Nieuws en actualiteiten

De jaarlijkse actie Kerkbalans is er weer. Hieronder kunt u lezen wat dit inhoudt. Link naar het machtigingsformulier onder het... lees meer >

I.v.m., aanscherping van de corona -maatregelen is Pastoraal Bureau gesloten tot nader bericht  Intenties kunnen worden aangevraagd per e-mail publiciteit@heiligewillibrordus.nl ... lees meer >

Elke dag een beetje spirit!De Gerardus (dag)kalender, uitgebracht door Klooster Wittem, is een scheurkalendermet elke dag op de voorkant een... lees meer >

Als voorbereiding op het Vormsel organiseert de Vormselwerkgroep Gemert (St.Janskerk) een informatieavond voor jongeren in de leeftijd van 11 –... lees meer >

Aan alle ouders van mogelijke Communicanten (leerlingen van groep 4)Het is de laatste jaren niet meer zo vanzelfsprekend dat alle... lees meer >

Aan de ouders, verzorgers van de leerlingen van groep 8  van Bakel en Milheeze die dit jaar het Vormsel willen... lees meer >

Doel van het synodaal procesHet synodaal proces wil primair materiaal verzamelen voor het werkdocument dat zal worden geschreven voor de... lees meer >

Uitnodiging informatieavond over de Eerste Communie in De Mortel Aan alle ouders van mogelijke Communicanten, Het is de laatste jaren... lees meer >

Vormsel 2022 Aan de ouders, verzorgers en leerlingen van groep 8  van Bakel en Milheeze die in 2022  het Vormsel... lees meer >

Zijn er dames die af en toe willen zingen in een zanggroep tijdens een misviering inde St. Jan? Dan zijn... lees meer >

Eerste Communie in De Mortel

Uitnodiging informatieavond over de Eerste Communie in De Mortel

Aan alle ouders van mogelijke Communicanten,

Het is de laatste jaren niet meer zo vanzelfsprekend dat alle kinderen van groep 4 en 5 van de basisschool automatisch deelnemen aan de viering van de Eerste Communie. Het is steeds meer gebruikelijk dat de ouders en zelfs de kinderen hierin een keuze willen maken.

Bij de voorbereiding van dit belangrijke sacrament is het van het allergrootste belang dat we in ieder geval weten waar we wel of juist niet voor kiezen, een gemotiveerde keuze dus. Als je niet weet waarom, kun je ook niet zomaar de goede keuze maken.

Wij als parochie Gemert-Bakel willen u bij deze keus graag een helpende hand bieden. Daarom geeft de werkgroep Eerste Communie u als ouders een open informatieavond. Op deze avond willen we met u praten over hoe de Eerste Communie een belangrijk onderdeel kan zijn in het samen kerk zijn. Tevens zal worden toegelicht hoe dit jaar de voorbereiding op de Eerste Communie voor kinderen en ouders zal zijn. Er is ook alle gelegenheid om vragen te stellen.

We nodigen daarom alle ouders uit van de leerlingen van groep 4 en 5, ook die buiten De Mortel naar school gaan, voor een informatieavond op:

Woensdag 13 oktober om 20.00 uur in Kindcentrum Kleinerf te De Mortel.

Deze avonden zijn niet alleen toegankelijk voor de ouders van kinderen die gedoopt zijn, ook de ouders die hun kinderen niet hebben laten dopen zijn van harte welkom. Deelname aan deze avond schept geen enkele verplichting. Wij hopen dat velen van u aan deze avond zullen deelnemen.

Graag onderstaand strookje inleveren voor woensdag 6 oktober  aan de leerkracht van groep 4/5 of in de brievenbus bij Pastoor v.d. Eindestraat 21 te De Mortel.

Ook als u al besloten heeft om niet deel te nemen vragen wij u om het strookje in te leveren. 

Werkgroep Eerste Communie.


__________________________

O Ja, wij komen naar de informatieavond te De Mortel met        O 1 pers.         O 2 personen*

O Nee, wij zijn verhinderd, maar onze zoon/dochter wil wel deelnemen aan het communieproject*

O Onze zoon/dochter neemt niet deel aan het project*

Naam:……………………………………………………………………………………………………..

Ouders van:………………………………………………………………………………………………

Adres:……………………………………………………………………………………………………..

Telefoonnummer:…………………………………………………………………………………………

Geboorte datum:………………………………………………………………………………………..

E-mailadres:……………………………………………………………………………………………..

* svp aankruisen wat van toepassing is.