Nieuws en actualiteiten

Parochie Heilig Willibrordus Gemert – Bakel start dinsdag 21 september eenAlpha cursus Wat is Alpha? Een eigentijdse 10-weken cursus over... lees meer >

In dankbaarheid gedenken wij onze vrijwilliger Annemarie Donkers-Iven Annemarie was behalve lector in Elsendorpop meerdere vlakken betrokken bij onze parochie We... lees meer >

Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die met een gezellige groep mensenwerkzaamheden verrichten in en rond de kerken en op... lees meer >

Momenteel is het niet meer nodig om u vooraf aan te melden voor het bijwonen van een viering en ook... lees meer >

Als de Corona maatregelen het toelaten zijn er plannen gemaakt om u een of twee keer in de maand na... lees meer >

Update met verdere versoepelingen van coronaprotocol in R.-K. Kerk De Nederlandse bisschoppen komen voor de Rooms-Katholieke Kerk met een update... lees meer >

Beste parochianen, Een jaar later dan gepland starten wij nu met onze parochiële wandeling.Velen van u kennen waarschijnlijk het Bijbels... lees meer >

Het pastoraal team wil meer mogelijkheden bieden om samen Eucharistie te vieren.Daarom zal per 1 juli aanstaande ook op maandagavond... lees meer >

Pastoraal steunpunt Wilbertsdries in Bakel is op de even weken weer geopend opdinsdagen van 10 tot 12 uur.

In een klein dorpje, Poolangudi, op het platte land in het zuidoosten van India werd op 19-04-1976. Issag Jesudass geboren.... lees meer >

In gesprek met onze nieuwe pastoor: Pater Issag Jesudass

In een klein dorpje, Poolangudi, op het platte land in het zuidoosten van India werd op 19-
04-1976. Issag Jesudass geboren. In zijn geboortedorp is ruim 70% van de bewoners
katholiek en 30% is Hindoe.
Om een kleine impressie te geven van het grote land India geeft Issag wat gegevens door.
In 1947 kwam een einde aan de Engelse koloniale tijd. Ik kom van de staat Tamil (taal)
Nadu (land) dat is een van de 29 staten die India telt. Ons land heeft 22 nationale talen en
1,3 miljard inwoners. Landoppervlakte 3.287.000 m2, Tamil Nadu 130.060 m2 en
Nederland 41.543 m2.
Zijn ouders waren landbouwers in de rijstteelt en zijn moeder is al op 46 jarige leeftijd te
komen overlijden toen Issag slechts 16 jaar oud was. Nu heeft pater Issag nog twee
broers. En hij heeft ook een zus gehad die als meisje is overleden door een ziekte.
Gelukkig kon zijn vader nog wel de priesterwijding meemaken op 29 december 2003 maar
een jaar later is zijn vader ook overleden.
Pater Issag hoort bij ”de congregatie van de Herauten van het goede nieuws” en deze
congregatie heeft als doel: missionering. Na zijn wijding heeft hij als docent op het klein en
groot seminarie les gegeven en daarna heeft hij twee jaar pastorale Theologie (M.Th. –
Master of Theology) gestudeerd om weer docent te worden in het groot seminarie van
theologie.
In overleg met de bisschop van Den Bosch, Mgr. Hurkmans en met de overste van mijn
congregatie heb ik meteen ja gezegd toen het aanbod kwam om naar Nederland te gaan.
Ik had me al verdiept in de Nederlandse taal door contacten te leggen met missionarissen
uit India die al in Nederland werkzaam waren.


Op 10 november 2010 kwam ik in Nederland aan van 35 graden boven nul naar 18 graden
onder nul. Wel een verschil!


Wat zijn de verwachtingen?
Ik kom te werken in een pastoraal team waar een goede samenwerking is.
Ondanks dat het kerkbezoek afneemt werken we samen vol goede moed om Jezus
dichter bij de mensen te brengen en de mensen dichter bij Jezus.


Wij wensen onze nieuwe pastoor alle goeds toe en wij hopen dat hij snel geacclimatiseerd
zal zijn in de parochie van Heilige Willibrordus Gemert-Bakel.


A.van Deursen