Nieuws en actualiteiten

EEN NARE TIJD De huidige toestand in de wereld en binnen ons eigen land maakt velen van ons onrustig. Al... lees meer >

Het Pastoraal Bureau in Gemet ( Kerkstraat 2) is tijdens vakantieperiode alleen opmaandag van 14 -16 uur geopend. De pastorie... lees meer >

25-07-2022

Memisa

Beste parochianen van gemeente Gemert – Bakel, In het weekend van 27 en 28 augustus is er in de Nederlandse... lees meer >

Beste Meisjes en Jongens, Vormelingen. Wij hebben jullie hulp nodig! Je hebt er vast weleens van gehoord. Eenzame ouderen die... lees meer >

De gehouden Alpha- cursus met 13 deelnemers is een groot succes geweest. Dedeelnemers vonden op Alpha: steun, vriendschap, een niet-veroordelende sfeer... lees meer >

Het Sint Janscentrum, afdeling opleiding en vorming, heeft in mei een informatie daggeorganiseerd over de verschillende opleidingen die daar gegeven... lees meer >

M.i.v. woensdag 1 juni a.s wordt er in Handelvan maandag t/m zaterdag   iedere dag om 08.00 uur een Rozenhoedje gebedenmet aansluitend... lees meer >

Tijdens parochie activiteiten kunnen foto’s en/of video’s worden gebruikt voor een verslag van deze activiteit op de Keskespagina of de... lees meer >

Opgeven misintenties/kopij t.b.v. publicatie in Gemerts Nieuwsblad Graag maken wij u nogmaals attent op het uiterste opgeef moment voor misintentiesof... lees meer >

Ziekenbezoekgroep parochie Heilige Willibrordus Gemert Bakel.In een aantal geloofsgemeenschappen van onze parochie Heilige WillibrordusGemert - Bakel zijn vrijwilligers actief in... lees meer >

Memisa

Beste parochianen van gemeente Gemert – Bakel,


In het weekend van 27 en 28 augustus is er in de Nederlandse kerken weer een actie van
de MEMISA.
Dit jaar staat het ziekenhuis van Geofrey in Tanzania in de belangstelling van MEMISA en
willen we hem ondersteuning bieden om zijn 24 dorpen op een snelle manier te kunnen
bereiken. Vooral in spoedgevallen moeten de mensen op een snelle manier vervoerd
kunnen worden.
Het parochiebestuur doet een beroep op uw welwillende medewerking en danken u bij
voorbaat voor uw financiële ondersteuning
Outreach-missies
Het ziekenhuis van pionier Geofrey biedt zorg aan mensen in een groot gebied in het
westen van Tanzania. Bijna honderdduizend mensen verspreid over 24 dorpen zijn van de
gezondheidszorg die het ziekenhuis biedt afhankelijk. Het ziekenhuis doet aan zogeheten
‘outreach’-missies: doctoren en verpleegkundigen reizen af naar de omliggende dorpen en
vertellen mensen over hoe ze ziektes kunnen voorkomen. Daarnaast moeten patiënten
soms met spoed naar het grotere ziekenhuis in Mwanza, omdat het ziekenhuis in Sumve
geen intensive care heeft.
Vervoer is onmisbaar voor het ziekenhuis van Sumve, zowel voor preventie als voor
noodgevallen. “Door onze samenwerking met het ziekenhuis in Mwanza kunnen we
steeds meer diensten aanbieden,” zegt Geofrey. “Het voelt erg goed dat we mensen uit de
gemeenschap steeds beter kunnen helpen. We worden bijgestaan door God.”