. Onlangs hebben we nog de Actie Kerkbalans uitgevoerd en we hopen nu dat er in 2020 hogere inkomsten binnen komen maar daar zijn we er niet mee. De kosten moeten we verder beperken en dat kan met name door de kosten van gebouwen te verlagen.
Het parochiebestuur heeft de plicht om daar plannen over te ontwikkelen waarbij we steeds voor ogen houden dat het samenkomen van de gelovigen geborgd moet blijven.
Voor elk kerkdorp, voor elke kerk zijn er andere oplossingen; daar moet het parochiebestuur naar zoeken.


Zo ook voor de prachtige, traditierijke St. Janskerk in Gemert; groot, artistiek en een
mooie akoestiek. Maar daardoor ook een moeilijke klus om de kosten te verlagen voor dit gebouw of anders gezegd: de inkomsten te verhogen voor dit gebouw.
In dit licht heeft het parochiebestuur besloten om een gerenommeerd architectenbureau op het gebied van aanpassingen/ander gebruik van cultureel erfgoed in de hand te nemen en daarbij de randvoorwaarde geformuleerd dat erediensten mogelijk blijven in de St. Jan.
We wachten de resultaten af en zijn erg benieuwd naar innovatieve oplossingen.
En dan past het niet om in kranten en in vergaderingen van de gemeenteraad zo
ongenuanceerd te verkondigen dat het door de gemeente Gemert-Bakel zo gewenste theater/cultuurhuis in deze kerk een voorkeurscenario is. Een ongenuanceerde uitspraak die alleen maar onrust zaait. Het parochiebestuur verwacht van de politieke partij die het woord: christelijk, in haar naam heeft een meer genuanceerde houding tegenover de toekomst van dit Godshuis. Het parochiebestuur en het CDA hebben inmiddels een open gesprek met elkaar gevoerd en zullen dit in de toekomst met regelmaat herhalen.


Het parochiebestuur houdt u allen op de hoogte over de toekomstplannen voor onze
zeven kerken.


Namens het bestuur van parochie H. Willibrordus Gemert-Bakel.
Jo Grouls
Vicevoorzitter