Nieuws en actualiteiten

Verruiming aantal gelovigen tijdens vieringen U heeft het natuurlijk al vernomen: de genomen maatregelen rond het Covid-19 virusworden door de... lees meer >

De gebeurtenissen volgen elkaar snel op; de vorige week vertelde ik u dat onze pastor Stefan Schevers met ingang van... lees meer >

Onze bisschop Mgr. Gerard de Korte heeft aan het parochiebestuur laten weten dat in verband met zijn benoeming te Eersel... lees meer >

4e jaargang PAROCHIE H. WILLIBRORDUS GEMERT – BAKEL. April doet inderdaad wat hij wil… - Van een plotselinge witte wereld... lees meer >

Elk jaar op de vierde zondag van Pasen viert de Rooms-Katholieke KerkWereldroepingendag – in 2021 was dat op (24 en)... lees meer >

In een sfeervol versierde Sint Jan hebben wij dit jaar helaas met een kleine groep de Chrismamis moeten vieren. Een... lees meer >

‘In de harten van vele mensen heeft Maria een grote plaats. Zij brengt ons als hemelse moeder God dichterbij en... lees meer >

ONS DOOPSEL EN VERANTWOORDELIJKHEID Vijfde Woord ter bemoediging Beste broeders en zusters, Afgelopen zondag hebben wij met het feest van... lees meer >

De redactie van Gemerts Nieuwsblad heeft kennis geven om de krant voortaan alleen op dinsdagen uit te brengen. Dat houdt... lees meer >

Belangrijke mededeling

Onze bisschop Mgr. Gerard de Korte heeft aan het parochiebestuur laten weten dat
in verband met zijn benoeming te Eersel aan onze pastor Stefan Schevers met
ingang van 1 juni 2021 eervol ontslag is verleend als pastor van onze parochie
Heilige Willibrordus.


Dit vertrek van pastor Schevers kwam zowel voor hemzelf als voor ons als een grote
verrassing. In de komende weken zullen we ons samen met onze pastor buigen over
wanneer en op welke wijze wij als parochie afscheid nemen van elkaar. U ontvangt
hier uiteraard binnenkort nadere mededelingen over.


Tevens heeft de bisschop laten weten aan het parochiebestuur dat op korte termijn
ook meer bekend wordt over een nieuwe priester die in onze parochie een
benoeming zal krijgen.


Met vriendelijke groet namens het parochiebestuur,


Jo Grouls,
Vicevoorzitter