Nieuws en actualiteiten

Op 31 mei (Eerste Pinksterdag) is de Eucharistieviering van 11.00 uur in de kerk Sint- Jansonthoofding te Gemert, live te... lees meer >

NIEUWSBRIEF 3e jaargang PAROCHIE H.  WILLIBRORDUS  GEMERT – BAKEL mei 2020 Bijdrage bestuur: De deuren van het kerkgebouw op een kier………Een... lees meer >

In een column enkele weken terug sprak Stijn Fens over wat hij noemt ‘kerkhonger’.  Hij had honger, zeg maar verlangen,... lees meer >

“We missen jullie” staat op een cafe geschreven op het ridderplein in Gemert. En inderdaad. Dat kunnen we ook met... lees meer >

Een kaartje om eraan te herinneren dat geluk dichterbij is dan je soms denkt.

11-05-2020

MARIAMAAND

Door P. Cândido S. Luhuma, cssp Het is onvermijdelijk te herkennen dat Maria een speciaal plek in ons hart krijgt.... lees meer >

In het verhaal van Lucas (Hand. 1,4-8) over de christelijke gemeenschap van Jeruzalem wisselen passages die handelen over het interne... lees meer >

Het Pastoraal Bureau is gesloten tot nader bericht.

De folder. link naar machtigingsformulier

MARIAMAAND

Door P. Cândido S. Luhuma, cssp

Het is onvermijdelijk te herkennen dat Maria een speciaal plek in ons hart krijgt. Ze heeft ook een groot betekenis in de geschiedenis van de kerk. Daarom is het zinvol in deze maand een woordje aan haar toe te wijden.

In de Rooms Katholieke Kerk is de meimaand traditioneel de Mariamaand. De meimaand is de maand, waarin volgens een algemene gebruik wel in kerken en gezinnen de christenen met een grote liefde aan de Moeder Gods Maria de hulde brengen van hun gebed en verering. Het is ook de maand, waarin de gaven van goddelijke barmhartigheid ons rijker en overvloediger toestromen vanaf de troon van onze Moeder. Daarom geeft dit vroom gewoonte van de viering van de meimaand, die zoveel eer brengt aan de allerheiligste Maagd en die voor het christenvolk zo rijk is aan geestelijke vruchten, ons een gevoel van geluk en troost. Omdat Maria immers terecht beschouwd kan worden als de weg, die ons naar tot Christus brengt, is elke ontmoeting met haar uit zichzelf ook een ontmoeting met Christus. Want wat anders doen wij in ons voortdurend gebed tot Maria dan het zoeken Christus, onze Verlosser, in haar armen, in haar, door haar en met haar. Te midden van de angsten en gevaren van deze wereld moeten de mensen vanuit een innerlijke behoefte gaan tot Hem als de haven van het heil en als de bovenaardse bron van het leven. In de jaren zestig van de vorige eeuw wijdde paus Paulus VI zelfs een speciale encycliek aan de Mariamaand mei (Mense Maio = Over de maand mei). Daarin schrijft hij dat de Mariaverering nooit los gezien kan worden van haar zoon Christus: “Omdat Maria immers met recht beschouwd kan worden als de weg die ons voert tot Christus, is elke ontmoeting met haar vanzelf ook een ontmoeting met Christus.” Daarmee sluit de Mariaverering in mei ook weer nauw aan bij de Paastijd die tot Pinksteren duurt.

Maria krijgt een speciaal plek in de kerk wegens haar vroomheid en gehoorzaamheid. Haar vertrouwen in God was te groot zodat ze wilde alleen maar de Gods wil doen: fiat voluntas tua (mij geschiede naar uw woord). 

Maria is echt een lieve vrouw, een lieve moeder. Ze bidt voor ons, ze is de middelaar tussen God en mens. Maar ze vraagt een speciaal ding aan ons: “Doe maar wat Hij jullie zegt, wat het ook is” (Johannes 2, 5). Aan deze gebaar van Maria herkennen wij haar dienstbaarheid aan Jezus en aan ons. Dus de grootheid van Maria ligt aan haar  moederschap. Alles wat Maria aan Jezus vraagt, wordt gedaan, wordt vervuld. Maar niet vergeten wat Jezus ons vraagt: Bemin God bovenal en uw naaste als uzelf.

In deze meimaand bidden wij voor hen die lijden, bidden wij voor allen die zich geven voor het welzijn van hun naaste. De rozenkransgebed is de juiste manier om Maria te vereren in deze maand en in alle dagen van ons leven. God zegen u. Amen. 

P. Cândido S. Luhuma, cssp