Nieuws en actualiteiten

Verruiming aantal gelovigen tijdens vieringen U heeft het natuurlijk al vernomen: de genomen maatregelen rond het Covid-19 virusworden door de... lees meer >

De gebeurtenissen volgen elkaar snel op; de vorige week vertelde ik u dat onze pastor Stefan Schevers met ingang van... lees meer >

Onze bisschop Mgr. Gerard de Korte heeft aan het parochiebestuur laten weten dat in verband met zijn benoeming te Eersel... lees meer >

4e jaargang PAROCHIE H. WILLIBRORDUS GEMERT – BAKEL. April doet inderdaad wat hij wil… - Van een plotselinge witte wereld... lees meer >

Elk jaar op de vierde zondag van Pasen viert de Rooms-Katholieke KerkWereldroepingendag – in 2021 was dat op (24 en)... lees meer >

In een sfeervol versierde Sint Jan hebben wij dit jaar helaas met een kleine groep de Chrismamis moeten vieren. Een... lees meer >

‘In de harten van vele mensen heeft Maria een grote plaats. Zij brengt ons als hemelse moeder God dichterbij en... lees meer >

ONS DOOPSEL EN VERANTWOORDELIJKHEID Vijfde Woord ter bemoediging Beste broeders en zusters, Afgelopen zondag hebben wij met het feest van... lees meer >

De redactie van Gemerts Nieuwsblad heeft kennis geven om de krant voortaan alleen op dinsdagen uit te brengen. Dat houdt... lees meer >

Roepingenzondag

Elk jaar op de vierde zondag van Pasen viert de Rooms-Katholieke Kerk
Wereldroepingendag – in 2021 was dat op (24 en) 25 april. Op Roepingenzondag
wordt wereldwijd in alle kerken en kloosters speciaal gebeden voor roepingen tot het
priesterschap, het diaconaat en het godgewijde leven. Als motto is dit jaar voor
Nederland gekozen: ‘Wees niet bang, kom dichterbij!’. Het onder de aandacht
brengen en bevorderen van roepingen is een zeer belangrijke taak binnen de Kerk.
De zorg om voldoende herders in de toekomst is een gezamenlijke en blijvende
verantwoordelijkheid van alle gelovigen. Niet alleen op Roepingenzondag, maar elke
dag opnieuw.
Roepingenzondag is een vrucht van het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965).
Het Concilie vroeg hiermee goede aandacht voor de roepingen tot het priesterschap,
diaconaat en het religieuze leven. Daarnaast sprak het Concilie over de Kerk als een
gemeenschap van geroepenen.


Waarom zou je priester worden?
Er zijn vele redenen waarom iemand er voor kan kiezen om zich priester te laten
wijden. Aan pas gewijde priesters wordt vaak gevraagd waarom ze deze
levenskeuze gemaakt hebben en het is altijd mooi om te luisteren naar hun
antwoorden. De keuze voor het priesterschap heeft te maken met liefde voor
Christus, liefde voor de Kerk en liefde voor de mensen. Waarom God iemand roept
om priester te worden, blijft uiteindelijk een mysterie. Je weet je geraakt door God en
door zijn evangelie en je verlangt ernaar die verborgen werkelijkheid te delen met je
medemensen. Langzaamaan wordt in je leven duidelijk dat God je roept om Hem op
deze bijzondere manier te dienen en geef je je gewonnen aan Gods bedoeling met je
leven. Voordat je gewijd 5 wordt, leg je een hele weg af: je studeert, je ontvangt
geestelijke begeleiding, je voert gesprekken met priesters en de bisschop en je
roeping wordt door de Kerk bevestigd. Al die voorbereidingen zijn nodig, maar ze
vormen niet de kern. De kern is een liefde die God in je hart gelegd heeft.


Wat doet een priester?
Priesters werken op vele manieren; ze zijn niet alleen in parochies werkzaam, maar
bijvoorbeeld ook in kerkelijk bestuur en in de wetenschap. Ook zijn er paters in de
kloosters. Maar een aantal taken hebben de priesters gemeenschappelijk omdat die
wezenlijk zijn voor het priesterschap: het vieren van de sacramenten, de
verkondiging van het evangelie, de dienst van de leiding, het persoonlijk pastoraat en
het gebed.
“Waar vriendschap is en liefde, daar is God”.

Pater Cândido S. Luhuma, CSS