Nieuws en actualiteiten

Voor al die belangeloze inzet van vele medewerkers die ertoe hebben bijgedragen dat de installatie van Pater Issag Jesudass als... lees meer >

Afgelopen zondagmorgen waren enkele vrijwilligers al heel vroeg aan de slag ombuiten rond de kerk en pastorie de route te... lees meer >

Op zondag 17 oktober om 11uur zingt een delegatie van zanggroep Friends withVoices uit Milheeze de H. Mis in de... lees meer >

Uitnodiging informatieavond over de Eerste Communie in De Mortel Aan alle ouders van mogelijke Communicanten, Het is de laatste jaren... lees meer >

27-09-2021

Vormsel Bakel

Vormsel 2022 Aan de ouders, verzorgers en leerlingen van groep 8  van Bakel en Milheeze die in 2022  het Vormsel... lees meer >

In het kader van Allerzielen is er op zondag 31 oktober om 17.00 uur een specialeviering in de St. Janskerk.... lees meer >

27-09-2021

Bijbeluur

Ontdek de kracht van positief en onsterfelijk denken. Elke woensdag om 19.15 uurwillen we het actuele Evangelie begrijpend lezen en... lees meer >

NIEUWSBRIEf4 e jaargang PAROCHIE H. WILLIBRORDUS GEMERT – BAKEL.september 2021 De maand, waarin voor velen onder ons de zomervakantie tot... lees meer >

Beste ouders en andere geïnteresseerden, Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Als parochie willen we graag jonge ouders en... lees meer >

Eucharistievieringen op door-de-weekse dagen in de H. Willibrordusparochie Gemert Bakel Sinds 1 juni ben ik, zoals u weet, pastoor van... lees meer >

Nieuwsbrief september

NIEUWSBRIEf
4 e jaargang

PAROCHIE H. WILLIBRORDUS GEMERT – BAKEL.
september 2021


De maand, waarin voor velen onder ons de zomervakantie tot het
verleden behoort en een nieuw werkjaar aan het begin staat.
Een maand, waarin…


– Vele voorbereidingen zijn getroffen om de installatieviering
van onze nieuwe pastoor vlekkeloos te laten verlopen…
– Het Open Monumentenweekend plaats heeft gevonden…
– Het bevrijdingsvuur naar de kerk St. Jan werd gebracht
waarna het na een week gebrand te hebben weer brandend
naar het Bevrijdings monument op het Ridderplein werd
gebracht…
– Veel initiatieven zijn ontplooid door onze pastores om deze,
tezamen met onze parochie vrijwilligers, praktisch ten uitvoer
te brengen. We denken hierbij o.m. aan de Alfa cursus, het
Gezinspastoraat, de Emmauswandelingen…
 De Corona maatregelen zijn versoepeld waarbij onze eigen
verantwoordelijkheid extra benadrukt wordt…
– De C.K.’s (Commissies rond de Kerk) weer bijeen zijn geweest
en zich gezamenlijk gebogen hebben over vele praktische
zaken zoals: het koffie drinken na de weekendvieringen,
kerkenvisie: welk kerkgebouw komt in aanmerking voor de
status: monument, Kerkbalans, oprichting ziekenbezoekgroep,
nieuwe vrijwilligers…
– In menig kerkgebouw na de weekendvieringen onder het genot
van een kopje koffie of thee het saamhorigheidsgevoel op een
natuurlijke wijze tot uitdrukking kan komen…
– Wij, op 19 september, afscheid hebben genomen van het
Dameskoor St. Jan, die onze vieringen 57 jaar lang muzikaal
opgeluisterd hebben. Een dank je wel, waard!
– Pogingen worden ondernomen om een nieuw koor op te
starten…
– De eerste Eucharistieviering heeft plaatsgevonden in de
Gildekapel van het Gilde St. Antonius en St. Sebastianus, of
te wel: de “Gruun Schut”.
– In verschillende dorpen weer, na lange tijd,
Eucharistievieringen plaatsvinden voor met name ouderen die
niet in de mogelijkheid zijn om naar de kerk te komen…
– De Emmauswandelingen van start zijn gegaan. In De Mortel
hebben we tijdens een mooie natuurwandeling, kennis met
elkaar gemaakt en in Handel viel de geplande wandeling
letterlijk en figuurlijk in duigen…maar de “toevallige”
samenkomst in de pastorie en het daaruit voortvloeiend
gesprek, gaf veel stof tot nadenken…
– De Stichting Cultureel en Religieus Erfgoed Handel 2
gerestaureerde schilderijen: de kroning van Maria en Maria
Ten Hemelopneming, een vaste plaats wil geven in de kerk in
Handel. De feestelijke “overdracht” wordt nog bekend
gemaakt…
– Op 10 oktober a.s. vindt om 11.00 uur in de kerk St. Jan de
Plechtige installatie plaats van pastoor Issag Jesudass. U bent
van harte welkom in die viering. Heeft u zich opgegeven voor
de receptie dan zien wij u graag bij “Dientje” na de formele
plechtigheden.


Leny Teunissen-Gerrits,
Secretaris.