Nieuws en actualiteiten

01-03-2021

Kleuterkerk

Helaas kan op 7 maart de kleuterkerkviering niet doorgaan.Dit op advies van het OMT van het RIVM en van het... lees meer >

De kruisweg - in het Latijn Via Crucis of Via Dolorosa genoemd - is een weergave van de lijdensweg van... lees meer >

4e jaargang PAROCHIE H. WILLIBRORDUS GEMERT – BAKEL. De maand van 28 dagen…- Verrast werden wij deze maand door een... lees meer >

Wij zitten midden in de veertigdagentijd oftewel de vasten tijd. Deze begint drie dagen na carnaval op Aswoensdag en eindigt... lees meer >

Vastenaktie 2021 Parochie H. Willibrordus Gemert - Bakel Voor mensen met albinisme in Afrika Het vastenproject van de parochie is... lees meer >

15-02-2021

Alpha Cursus

De Alpha – cursus is een wereldwijde introductiecursus op het christelijk geloof.  In tien bijeenkomsten en een weekeinde krijgen de... lees meer >

Armenzorg vraagt door de eeuwen steeds een nieuw gezicht…   De parochie wil inzetten op samenwerking met mensen die sociale zorg... lees meer >

Om 3 uurtjes in de 14 dagen, op een maandagmorgen van 9.00 uur tot 12.00 uur enkele huishoudelijke werkzaamheden te... lees meer >

Aan de ouder(s) / verzorger(s) van jongeren van de Parochie H. Willibrordus. Gemert, januari 2021 Geachte ouders/verzorgers, Uit onze parochieadministratie... lees meer >

Het Parochie Bestuur heeft besloten om het Pastoraal Bureau m.i. van heden te sluiten in verband met de aangescherpte maatregelen... lees meer >

Informatiebrief Vormsel Gemert

Aan de ouder(s) / verzorger(s) van jongeren van de Parochie H. Willibrordus.


Gemert, januari 2021


Geachte ouders/verzorgers,


Uit onze parochieadministratie blijkt dat u een kind heeft in de leeftijd van 11 – 12 jaar. In onze parochie worden deze jongeren voorbereid op het sacrament van het Vormsel. De voorbereiding op dit Vormsel vindt samen met u plaats.


Gezien de situatie rondom het Corona-virus zijn wij genoodzaakt digitale bijeenkomsten ter voorbereiding op het Vormsel te organiseren en wel op een aantal donderdagavonden in principe van 19.00 – 20.00 uur


Deze digitale bijeenkomsten zijn bestemd voor leerlingen van de basisscholen in Gemert, echter ook zij die buiten Gemert de basisschool bezoeken en in Gemert wonen zijn welkom.


Laat u uw kind deelnemen aan het sacrament van het Vormsel dan vragen wij u uiterlijk vrijdag 5 februari te reageren op deze brief door:
– een email te sturen naar de parochie: administratie2@heiligewillibrordus.nl
– telefonisch contact op te nemen met de parochie, tel. 361215 bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 uur en 12.00 uur.


Hierbij vragen wij u om de naam en het adres van de Vormeling te vermelden met daarnaast een emailadres en telefoonnummer waarop u te bereiken bent.


Besluit u dat uw kind niet dit jaar, maar pas volgende jaar het sacrament van het Vormsel wil ontvangen dan geeft u dit door aan het Pastoraal Bureau, zodat wij u later opnieuw kunnen berichten.


De kosten voor deelname bedragen € 60,-. U krijgt daarvoor een factuur toegestuurd vanuit de parochie. Wanneer u deelneemt aan de parochiebijdrage komt u mogelijkerwijs in aanmerking voor een korting. U vindt dat dan aangegeven op de factuur.

Namens de Vormselwerkgroep Gemert (St. Janskerk)