Nieuws en actualiteiten

07-07-2020

Rozenkrans

Rozenkrans in Handel  Vanaf maandag 6 juli 2020 zijn we begonnen met het rozenkrans gebed. We vinden het belangrijk dat... lees meer >

29-06-2020

Spelregels

Met ingang van zaterdag 4 juli a.s. en zondag 5 juli a.s. worden in al onze kerken van de parochie... lees meer >

Vanaf 1 juli a.s. kunt u weer terecht bij het Pastoraal Bureau in Gemert (Kerkstraat 2; 2e deur, tel. 0492-361215.)Het... lees meer >

Een misintentie kan vanaf 1 juli weer worden opgegeven bij de diverse pastorale steunpunten en het pastoraal bureau in Gemert... lees meer >

NIEUWSBRIEF 3e jaargang PAROCHIE H.  WILLIBRORDUS  GEMERT – BAKEL juni 2020 Juni……De maand waarin de Intelligente Lock down weer meer versoepeling... lees meer >

Ons leven bestaat uit verschillende momenten: soms goed en soms slecht. Het is precies zoals de seizoenen, zoals het weer.... lees meer >

Hoe denkt u dat u zich zult voelen als u een dezer dagen weer naar de kerk kunt gaan? Misschien... lees meer >

Een kaartje om eraan te herinneren dat geluk dichterbij is dan je soms denkt.

In het verhaal van Lucas (Hand. 1,4-8) over de christelijke gemeenschap van Jeruzalem wisselen passages die handelen over het interne... lees meer >

Nieuwsbrief juni

NIEUWSBRIEF 3e jaargang 
PAROCHIE H.  WILLIBRORDUS  GEMERT – BAKEL
juni 2020

Juni……
De maand waarin de Intelligente Lock down weer meer versoepeling bracht….De maand……


– Waarin de Corona pandemie weer meer versoepeling bracht en de
kerken hun deuren af en toe konden heropenen…..
– Tegelijkertijd de maand waarin voorbereidingen werden getroffen
om de deuren m.i.v. 04 juli weer helemaal open te stellen en wij
hierbij mochten en mogen rekenen op de hulp en inzet van vele
vrijwilligers……
– Waarin dan 100 kerkgangers weer welkom zijn in onze vieringen…..
– Waarin voorbereidingen zijn getroffen om het Pastoraal Bureau in
Gemert weer open te stellen op maandag, woensdag en
vrijdagmiddag tussen 14.00 uur en 16.00 uur. Met ingang van 01
juli kunt u op deze tijden weer terecht voor het mondeling opgeven
van misintenties, of andere pastorale zaken…….
– Waarin we op Corona wijze weer afscheid hebben moeten nemen
van zeer betrokken vrijwilligers / parochianen…… Wij wensen hun
dierbaren veel kracht en sterkte….
– Waarin het bestuur een aantal belangrijke zaken op het gebied
van vrijwilligers kritisch heeft kunnen bekijken……
– Waarin parochie gegevens verder overgezet gaan worden naar het
computersysteem Docbase waarbij wij mogen rekenen op
deskundige bijdragen van vrijwilligers…..
– Waarin we te horen kregen dat de uitvoering “Jesus Christ
superstar” vanwege Covid 19 helaas niet door kon gaan en
verplaatst is naar 2021….
– Waarin we eveneens het bericht ontvingen dat een gepland concert
in het najaar in de kerk St. Jan ook een jaar is uitgesteld…………
– Waarin nog veel aktiviteiten op een laag pitje hebben gestaan of
nog niet door hebben kunnen gaan: jammer….. maar begrijpelijk……De zomervakantie nadert…..
Tijd voor ontspanning en rust om tot jezelf te komen…..


Het Parochiebestuur wil langs deze weg alle vrijwilligers danken voor
hun inzet van het afgelopen schooljaar, maar ook waardering uitspreken
voor een andere zijde van parochie-zijn in deze Corona-tijd: de ruimte
die door velen genomen is om speciaal aandacht te besteden aan de
kwetsbaren in onze parochiegemeenschap.Bestuur Parochie H. Willibrordus Gemert-Bakel.