Nieuws en actualiteiten

Beste kinderen en ouders, Op zondag 3 maart om 10.30 uur is er weer een leuke kleuterkerkviering voor jullie.Het thema... lees meer >

Het is vijf jaar geleden dat ik naar Handel verhuisde, vijf jaar pastoraal werk inde H. Willibrordusparochie te Gemert-Bakel. Ik... lees meer >

Vastenproject 2024 van de parochie voor pater Piet Delisse Parochie H. Willibrordus Gemert-Bakel zet zich in voor een project van... lees meer >

Eind december is de viering geweest voor alle dopelingen van 2023 met hun ouders en verderefamilie van onze parochie H.Willibrordus... lees meer >

Aan allen die een financiële bijdrage hebben gegeven aan de Kerstdeurcollecte in 2023 Deze collecte heeft, inclusief een schenking van... lees meer >

De vierdaagse bedevaart van NBC Pro Maria afdeling bisdom Den Bosch is van 25 t/m 28 mei2024 met begeleiding van een... lees meer >

In een korte verklaring sluiten de Nederlandse bisschoppen zich aan bij de woorden van paus Franciscus over de situatie in... lees meer >

Aan alle ouders van mogelijke vormelingen, Graag willen wij u uitnodigen voor een informatieavond over het vormsel. Op deze avond... lees meer >

In mei 2024 wordt in onze parochie het sacrament van de Eerste Heilige Communie toegediend. Samen maken we hier een... lees meer >

Vanaf 4 november 2023 tot 16 maart 2024 worden de vieringen in Milheeze (1-steen 3-de zaterdag van de maand 19.00... lees meer >

Energieverbruik in onze 7 kerken

Ook onze kerken worden geconfronteerd met de hoge energieprijzen en daarom
bereiken ons vragen over welke maatregelen het parochiebestuur treft.
Maar niet alleen de hoge prijzen maar ook de wil om bij te dragen aan een beperking
van stikstof uitstoot noodzaken ons om maatregelen te treffen.


Wat betreft het verbruik van elektriciteit: we hebben in de afgelopen twee jaar al veel
bestaande gloeilampen vervangen door ledlampen. Ofschoon deze grote ledlampen
naar verhouding duur in de aanschaf zijn zullen we die prijs snel terugverdienen bij
het gebruik doordat het energieverbruik een stuk lager is.


Zes van onze kerken gebruiken gas voor de verwarming en één kerk verwarmt met
olie. Prijstechnisch scheelt dat niet veel; beide energiebronnen zijn duur.
Daarom heeft het parochiebestuur in samenspraak met het pastoresteam en de
zeven Commissies rond de Kerk (CK’s) besloten om het verwarmingsniveau van
onze kerken in de komende herfst, winter en voorjaar te beperken. Dat wil zeggen
dat in de herfst en voorjaar de kerken niet verwarmd worden; in de winter zullen we
de kerken vorstvrij houden.
Daarom vragen wij u tijdens het meevieren van een eucharistieviering hierop te
kleden; een warme jas, een sjaal kan al veel goed maken. En bij heel koud weer mag
u gerust een plaid om uw benen slaan.
Als u bedenkt dat voor één uur behaaglijke warmte tijdens een viering de verwarming
al zeker drie tot vier uur vooraf voluit moet branden dan heeft u wel begrip voor deze
maatregel.
Verder hebben wij aan alle CK’s verzocht om de kerkdeuren dicht te houden ook al is
de kerk, het voorportaal of stilte kapel toegankelijk. Een suggestie is om op de
toegangsdeur een mededeling te hangen: De kerk is open, als de ruimte inderdaad
toegankelijk is.
Wij rekenen op uw aller begrip voor deze maatregelen; thuis zult u dat ook doen.


Het pastoresteam
Het parochiebestuur