Nieuws en actualiteiten

Hij heeft mij gezonden. (lk 4,18)Oktober 2019 is door Paus Franciscus uitgeroepen tot buitengewoneMissiemaand. Directe aanleiding hiervoor is het feit... lees meer >

Afgelopen zondag werd tijdens de eucharistieviering onze nieuwe diaken Frank van der Geld welkom geheten. Hij is met ingang van... lees meer >

Samen Bijbellezen Samen Bijbellezen is van vitaal belang want de vreugde van het evangelie is voor iedereen (Paus Franciscus). Bezig... lees meer >

Op zondag 15 september wordt in de kerk van Sint Jan Onthoofding te Gemert een nieuwe diaken verwelkomd in de... lees meer >

Als een dierbare overlijdt komt er heel veel op je af. Naast het verdriet om het verlies moet je zo... lees meer >

‘Het is goed dat er regionale parochies worden gevormd, dat parochies loyaal gaan samen werken, hun eigen belangen durven overschrijden... lees meer >

Wat inspireert u? We starten met open avonden om echt met elkaar in gesprek te komen. Een gesprek met steeds... lees meer >

Wie gevormd wil worden in tiener en jongerenwerk voor de parochie die is van harte welkom zijn interesse kenbaar te... lees meer >

Velen hebben zich de afgelopen week tot het parochiebestuur gewend en aangegeven dat het kerkhof naast de (voormalige) Gerarduskerk er... lees meer >

Afgelopen week bereikte ons het bericht van onze bisschop Mgr. de Korte dat hij Theo Lamers per 1 juni a.s.... lees meer >

Begraafplaats Gerarduskerk

Velen hebben zich de afgelopen week tot het parochiebestuur gewend en aangegeven dat het kerkhof naast de (voormalige) Gerarduskerk er slecht aan toe is; er is sprake van verzakkingen en het gras is volledig kapot.
De oorzaken zijn: de droge zomer in 2018 en ook nu weer een veel te droog voorjaar. Het grondwaterpeil is zo laag dat al het gras afgestorven is. We hadden afgelopen winter nog de hoop dat in het voorjaar van 2019 het gras nog zou herstellen maar door de droogte is dat niet gebeurd.
Een ander onverwacht incident is het noodweer geweest op 19 mei jl.; de enorme regenval heeft verzakkingen veroorzaakt. Het parochiebestuur is verantwoordelijk voor het onderhoud van het kerkhof en zal dat ook de komende maanden gedegen aanpakken.
Zo wordt gedacht aan het affrezen van de bovenste (onkruid-)laag, het opvullen van de gaten, het egaliseren van het geheel en vervolgens (in etappes) weer inzaaien. Ook moet er een systeem voor bevloeiing aangelegd worden omdat anders het probleem in de komende zomers zich weer voordoet. Dat alles kost veel werk en dus tijd. Bij deze een oproep om de vrijwilligers die nu het onderhoud doen op dit kerkhof te komen versterken. Des te sneller is dit probleem dan (voorgoed) weggewerkt.
Wat betreft de grafornamenten (“de stenen”): dat is privé-bezit en die zullen dus door de nabestaanden onderhouden moeten worden.


Het parochiebestuur rekent op uw steun en begrip.