Nieuws en actualiteiten

Hij heeft mij gezonden. (lk 4,18) Oktober 2019 is door Paus Franciscus uitgeroepen tot buitengewone Missiemaand.Directe aanleiding hiervoor is het... lees meer >

Afgelopen zondag werd tijdens de eucharistieviering onze nieuwe diaken Frank van der Geld welkom geheten. Hij is met ingang van... lees meer >

Samen Bijbellezen Samen Bijbellezen is van vitaal belang want de vreugde van het evangelie is voor iedereen (Paus Franciscus). Bezig... lees meer >

Op zondag 15 september wordt in de kerk van Sint Jan Onthoofding te Gemert een nieuwe diaken verwelkomd in de... lees meer >

Als een dierbare overlijdt komt er heel veel op je af. Naast het verdriet om het verlies moet je zo... lees meer >

‘Het is goed dat er regionale parochies worden gevormd, dat parochies loyaal gaan samen werken, hun eigen belangen durven overschrijden... lees meer >

Wat inspireert u? We starten met open avonden om echt met elkaar in gesprek te komen. Een gesprek met steeds... lees meer >

Wie gevormd wil worden in tiener en jongerenwerk voor de parochie die is van harte welkom zijn interesse kenbaar te... lees meer >

Velen hebben zich de afgelopen week tot het parochiebestuur gewend en aangegeven dat het kerkhof naast de (voormalige) Gerarduskerk er... lees meer >

Afgelopen week bereikte ons het bericht van onze bisschop Mgr. de Korte dat hij Theo Lamers per 1 juni a.s.... lees meer >

Pastoraatsgroep

‘Het is goed dat er regionale parochies worden gevormd, dat parochies loyaal gaan samen werken, hun eigen belangen durven overschrijden en elkaar als gelovigen verrijken. In een proces van fusie en eenwording van parochies moeten de mensen meegenomen worden’. Mgr Gerard de Korte


De afgelopen jaren is wel duidelijk geworden, dat onze parochie, bestaande uit zeven geloofsgemeenschappen, er anders uit zal gaan zien en meer zal moeten gaan samenwerken om in staat te zijn het gelovig leven van de parochianen een toekomst te geven. De inzetbaarheid van onze pastores zal vooral gericht zijn op de inhoud van ons geloof en het toerusten van vrijwilligers om het toedienen van de sacramenten, het ziekenbezoek, en het afscheid nemen van onze dierbaren in de toekomst mogelijk te maken. De pastores bedienen de zeven kerkdorpen, maar willen hun persoonlijke en pastorale nabijheid met alle parochianen veiligstellen.
Het was voor het pastoresteam en het bestuur aanleiding tot het formeren van een pastoraatsgroep om het proces van eenwording van de zeven lokale geloofsgemeenschappen te stimuleren. Deze pastoraatsgroep is begin dit jaar gestart. In de functieomschrijving staat “De nadruk ligt op het stimuleren, aansturen, ondersteunen en met elkaar in verband brengen van initiatieven en activiteiten van parochianen en werkgroepen in de zeven geloofsgemeenschappen’.
In de pastoraatsgroep denken parochianen samen met het pastoresteam over wat ze belangrijk vinden en waaraan de parochie moet voldoen om het geloof ook over een aantal jaren nog te kunnen beleven. Nadenken over de situatie en de koers van de parochie als eenheid, samenwerken in voorbereiding, uitvoering en afstemming van pastorale werkplannen. Op deze wijze fungeert de pastoraatsgroep als klankbord en denktank voor het pastorale beleid en werkplan dat gevoed blijft vanuit de praktijk en waarin de parochianen meegenomen worden.De bedoeling is dat op den duur elke lokale geloofsgemeenschap deze pastoraatsgroep met twee personen zal vertegenwoordigen. Ze komen eenmaal in de zes weken bijeen op het parochiecentrum van de St Jan. De eerstvolgende bijeenkomst is op dinsdag 3 september om 19.uur.


Pater Martin van Moorsel CSSp