Nieuws en actualiteiten

‘In de harten van vele mensen heeft Maria een grote plaats. Zij brengt ons als hemelse moeder God dichterbij en... lees meer >

Een vreugdevol Pasen, er worden enkele lichtjes bezorgd in zorgcentra met die tekst. De boodschap van Pasen is de verrijzenis... lees meer >

EEN ZORGZAAM MENS – Gedachten bij het Jozefjaar Afgelopen december heeft paus Franciscus het Jozefjaar afgekondigd. Komende vrijdag, als wij het... lees meer >

Folder Kerkbalans 2021. Een machtigingsformulier treft u via deze link aan.

ONS DOOPSEL EN VERANTWOORDELIJKHEID Vijfde Woord ter bemoediging Beste broeders en zusters, Afgelopen zondag hebben wij met het feest van... lees meer >

De redactie van Gemerts Nieuwsblad heeft kennis geven om de krant voortaan alleen op dinsdagen uit te brengen. Dat houdt... lees meer >

EEN VREUGDEVOL PASEN

Een vreugdevol Pasen, er worden enkele lichtjes bezorgd in zorgcentra met die tekst. De boodschap van Pasen is de verrijzenis van Christus, dat weten we wel. Maar als we iemand tegenkomen op straat en die zegt “nog even uithouden straks komen er betere tijden… “, dan zeg ik leef vandaag. Wachten we af en houden we deze tijd slechts in ongeduld uit? De toekomst van Pasen breekt reeds door in de nacht van ons leven. Kruis en verrijzenis gaan samen. De wisselvalligheid van ons bestaan hoort bij Pasen. Als we dat accepteren dan wordt de aanvaarding van alles wat angst inboezemen kan en onzekerheid geeft een levenshouding. Want lente wordt het ook pas na de winter. En zo is een abstracte paasboodschap “leven uit de dood” pas een paasboodschap als het ook voor mij en jou betekent zelf leren opstaan in het licht van een hartverwarmende opkomende zon… Want wordt Christus, de levende verrezen Heer niet vergeleken met zon van gerechtigheid die een nieuwe morgen aankondigt? De kracht van Pasen is ontstuitbaar levengevend. Die kracht kunnen wij mensen ervaren, daar waar we niet afhankelijk worden van situaties die ons onvrij dreigen te maken. Want geloven begint daar waar we ervaren dat er altijd meer is, dat hoop is die je draagt. En dat er licht is en dat dit licht de ogen je doet stralen van binnenuit. Want als we niets bemerken van dat licht vraagt het wellicht dat we eerst zelf een stap zetten van hoop om het eigen kleine lichtpunt te koesteren en uit te dragen. Het begint als we met iemand die je nodigt heeft, hoopvol delen met schamele woorden, datgene wat ons ondanks alles op de been houdt. We vieren dit jaar pasen noodgedwongen in een bescheiden kring. Maar vandaag besefte ik dat ik ook de zware klanken van het leven mag uithouden. Want de Heer heeft zijn lijden aanvaardt. In de kerk van Gemert klonken koralen uit de Mattheus Passion op klavecimbel en basviool “Erbarme Dich”. Een dergelijk lied gaat door alle tijden en wordt een gebed van mensen die vragen naar wie ziet dan werkelijk naar mij om? Ook Hij die het Licht van God droeg was een tijd ongezien… “Oh hoofd vol bloed en wonden… “. In de luwte van ons leven blijven wij geloven in het paaslicht dat doorbreekt, in een goede toekomst die aanbreekt, in een houding van actief optimisme dat die de verlammende houding van kritisch klagen doorbreekt. Wij zijn elkaar gegeven en het licht breekt door in ons midden, waar wij naar buiten toe kleine tekens stellen van hoop… Viert u Pasen mee… ook dit jaar! En wilt u meer inspiratie opdoen omdat u niet naar de vieringen kunt komen, kijk dan op www.vierpasen.nl.


Pastor Stefan Schevers