Nieuws en actualiteiten

Actie dag in Gemert en in De MortelDe honderden vrijwilligers van Sam’s kledingactie zamelen grotendeels het hele jaar door kleding... lees meer >

1. Het bestuur van de Stichting Esdonkse Kapel is verantwoordelijk voor het beheer van de Kapel. De Parochie is verantwoordelijk... lees meer >

NIEUWSBRIEF 3e jaargangPAROCHIE H. WILLIBRORDUS GEMERT – BAKELseptember 2019Ook de Nieuwsbrief is weer terug van het zomer reces en gaat... lees meer >

Op woensdag, 23 oktober wordt er vanwege de Maria maand een Maria viering gehouden in het Zorgboogcentrum Ruijschenbergh te Gemert.... lees meer >

Hij heeft mij gezonden. (lk 4,18)Oktober 2019 is door Paus Franciscus uitgeroepen tot buitengewone Missiemaand. Directe aanleiding hiervoor is het... lees meer >

Als een dierbare overlijdt komt er heel veel op je af. Naast het verdriet om het verlies moet je zo... lees meer >

‘Het is goed dat er regionale parochies worden gevormd, dat parochies loyaal gaan samen werken, hun eigen belangen durven overschrijden... lees meer >

Wie gevormd wil worden in tiener en jongerenwerk voor de parochie die is van harte welkom zijn interesse kenbaar te... lees meer >

Velen hebben zich de afgelopen week tot het parochiebestuur gewend en aangegeven dat het kerkhof naast de (voormalige) Gerarduskerk er... lees meer >

Afgelopen week bereikte ons het bericht van onze bisschop Mgr. de Korte dat hij Theo Lamers per 1 juni a.s.... lees meer >

Buitengewone Missiemaand

Hij heeft mij gezonden. (lk 4,18)
Oktober 2019 is door Paus Franciscus uitgeroepen tot buitengewone Missiemaand. Directe aanleiding hiervoor is het feit dat paus Benedictus XV honderd jaar geleden, net na de eerste wereldoorlog, een brief publiceerde over de missionaire opdracht van de kerk. Met de verschrikkingen van de oorlog nog vers in het geheugen riep hij de gehele kerk op om nationale en etnische belangen te overstijgen en de opdracht om het goede nieuws te verkondigen met nieuwe energie op te pakken. Dat is onze missie!
De Buitengewone Missiemaand oktober 2019, die wereldwijd wordt gehouden, heeft paus Franciscus uitgeroepen onder het thema ‘Gedoopt en gezonden’. Dit thema daagt onze parochie uit om na te denken over missie in deze tijd. Want daar is behoefte aan. Wat is onze missie in een geglobaliseerde en gedigitaliseerde wereld, waar de verre ander inmiddels in onze eigen buurten en straten woont? Wat is onze missie, wanneer we amper nog in staat zijn nog zelf missionaire projecten op te zetten en uit te voeren? Wat is de missie van de buitenlandse medebroeders en zusters die we hebben uitgenodigd naar ons land? Dit soort vragen leven sterk. Bij het begrip missie komen wellicht verschillende oude beelden bij ons op die bij een bepaald tijdperk horen dat inmiddels voorbij is. Missie is echter veelkleurig en veelvormig. Missie is overal, ver weg maar ook dichtbij. De vorm van missie verandert, de inhoud blijft: over letterlijke en figuurlijke grenzen heen werken aan Gods Rijk en inzet voor de ander. Iedereen heeft een missie en geeft daar vorm aan: door actie, door present te zijn, door het uitdragen van de Blijde Boodschap in woorden of gewoon door wie je bent en hoe je leeft. Welke kant missie precies zal uitgaan, weet niemand. Maar een ding is voor mij zeker de Heilige Geest blijft mensen inspireren om het evangelie in woorden en daden te verkondigen.


In het weekend van 19-20 oktober zal er in de vieringen van onze parochie
speciale aandacht gegeven worden aan de Buitengewone Missiemaand ‘Gedoopt en Gezonden’.

In De Rips en in De Mortel vindt dit plaats op zaterdag 26 oktober.

Pater Martin van Moorsel CSSp