Nieuws en actualiteiten

Actie dag in Gemert en in De MortelDe honderden vrijwilligers van Sam’s kledingactie zamelen grotendeels het hele jaar door kleding... lees meer >

1. Het bestuur van de Stichting Esdonkse Kapel is verantwoordelijk voor het beheer van de Kapel. De Parochie is verantwoordelijk... lees meer >

NIEUWSBRIEF 3e jaargangPAROCHIE H. WILLIBRORDUS GEMERT – BAKELseptember 2019Ook de Nieuwsbrief is weer terug van het zomer reces en gaat... lees meer >

Op woensdag, 23 oktober wordt er vanwege de Maria maand een Maria viering gehouden in het Zorgboogcentrum Ruijschenbergh te Gemert.... lees meer >

Hij heeft mij gezonden. (lk 4,18)Oktober 2019 is door Paus Franciscus uitgeroepen tot buitengewone Missiemaand. Directe aanleiding hiervoor is het... lees meer >

Als een dierbare overlijdt komt er heel veel op je af. Naast het verdriet om het verlies moet je zo... lees meer >

‘Het is goed dat er regionale parochies worden gevormd, dat parochies loyaal gaan samen werken, hun eigen belangen durven overschrijden... lees meer >

Wie gevormd wil worden in tiener en jongerenwerk voor de parochie die is van harte welkom zijn interesse kenbaar te... lees meer >

Velen hebben zich de afgelopen week tot het parochiebestuur gewend en aangegeven dat het kerkhof naast de (voormalige) Gerarduskerk er... lees meer >

Afgelopen week bereikte ons het bericht van onze bisschop Mgr. de Korte dat hij Theo Lamers per 1 juni a.s.... lees meer >

Nieuwsbrief september

NIEUWSBRIEF 3e jaargang
PAROCHIE H. WILLIBRORDUS GEMERT – BAKEL
september 2019


Ook de Nieuwsbrief is weer terug van het zomer reces en gaat u
weer op de hoogte stellen van het reilen en zeilen van de
Parochie H. Willibrordus Gemert-Bakel.


– Met ingang van 1 september is ons pastorale team
uitgebreid in de persoon van Diaken Frank van der Geld die
door Mgr.de Korte voor 10 uur per week is benoemd als
diaken voor onze parochie. Mocht u nog geen kennis hebben
gemaakt met de Diaken dan komt u hem beslist de komende
tijd tegen binnen onze parochie……
Wij heten hem van harte welkom en wensen hem veel
pastorale vreugde en ontmoeting in onze parochie……
– Binnenkort wordt ook in onze parochie de digitale wereld
m.b.t. de persoonsgegevens aangescherpt. De privacy van u
allen wordt dan nog optimaler beschermd…..
– Bijzondere aandacht wordt besteed aan de wereld missie
maand in oktober.
– Al hebben we de waterschade achter de rug, het herstel
vergt ook zijn tijd, maar….. de herinrichting staat voor de
deur….. Goede hoop dat we binnenkort geen opeenstapeling
van dozen meer zien…
– 75 jaar bevrijding wordt terecht alom herdacht. Ook in het
Gemertse heeft Market Garden acte de presence gegeven.
Op zondagmiddag, 22 september heeft er in het MFA in De
Mortel een bevrijdingsconcert plaats gevonden en op
zaterdagavond 28 september zal in Gemert tijdens het
bevrijdingsconcert in de St. Jan ook nog een blijvend
aandenken worden onthuld….
– Op het parochie kerkhof St. Jan zal er op het graf van de
zusters Nazareth binnenkort een gedenkteken worden
geplaatst ter nagedachtenis aan deze zusters die zich in het
verleden belangeloos ingezet hebben voor onze Gemertse
Gemeenschap….
– De voorbereidingen voor Handel 800 zijn al in volle gang.
Ook de Handelse kerk wordt ingezet voor toepasselijke
uitvoeringen…
– De pastoraatsgroep is begin september weer bijeen
geweest. Er is geruime tijd stil gestaan bij het onderwerp:
“wat kan er wél binnen onze parochie”…..
– Binnenkort wordt er weer gestart met een bijbelcursus. Een
tweede cursus behoort tot de mogelijkheden….
– Bijeenkomsten, georganiseerd door de initiatiefgroep zijn
reeds begonnen. Een goed initiatief om gezamenlijk met
parochianen en inwoners een goed beeld te krijgen over hun
gedachten omtrent de toekomst van onze kerk….
– De Commissies rondom de Kerk (C.K.) zijn in september ook
weer bij elkaar geweest. Het idee is geopperd om een keer
per maand in alle kerken na de weekendvieringen een kopje
koffie / thee te schenken. In enkele kerken gebeurt dit al.
Praktische zaken zijn eveneens met elkaar gedeeld…
– De herfst heeft letterlijk en figuurlijk zijn intrede gedaan.
De donkere dagen staan voor de deur………maar laten we ook
hoop putten uit zonnestraaltjes die we aan elkaar kunnen en
mogen doorgeven……..


Bestuur parochie H. Willibrordus Gemert-Bakel.