Nieuws en actualiteiten

Aan de ouder(s) / verzorger(s) van jongeren van de Parochie H. Willibrordus. Gemert, januari 2021 Geachte ouders/verzorgers, Uit onze parochieadministratie... lees meer >

Het Parochie Bestuur heeft besloten om het Pastoraal Bureau m.i. van heden te sluiten in verband met de aangescherpte maatregelen... lees meer >

22-01-2021

Op zoek!

Wij zijn op zoek naar… Een persoon die op de pastorie St. Jan te Gemert enkele huishoudelijke werkzaamheden wil verrichten.... lees meer >

Aanscherping regelgeving omtrent gebruik pastorie in Gemert Het zal u niet ontgaan zijn dat het aantal besmettingen met Covid-19 (te)... lees meer >

Folder Kerkbalans 2021. Een machtigingsformulier treft u via deze link aan.

Met het feest van de Doop van de Heer sluiten we de Kersttijd af. In menig parochie staat de voorbereiding... lees meer >

ONS DOOPSEL EN VERANTWOORDELIJKHEID Vijfde Woord ter bemoediging Beste broeders en zusters, Afgelopen zondag hebben wij met het feest van... lees meer >

De redactie van Gemerts Nieuwsblad heeft kennis geven om de krant voortaan alleen op dinsdagen uit te brengen. Dat houdt... lees meer >

Beste Parochianen, Zoals bekend, zijn de maatregelen i.v.m. Corona-virus aangescherpt.In elke viering mogen maximaal 30 personen deelnemen. U kunt zich... lees meer >

Opname R.K. Kerk

Met het feest van de Doop van de Heer sluiten we de Kersttijd af. In menig parochie staat de voorbereiding van kinderen op hun Eerste Communie en Vormsel hoog op de agenda. Het aantal is geringer, maar er zijn ook een heel aantal geloofsgemeenschappen waar volwassenen worden voorbereid op hun opname in de R.K. kerk. Dit traject ter voorbereiding – het zogenaamde catechumenaat- kent naast de bijeenkomsten in de parochie ook twee plechtigheden op diocesaan niveau.
De eerste zondag van de veertigdagentijd is vanouds de dag waarop de bisschop de Plechtigheid van de Uitverkiezing verricht in de kathedraal. Deze plechtigheid is bestemd voor geloofsleerlingen die zich voor bereiden op hun Doopsel met Pasen. In 2021: zondag, 21 februari om 10.00 uur in de St. Janskathedraal de ’s Hertogenbosch.

Een kandidaat kan zich aanmelden voor deze plechtigheid middels het formulier “Aanvraag tot opname in de R.K.-Kerk”.

De bisschop zal tijdens de eucharistieviering op het Hoogfeest van Pinksteren het Heilig Vormsel toe dienen aan volwassenen. Uitgenodigd voor deze plechtigheid zijn R.K. gedoopte volwassenen (onlangs gedoopt met Pasen of al eerder op jonge leeftijd) die hun initiatie in de R.K. Kerk willen voltooien alsook (niet R.K.) gedoopte volwassenen die opgenomen willen worden in de volledige gemeenschap met de R.K. Kerk. In 2021: zondag, 23 mei om 10.00 uur in de kathedrale basiliek van Sint Jan evangelist te ’s Hertogenbosch.

Een R.K. kandidaat kan zich aanmelden voor deze plechtigheid. U kunt het
aanmeldingsformulier: “Aanvraag tot ontvangen van het Vormsel”. Een niet R.K. gedoopte kandidaat kan het formulier: “Aanvraag tot opname in de volledige gemeenschap met R.K. Kerk” aanvragen via administratie2@heiligewillibrordus.nl


Ingevulde aanmeldingsformulieren sturen aan:

Secretariaat bisdom van ’s Hertogenbosch, t.a.v. mw. I. Bodewes.
Postbus 1070
5200 BC ’s Hertogenbosch.
Of:
E: ibodewes@bisdomdenbosch.nl

Voor vragen over de Liturgie: de heer F. van Geneugten.
E: fvgeneugten@bisdomdenbosch.nl


Parochiebestuur H. Willibrordus Gemert-Bakel.