Nieuws en actualiteiten

Voor al die belangeloze inzet van vele medewerkers die ertoe hebben bijgedragen dat de installatie van Pater Issag Jesudass als... lees meer >

Afgelopen zondagmorgen waren enkele vrijwilligers al heel vroeg aan de slag ombuiten rond de kerk en pastorie de route te... lees meer >

Op zondag 17 oktober om 11uur zingt een delegatie van zanggroep Friends withVoices uit Milheeze de H. Mis in de... lees meer >

Uitnodiging informatieavond over de Eerste Communie in De Mortel Aan alle ouders van mogelijke Communicanten, Het is de laatste jaren... lees meer >

27-09-2021

Vormsel Bakel

Vormsel 2022 Aan de ouders, verzorgers en leerlingen van groep 8  van Bakel en Milheeze die in 2022  het Vormsel... lees meer >

In het kader van Allerzielen is er op zondag 31 oktober om 17.00 uur een specialeviering in de St. Janskerk.... lees meer >

27-09-2021

Bijbeluur

Ontdek de kracht van positief en onsterfelijk denken. Elke woensdag om 19.15 uurwillen we het actuele Evangelie begrijpend lezen en... lees meer >

NIEUWSBRIEf4 e jaargang PAROCHIE H. WILLIBRORDUS GEMERT – BAKEL.september 2021 De maand, waarin voor velen onder ons de zomervakantie tot... lees meer >

Beste ouders en andere geïnteresseerden, Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Als parochie willen we graag jonge ouders en... lees meer >

Eucharistievieringen op door-de-weekse dagen in de H. Willibrordusparochie Gemert Bakel Sinds 1 juni ben ik, zoals u weet, pastoor van... lees meer >

Eerste Communie in De Mortel

Uitnodiging informatieavond over de Eerste Communie in De Mortel

Aan alle ouders van mogelijke Communicanten,

Het is de laatste jaren niet meer zo vanzelfsprekend dat alle kinderen van groep 4 en 5 van de basisschool automatisch deelnemen aan de viering van de Eerste Communie. Het is steeds meer gebruikelijk dat de ouders en zelfs de kinderen hierin een keuze willen maken.

Bij de voorbereiding van dit belangrijke sacrament is het van het allergrootste belang dat we in ieder geval weten waar we wel of juist niet voor kiezen, een gemotiveerde keuze dus. Als je niet weet waarom, kun je ook niet zomaar de goede keuze maken.

Wij als parochie Gemert-Bakel willen u bij deze keus graag een helpende hand bieden. Daarom geeft de werkgroep Eerste Communie u als ouders een open informatieavond. Op deze avond willen we met u praten over hoe de Eerste Communie een belangrijk onderdeel kan zijn in het samen kerk zijn. Tevens zal worden toegelicht hoe dit jaar de voorbereiding op de Eerste Communie voor kinderen en ouders zal zijn. Er is ook alle gelegenheid om vragen te stellen.

We nodigen daarom alle ouders uit van de leerlingen van groep 4 en 5, ook die buiten De Mortel naar school gaan, voor een informatieavond op:

Woensdag 13 oktober om 20.00 uur in Kindcentrum Kleinerf te De Mortel.

Deze avonden zijn niet alleen toegankelijk voor de ouders van kinderen die gedoopt zijn, ook de ouders die hun kinderen niet hebben laten dopen zijn van harte welkom. Deelname aan deze avond schept geen enkele verplichting. Wij hopen dat velen van u aan deze avond zullen deelnemen.

Graag onderstaand strookje inleveren voor woensdag 6 oktober  aan de leerkracht van groep 4/5 of in de brievenbus bij Pastoor v.d. Eindestraat 21 te De Mortel.

Ook als u al besloten heeft om niet deel te nemen vragen wij u om het strookje in te leveren. 

Werkgroep Eerste Communie.


__________________________

O Ja, wij komen naar de informatieavond te De Mortel met        O 1 pers.         O 2 personen*

O Nee, wij zijn verhinderd, maar onze zoon/dochter wil wel deelnemen aan het communieproject*

O Onze zoon/dochter neemt niet deel aan het project*

Naam:……………………………………………………………………………………………………..

Ouders van:………………………………………………………………………………………………

Adres:……………………………………………………………………………………………………..

Telefoonnummer:…………………………………………………………………………………………

Geboorte datum:………………………………………………………………………………………..

E-mailadres:……………………………………………………………………………………………..

* svp aankruisen wat van toepassing is.