Nieuws en actualiteiten

EEN NARE TIJD De huidige toestand in de wereld en binnen ons eigen land maakt velen van ons onrustig. Al... lees meer >

Het Pastoraal Bureau in Gemet ( Kerkstraat 2) is tijdens vakantieperiode alleen opmaandag van 14 -16 uur geopend. De pastorie... lees meer >

25-07-2022

Memisa

Beste parochianen van gemeente Gemert – Bakel, In het weekend van 27 en 28 augustus is er in de Nederlandse... lees meer >

Beste Meisjes en Jongens, Vormelingen. Wij hebben jullie hulp nodig! Je hebt er vast weleens van gehoord. Eenzame ouderen die... lees meer >

De gehouden Alpha- cursus met 13 deelnemers is een groot succes geweest. Dedeelnemers vonden op Alpha: steun, vriendschap, een niet-veroordelende sfeer... lees meer >

Het Sint Janscentrum, afdeling opleiding en vorming, heeft in mei een informatie daggeorganiseerd over de verschillende opleidingen die daar gegeven... lees meer >

M.i.v. woensdag 1 juni a.s wordt er in Handelvan maandag t/m zaterdag   iedere dag om 08.00 uur een Rozenhoedje gebedenmet aansluitend... lees meer >

Tijdens parochie activiteiten kunnen foto’s en/of video’s worden gebruikt voor een verslag van deze activiteit op de Keskespagina of de... lees meer >

Opgeven misintenties/kopij t.b.v. publicatie in Gemerts Nieuwsblad Graag maken wij u nogmaals attent op het uiterste opgeef moment voor misintentiesof... lees meer >

Ziekenbezoekgroep parochie Heilige Willibrordus Gemert Bakel.In een aantal geloofsgemeenschappen van onze parochie Heilige WillibrordusGemert - Bakel zijn vrijwilligers actief in... lees meer >

Ervaringen 1 e Alpha-cursus Gemert

De gehouden Alpha- cursus met 13 deelnemers is een groot succes geweest. De
deelnemers vonden op Alpha: steun, vriendschap, een niet-veroordelende sfeer en
groei in geloof. De cursus heeft een standaardopzet die bestaat uit tien avonden en
een aantal vervolg bijeenkomsten. Tijdens bijeenkomsten in informele huiselijke sfeer
wordt er van gedachten gewisseld over een vast aantal onderwerpen en vertellen de
cursisten en leiding hoe zij tegen deze onderwerpen aankijken. Ieder onderwerp
wordt ingeleid met een film. Daarna gaan de deelnemers in kleine groepen uiteen en
met behulp van vragen wordt er dieper op het onderwerp ingegaan. Er is geen
discussie, ieders inbreng is goed en er wordt veel van elkaar geleerd. De avonden
duren anderhalf uur. Ook staat persoonlijke aandacht centraal. Voorbeelden van
onderwerpen:


Is er meer?
Wie is Jezus?
Hoe kun je geloven?
Bidden: waarom en hoe?
De Bijbel lezen: waarom en hoe?
Hoe leidt God ons?
Waarom en hoe wij het anderen moeten vertellen
Geneest God ook nu nog?
Hoe zit het met de kerk?


De eerst volgende cursus start op Dinsdagavond 13 september. Er zijn geen kosten
aan verbonden.
Belangstellende kunnen zich opgeven; alphacursusgemertbakel@gmail.com


Pater Cândido, CSSp

Colinda Bardoel

Hans Goossens