Nieuws en actualiteiten

03-08-2020

Kruisteken

I. Het Kruis en het christelijk geloofDe apostel Paulus schrijft: "Ik moge ervoor bewaard blijven in iets anders te roemen... lees meer >

In het Gemerts Nieuwsblad van 7 juli 2020 is uitgebreid een verslag gepubliceerd over de aanpassingen in het Masterplan voor... lees meer >

13-07-2020

Wandelen

Beste parochianen en geïnteresseerden, Velen van u kennen waarschijnlijk het Bijbels verhaal van de twee leerlingen op weg naar Emmaüs.... lees meer >

Tijdens de vakantie periode (vanaf 13 juli t/m 17 augustus) is het Pastoraal Bureau alleen op maandagen geopend van 14.00... lees meer >

29-06-2020

Spelregels

Een misintentie kan vanaf 1 juli weer worden opgegeven bij de diverse pastorale steunpunten en het pastoraal bureau in Gemert... lees meer >

Hoe denkt u dat u zich zult voelen als u een dezer dagen weer naar de kerk kunt gaan? Misschien... lees meer >

Een kaartje om eraan te herinneren dat geluk dichterbij is dan je soms denkt.

In het verhaal van Lucas (Hand. 1,4-8) over de christelijke gemeenschap van Jeruzalem wisselen passages die handelen over het interne... lees meer >

De folder. link naar machtigingsformulier

Parochiekerk of theater…..?

In het Gemerts Nieuwsblad van 7 juli 2020 is uitgebreid een verslag gepubliceerd over de aanpassingen in het Masterplan voor de herbestemming van het kasteel in Gemert. Dit naar aanleiding van een presentatie op 2 juli jl. op het kasteel door Hylkema Erfgoed B.V.

Het parochiebestuur was tijdens die presentatie ook aanwezig en is nu verbaasd over de berichtgeving hierover in het Gemerts Nieuwsblad van 7 juli jl. Die berichtgeving is wat betreft de St. Janskerk niet volledig en niet correct. Er is zelfs sprake van een tendentieuze berichtgeving: de St. Janskerk zal en moet het nieuwe theater van Gemert worden!!

Het parochiebestuur en het bisdom ‘s Hertogenbosch hechten eraan om duidelijk te stellen dat dit niet gebeurt. Deze kerk is de parochiële kerk van de parochie H. Willibrordus Gemert-Bakel en zal niet aan de eredienst worden onttrokken. Het parochiebestuur neemt inderdaad samen met de Gemeente Gemert-Bakel en BL Huisvesting deel aan het onderzoek dat Hylkema Erfgoed B.V. in het kader van een Cultuurhuis voor Gemert-Bakel binnen het herbestemmingsproject van het kasteel uitvoert want de interesse van het bestuur is gericht op side-mogelijkheden voor dit kerkgebouw wat betreft dit aspect en het bestuur constateert nu dat het zoekgebied cultuur zich uitsluitend richt op het kerkgebouw (zie structuurkaart Functies, versie mei 2020).

In alle berichtgeving hierover, niet alleen de vorige week in Het Gemerts Nieuwsblad, maar ook in de berichtgeving over de gemeenteraadsvergaderingen, worden stellingen geponeerd als of de kerk wordt omgebouwd naar een theater. Het parochiebestuur distantieert zich hiervan volledig.

Tijdens de presentatie op 2 juli jl. is ook gesproken over de ontsluiting van de appartementen binnen het bomencarré en het voorkomen van een grotere verkeersdruk op de Kasteellaan. Een oplossing is aangedragen via ontsluiting van het bomencarré naar de Komweg. Die schets is ook op die avond gepresenteerd maar daarop is geen weg getekend tussen twee kerkhoven door. Het tracé voor die weg liep in een boog om de gemeentelijke begraafplaats heen en volgt daarmee het al jaren aanwezige zandpad.

Toch wordt in het Gemert Nieuwsblad van 7 juli jl. vermeld dat de optie om een verkeersweg tussen beide kerkhoven aan te leggen met het parochiebestuur wordt besproken!

Waar die wens vandaan komt of waarop die berichtgeving in de krant is gebaseerd is niet bekend maar ook hier neemt het parochiebestuur het standpunt in dat er geen weg komt tussen beide kerkhoven.

Het parochiebestuur heeft gekozen een duidelijk en helder standpunt ten aanzien van de St. Janskerk te communiceren en vraagt met klem aan rapporteurs, notulisten, verslaggevers, ondernemers en gemeentelijke overheid om met een grotere nauwkeurigheid te berichten.

Namens het parochiebestuur,

Jo Grouls

Vicevoorzitter