Nieuws en actualiteiten

07-07-2020

Rozenkrans

Rozenkrans in Handel  Vanaf maandag 6 juli 2020 zijn we begonnen met het rozenkrans gebed. We vinden het belangrijk dat... lees meer >

29-06-2020

Spelregels

Met ingang van zaterdag 4 juli a.s. en zondag 5 juli a.s. worden in al onze kerken van de parochie... lees meer >

Vanaf 1 juli a.s. kunt u weer terecht bij het Pastoraal Bureau in Gemert (Kerkstraat 2; 2e deur, tel. 0492-361215.)Het... lees meer >

Een misintentie kan vanaf 1 juli weer worden opgegeven bij de diverse pastorale steunpunten en het pastoraal bureau in Gemert... lees meer >

NIEUWSBRIEF 3e jaargang PAROCHIE H.  WILLIBRORDUS  GEMERT – BAKEL juni 2020 Juni……De maand waarin de Intelligente Lock down weer meer versoepeling... lees meer >

Ons leven bestaat uit verschillende momenten: soms goed en soms slecht. Het is precies zoals de seizoenen, zoals het weer.... lees meer >

Hoe denkt u dat u zich zult voelen als u een dezer dagen weer naar de kerk kunt gaan? Misschien... lees meer >

Een kaartje om eraan te herinneren dat geluk dichterbij is dan je soms denkt.

In het verhaal van Lucas (Hand. 1,4-8) over de christelijke gemeenschap van Jeruzalem wisselen passages die handelen over het interne... lees meer >

Mogen wij u een vraag stellen?

Hoe denkt u dat u zich zult voelen als u een dezer dagen weer naar de kerk kunt gaan? Misschien voelt u zich opgelucht en blij, maar misschien ook wat ongemakkelijk, omdat u het sinds half maart niet meer kon? Waarschijnlijk mist u een aantal bekenden? En misschien is het moment van het ontvangen van de H. Communie wel emotioneel, omdat u zich realiseert dat het iets bijzonders is om weer voor Gods aanschijn te staan. Want thuis verbonden met God is toch anders dan in het kerkgebouw.

In de afgelopen maanden zijn veel mensen door leed getroffen: ziekte, dood, eenzaamheid, verlies van werk, of onderbreking van studie. Beperkende maatregelen die half maart werden aangescherpt: geen kerkgang, geen sacramenten, online vieringen en beperkt pastoraal bezoek. Ouderen, zieken en stervenden, maar soms ook kinderen en jongeren, moesten fysieke contacten met familie en vrienden vermijden. Een schokkende ervaring in deze Corona tijd.  We leefden op afstand van elkaar. Een novum in de geschiedenis.

Langzaam komen er versoepelingen die, als alles goed gaat, het leven weer wat normaler maken. We zullen moeten blijven opletten, ook op elkaar. 

In juli gaan we in de weekenden weer samen vieren  maar voorlopig wel met beperkingen. U hoort hier binnenkort meer over.

We kunnen ons de vraag stellen wat het gebed ons in de afgelopen maanden heeft gebracht. Is het ons gelukt om te blijven bidden? Hebben we mogelijkheden gevonden om het thuis vol te houden? Meer mensen dan ooit hebben via allerlei media vieringen gevolgd. Die hebben dus in een behoefte voorzien. Welke invloed zullen de ervaringen met virtuele vieringen hebben op het kerkbezoek in de komende tijd? Dat is een vraag die velen zich stellen.

Laten wij ook positief lering trekken uit de afgelopen maanden:  er blijvend zijn voor elkaar, ons hart open stellen voor elkaar zodat wij als gemeenschap groeiend samen onze weg kunnen vervolgen……

Fragmenten uit een bisschoppelijk schrijven.