Nieuws en actualiteiten

I.v.m. Carnaval is het Pastoraal Bureau gesloten op maandag 24 februari

Op zondag 26 Januari hebben we na de viering van 11.00 uur koffie gedronken in de St. Janskerk. Gezien het... lees meer >

Zondag 1 maart a.s. viert de Kapelgroep haar 50-jarig bestaan. We kijken terug op 50 mooie jaren en willen deze... lees meer >

In het afgelopen half jaar heeft een adviesgroep van parochianen met het project ‘Kerk aan het werk’ onderzocht wat inwoners... lees meer >

Kleinschalige Eucharistieviering in de huiskapel van de Paters Heilige Geest in Handel op woensdag 19 februari 19.30 uur. U bent... lees meer >

Beste parochianen, de laatste weken heeft u zowel via de kranten als via Omroep Centraal veel nieuws kunnen vernemen over... lees meer >

Pastor Cándido heeft een programma voor jongeren voor dit jaar samen gesteld.Elke maand is er iets ‘te doen’, soms in... lees meer >

De folder. link naar machtigingsformulier

Onze bisschop dr. Gerard de Korte heeft het parochiebestuur laten weten dat met ingang van 1 januari jl. de hoogeerwaarde... lees meer >

De Vastenperiode staat over enkele maanden weer voor de deur in alle kerken, in het bijzonder in onze parochie. Een... lees meer >

De bisschop laat weten…

Onze bisschop dr. Gerard de Korte heeft het parochiebestuur laten weten dat met ingang van 1 januari jl. de hoogeerwaarde heer ir. P.M. Janssen is benoemd tot waarnemend pastoor van onze parochie Heilige Willibrordus onder gelijktijdig eervol ontslag aan de hoogeerwaarde heer drs. T.M.C. Lamers als waarnemend pastoor. De heer Paul Janssen is op dit moment pastoor/deken van de parochie H. Willibrord in Deurne. Tijdens onze bestuursvergadering van 9 januari jl. heeft het parochiebestuur kennis gemaakt met onze nieuwe waarnemend pastoor en tevens afscheid genomen van de heer Theo Lamers als waarnemend pastoor. Wij zijn Theo veel dank verschuldigd voor de accurate wijze waarop hij de laatste jaren onze grote parochie heeft bijgestaan. Onze parochie blijft toebehoren aan het dekenaat Boxmeer-Cuijk-Gemert waar Theo Lamers de deken van is en blijft, naast zijn functie als vicaris-generaal van het bisdom ’s Hertogenbosch.
Het parochiebestuur is ervan overtuigd dat waarnemend pastoor Janssen in goede samenwerking met de collegae van ons pastorale team veel goed werk kan verrichten voor onze parochie. Hij kan daarbij rekenen op de steun van het parochiebestuur en pastoraal team en wij hopen dat ook veel parochianen hun steun aan waarnemend pastoor Janssen zullen laten blijken.Het parochiebestuur zoekt naar momenten waarop u als parochiaan onze nieuwe waarnemend pastoor kunt ontmoeten.Het parochiebestuur H. Willibrordus Gemert-Bakel