Nieuws en actualiteiten

Beste mensen, Na twee jaren geen parochieavond door corona maatregelen is het dit jaar wel mogelijk: wij houden  op donderdag,... lees meer >

M.i.v. woensdag 1 juni a.s wordt er in Handelvan maandag t/m zaterdag   iedere dag om 08.00 uur een Rozenhoedje gebedenmet aansluitend... lees meer >

16-05-2022

Koor A Djambo

Op zondag 29 mei, tijdens de H. Mis in de St Janskerk om 11 uur , zingt het koorA Djambo... lees meer >

PATER CÂNDIDO NAAR ROMEVOOR TITUS BRANDSMA 15 mei 2022 zal de Vaticaanstad de allerbelangrijkste Staat ter wereld zijn. TitusBrandsma leidt... lees meer >

Met ingang van 25 april zijn de pastorale steunpunten Bakel en Milheeze gesloten. De administratie van de parochie Heilige Willibrordus... lees meer >

Tijdens parochie activiteiten kunnen foto’s en/of video’s worden gebruikt voor een verslag van deze activiteit op de Keskespagina of de... lees meer >

De werkdruk voor de leden van ons pastoraal team is bij tijden hoog waarbij somsverplichtingen op verschillende locaties samenvallen.Wij zijn... lees meer >

Opgeven misintenties/kopij t.b.v. publicatie in Gemerts Nieuwsblad Graag maken wij u nogmaals attent op het uiterste opgeef moment voor misintentiesof... lees meer >

Ziekenbezoekgroep parochie Heilige Willibrordus Gemert Bakel.In een aantal geloofsgemeenschappen van onze parochie Heilige WillibrordusGemert - Bakel zijn vrijwilligers actief in... lees meer >

Nu de coronamaatregelen ook in onze kerken in hoge mate versoepeld zijn,stellen wij de kerkgangers weer in de gelegenheid om... lees meer >

PATER CÂNDIDO NAAR ROME

PATER CÂNDIDO NAAR ROME
VOOR TITUS BRANDSMA

15 mei 2022 zal de Vaticaanstad de allerbelangrijkste Staat ter wereld zijn. Titus
Brandsma leidt een grote menigte van Nederlandse volk naar Rome.
Op 10 mei ga ik, namens onze parochie, naar Rome voor de heiligverklaring van
Titus Brandsma. De heiligverklaring zal plaatsvinden tijdens een plechtige
Eucharistieviering in de Sint Pieter te Rome. Na de zaligverklaring in 1985 volgt nu
heiligverklaring door Paus Franciscus. Op 15 mei zullen er in Vaticaanstad in totaal
tien zaligen worden gecanoniseerd.


Heiligverklaring
Een heiligverklaring of canonisatie is een handeling van de hoogste kerkelijke
autoriteit waardoor een gestorven persoon de status van heilige krijgt. In de regel
gaat aan een heiligverklaring een kerkrechtelijk proces vooraf, waarin is vastgesteld
dat de betreffende persoon gedurende zijn aardse leven een
geloofsheld was en daarom vererenswaardig is. Door plechtig
af te kondigen dat deze gelovigen op heldhaftige wijze de
deugden te hebben beoefend en geleefd hebben in trouw aan
Gods genade, erkent de kerk de kracht van de Geest van
heiligheid die in haar is, en door hen als voorbeelden en
voorsprekers te geven aan de gelovigen ondersteunt zijn hun
hoop. Als iemand is heiligverklaard, wordt zijn naam op de canon (officiële lijst) van
de heiligen geplaatst, vandaar de term ‘canonisatie’.


Wonder erkend/Medisch onverklaarbaar
Voor heiligverklaring is er een wonder vereist. Een wonder houdt meestal in een
miraculeuze genezing. De eis van een wonder is ingesteld om er als het ware een
bovennatuurlijke bevestiging van te krijgen dat de kandidaat-zalige een voorspreker
in de hemel is.
De theologencommissie van de Congregatie voor de Processen der Heiligen heeft
de onverklaarbare genezing van een Amerikaanse karmeliet onlangs erkend als
wonder op voorspraak van de zalige Titus Brandsma. Een Amerikaanse pater zou in
2004 genezen zijn van kanker nadat hij een stuk kleding van Brandsma had
aangeraakt. Michael Driscoll, een 76-jarige priester uit Florida, leed in 2004 aan een
dodelijke vorm van kanker. Kort na de diagnose kreeg hij een klein stukje van
Brandsma’s pij, dat hij iedere dag op zijn hoofd legde. Er werden 84 lymfeklieren en
één speekselklier werden bij Driscoll verwijderd, waarop 35 dagen bestraling volgde.
Zijn overlevingskansen na tien jaar werden op niet meer dan 10 tot 15 % geschat.
“Artsen hebben verklaard dat pater Driscolls kanker is verdwenen en kunnen de
goede gezondheid van de priester in de afgelopen 12 jaar niet verklaren”, stelde het
bisdom Palm Beach op 13 december 2020.
Op 22 mei is een nationale dankviering in de St. Janskathedraal van Den Bosch.
Heilige Titus Brandsma, bid voor ons!

Pater Cândido S. Luhuma, CSSp