Nieuws en actualiteiten

Openingstijden Pastoraal Bureau en opgave misintenties. Vanwege de Corona is het Pastoraal Bureau vanaf 2 november 2020 in Gemert alleen... lees meer >

Beste Parochianen, Zoals bekend, zijn de maatregelen i.v.m. Corona-virus aangescherpt.In elke viering mogen maximaal 30 personen deelnemen. U kunt zich... lees meer >

Mededelingen over misvieringen in onze 7 kerken van de parochie Geachte parochianen, Het zal u niet ontgaan zijn dat in... lees meer >

In het kader van Allerzielen zullen we in een speciale viering alle mensen van de heleparochie H. Willibrordus herdenken die... lees meer >

19-10-2020

Kleuterkerk

Kleuterkerk in Coronatijd!Gelukkig mogen wij in deze tijd met een klein aantal kinderen en met een ouder per gezin, bij... lees meer >

https://m.youtube.com/watch?v=TBmFntwbKXo Woord van bemoediging van bisschoppen Beste broeders en zusters, Velen vreesden er al voor. Maar nu is het een... lees meer >

Beste communicanten en kinderen Basisonderwijs, Parochie Gemert -Bakel Wij zijn op zoek naar jullie!!Zing je graag eens mee in de... lees meer >

“Gelukkig de vredestichters” is het thema van de Wereldmissiemaand.  Te midden van grote problemen als honger, armoede, terreur en de... lees meer >

Samen Bijbellezen.Bezig zijn met een Bijbeltekst is voor velen geen dagelijkse bezigheid. Toch blijkt menige Bijbeltekst ons te kunnen aanspreken.... lees meer >

De Gerardus (dag)kalender 2021, uitgebracht door Klooster Wittem, is een scheurkalender met elke dag op de voorkant een spreuk die... lees meer >

Mededelingen over misvieringen

Mededelingen over misvieringen in onze 7 kerken van de parochie


Geachte parochianen,

Het zal u niet ontgaan zijn dat in de afgelopen dagen de maatregelen rond het terugdringen van corona-besmettingen fors zijn aangescherpt door de Nederlandse overheid en in het verlengde daarvan door de Nederlandse bisschoppen.

Op onze website kunt u in het schrijven van onze bisschop Gerard de Korte op 12 oktober jl. lezen dat wij allen binnen de parochie dringend gevraagd worden maatregelen te treffen en na te leven waardoor de kans op besmetting afneemt.

Vanaf het aanstaande weekend 17 en 18 okt hanteren we extra regels tijdens misvieringen in al onze kerken.

Zo geldt er een maximaal aantal van 30 gelovigen in de kerk per viering en wordt het dragen van een mondkapje, door ons indringend verzocht. Gaat u ter communie dan hoeft het kapje niet gedragen te worden.

Om alles rond het maximum van 30 gelovigen goed te hanteren voeren we een reserveringsplicht in. U wilt toch ook niet als 31e aan de kerkdeur komen en dan worden teruggewezen?

Vóór elk weekend kunt u in ieder van onze 7 kerkdorpen een specifiek telefoonnummer bellen en uw naam, telefoonnummer doorgeven en het aantal personen.

Wij vragen aan families die een intentie hebben opgegeven voor de weekendviering met een beperkt aantal familieleden te komen (4 personen) om zo het voor andere parochianen ook nog mogelijk te maken de viering bij te wonen.

Per kerk wordt een lijst aangelegd tot het maximum van 30 is bereikt; pastor en andere bedienaren zijn uitgesloten van dit aantal en behoeven zich niet aan te melden.

Het is niet mogelijk om te reserveren voor een ander weekend dan het aanstaande weekend.

De drie missen op dinsdag-, woensdag en donderdagochtend zijn uitgesloten van aanmelding vooraf omdat het aantal gelovigen ver onder de 30 ligt.

Van de Allerzielenvieringen in onze kerken wordt één viering gemaakt; deze viering op maandag 2 november om 19.00 uur vindt plaats in de St. Jan en zal live uitgezonden worden (via Omroep Centraal). Er geldt een reserveringsplicht voor deze viering.


Voor de kerstvieringen wordt een apart rooster gemaakt rond 30 oktober en zal dan zo snel als mogelijk gecommuniceerd worden.

De andere Corona-maatregelen binnen de kerk blijven van kracht.

Samenvattend:

  • – U komt alleen naar de kerk als u geen corona symptomen heeft; dit wordt bij binnenkomst nogmaals aan u gevraagd.
  • – Bij binnenkomst ontsmet u uw handen en draagt u een mondkapje dat u blijft dragen tijdens de viering.
  • – Uw aanmelding wordt gecontroleerd aan de hand van uw naam; geen aanmelding?… dan helaas geen toegang!
  • – Via de aangegeven routes gaat u naar een als zodanig aangegeven zitplaats
  • – De gelovigen zingen niet; geven elkaar geen hand bij de vredeswens.
  • – Als u ter communie gaat draagt u geen mondkapje, u ontsmet uw handen vlak voor het ontvangen van de communie.
  • – Na de dienst verlaat u, met mondkapje op, rustig het gebouw via de aangegeven routes en houdt voortdurend minimaal 1,5 m afstand van elkaar.


Voor het telefonisch aanmelden hebben wij een aantal personen bereid gevonden deze taak vrijwillig op zich te nemen. Zij stellen een deel van hun privétijd beschikbaar voor ons allen en wij zijn hen allen daarvoor zeer erkentelijk! 

Gemert: M. School 06-13065425 bellen do – vr tussen 13.00 en 16.00 uur

De Mortel: T. Keursten 362787/06-10648522 bellen vanaf vrijdag 18.00 uur

Bakel: P. v.d. Weijer 341665/06-33653958 bellen vanaf vrijdag 18.00 uur

Milheeze: B. van Thiel 0493-312238 bellen vrijdag tussen 15 en 20 uur

De Rips: B. Gelden 0493-599313 bellen do – vr – za vanaf 9.00 uur

Handel: N. Martens 322410/06-24927058 bellen do -vr vanaf 18.00 uur

Elsendorp: G. van Kessel 06-20868201 bellen do – vr – za vanaf 9.00 uur

Wij realiseren ons dat enkele parochianen mogelijk in het volgend weekend niet (meer) naar hun eigen kerk kunnen omdat het maximaal aantal is bereikt; het staat hen vrij om telefonisch contact te zoeken met een andere kerk van onze parochie.

Dankzij de hulp van Omroep Centraal zal er vanaf zondag 18 oktober de misviering van 11.00 uur uit de St. Jan in Gemert live uitgezonden worden. Deze misviering zal een parochie breed karakter hebben omdat de misintenties van alle kerkdorpen hierin worden afgelezen.

Al met al stevige maatregelen die ons leven sterk beïnvloeden. Maar met ieders medewerking kunnen wij ons geloof op een waardige manier blijven belijden.


Blijf gezond!

Pastores en parochiebestuur