Nieuws en actualiteiten

Elk kind mag meedoenOp 24 en 25 augustus vindt de jaarlijkse MIVA-collecte plaats. Dit jaar vraagt MIVA aandacht voor een... lees meer >

Wie gevormd wil worden in tiener en jongerenwerk voor de parochie die is van harte welkom zijn interesse kenbaar te... lees meer >

Wat inspireert u? We starten met open avonden om echt met elkaar in gesprek te komen. Een gesprek met steeds... lees meer >

Velen hebben zich de afgelopen week tot het parochiebestuur gewend en aangegeven dat het kerkhof naast de (voormalige) Gerarduskerk er... lees meer >

Gedurende de maanden juli en augustus zijn er i.v.m. de vakantieperiode geen vieringen bij de Kapelgroep. Alle accu’s kunnen daardoor... lees meer >

Afgelopen week bereikte ons het bericht van onze bisschop Mgr. de Korte dat hij Theo Lamers per 1 juni a.s.... lees meer >

Het Pastoraal team heeft besloten dat er m.i. van nu een door de weekse Eucharistieviering plaatsvindt om 9.00 uur:- Dinsdag:... lees meer >

De parochie is via één telefoonnummer bereikbaar: 0492 – 361215 Deze verbinding komt binnen in de pastorie van de St.... lees meer >

Nieuwe Vicaris-Generaal

Afgelopen week bereikte ons het bericht van onze bisschop Mgr. de Korte dat hij Theo Lamers per 1 juni a.s. heeft benoemd tot vicaris-generaal van het Bisdom van ’s Hertogenbosch.

Theo blijft zijn taak als pastoor van de fusieparochie H. Martinus in Cuijk uitoefenen. In de komende periode zullen de andere taken van hem zoals waarnemend-pastoor van onze parochie H. Willibrordus tegen het licht worden gehouden. Wij feliciteren Theo Lamers met deze benoeming en wensen hem veel succes in deze nieuwe functie. Maar wij dringen ook bij de bisschop aan op maatregelen om de continuïteit in de opbouw van onze parochie verder te ondersteunen.


Het parochiebestuur