Nieuws en actualiteiten

Op vrijdag 21 juni j.l. hebben de misdienaars van onze parochie hun jaarlijks uitstapje gehad als dank voor hun inzet... lees meer >

13-06-2019

Uitnodiging

Uitnodiging Pastor-Diaken Jos van den Bosch Op zondag 30 juni 2019 moeten wij helaas afscheid nemen van Pastor-Diaken Jos van... lees meer >

De vicevoorzitter van het parochiebestuur, dhr. Jo Grouls, heet alle parochianen van harte welkom en vermeldt dat Deken Theo Lamers... lees meer >

3e jaargang, parochie H. Willibrordus Gemert - Bakel Een maand waarin... Vele Communicantjes hun Eerste H. Communie mochtenontvangen in De Rips... lees meer >

Afgelopen week bereikte ons het bericht van onze bisschop Mgr. de Korte dat hij Theo Lamers per 1 juni a.s.... lees meer >

Het Pastoraal team heeft besloten dat er m.i. van nu een door de weekse Eucharistieviering plaatsvindt om 9.00 uur:- Dinsdag:... lees meer >

De parochie is via één telefoonnummer bereikbaar: 0492 – 361215 Deze verbinding komt binnen in de pastorie van de St.... lees meer >

Nieuwe Vicaris-Generaal

Afgelopen week bereikte ons het bericht van onze bisschop Mgr. de Korte dat hij Theo Lamers per 1 juni a.s. heeft benoemd tot vicaris-generaal van het Bisdom van ’s Hertogenbosch.

Theo blijft zijn taak als pastoor van de fusieparochie H. Martinus in Cuijk uitoefenen. In de komende periode zullen de andere taken van hem zoals waarnemend-pastoor van onze parochie H. Willibrordus tegen het licht worden gehouden. Wij feliciteren Theo Lamers met deze benoeming en wensen hem veel succes in deze nieuwe functie. Maar wij dringen ook bij de bisschop aan op maatregelen om de continuïteit in de opbouw van onze parochie verder te ondersteunen.


Het parochiebestuur