Nieuws en actualiteiten

Kinderkerstviering in onze parochie op kerstavond 24 december. Sinterklaas is bijna vertrokken, de voorbereidingen voor de kerstvieringen zijn in volle... lees meer >

Gospelkoor Ringshout is een koor met ongeveer 27 leden. De muziek die zij zingen, de naam van het koor zegt... lees meer >

PAROCHIE H. WILLIBRORDUS GEMERT – BAKELNovember 2019, 2e jaargang Bijdrage Bestuur:De maand, waarin…….- Het Ceciliafeest weer uitbundig is gevierd en... lees meer >

Geef licht…….Ook dit jaar komen we in de advent elke zondag vanaf 1 december om 10.30 uur bij elkaar in... lees meer >

De Gerardus (dag)kalender 2020, uitgebracht door Klooster Wittem, is eenscheurkalender met elke dag op de voorkant een spreuk die opbeurt... lees meer >

Als een dierbare overlijdt komt er heel veel op je af. Naast het verdriet om het verlies moet je zo... lees meer >

‘Het is goed dat er regionale parochies worden gevormd, dat parochies loyaal gaan samen werken, hun eigen belangen durven overschrijden... lees meer >

Wie gevormd wil worden in tiener en jongerenwerk voor de parochie die is van harte welkom zijn interesse kenbaar te... lees meer >

Velen hebben zich de afgelopen week tot het parochiebestuur gewend en aangegeven dat het kerkhof naast de (voormalige) Gerarduskerk er... lees meer >

1. Het bestuur van de Stichting Esdonkse Kapel is verantwoordelijk voor het beheer van de Kapel. De Parochie is verantwoordelijk... lees meer >

Begraafplaats Gerarduskerk

Velen hebben zich de afgelopen week tot het parochiebestuur gewend en aangegeven dat het kerkhof naast de (voormalige) Gerarduskerk er slecht aan toe is; er is sprake van verzakkingen en het gras is volledig kapot.
De oorzaken zijn: de droge zomer in 2018 en ook nu weer een veel te droog voorjaar. Het grondwaterpeil is zo laag dat al het gras afgestorven is. We hadden afgelopen winter nog de hoop dat in het voorjaar van 2019 het gras nog zou herstellen maar door de droogte is dat niet gebeurd.
Een ander onverwacht incident is het noodweer geweest op 19 mei jl.; de enorme regenval heeft verzakkingen veroorzaakt. Het parochiebestuur is verantwoordelijk voor het onderhoud van het kerkhof en zal dat ook de komende maanden gedegen aanpakken.
Zo wordt gedacht aan het affrezen van de bovenste (onkruid-)laag, het opvullen van de gaten, het egaliseren van het geheel en vervolgens (in etappes) weer inzaaien. Ook moet er een systeem voor bevloeiing aangelegd worden omdat anders het probleem in de komende zomers zich weer voordoet. Dat alles kost veel werk en dus tijd. Bij deze een oproep om de vrijwilligers die nu het onderhoud doen op dit kerkhof te komen versterken. Des te sneller is dit probleem dan (voorgoed) weggewerkt.
Wat betreft de grafornamenten (“de stenen”): dat is privé-bezit en die zullen dus door de nabestaanden onderhouden moeten worden.


Het parochiebestuur rekent op uw steun en begrip.