Nieuws en actualiteiten

01-03-2021

Kleuterkerk

Helaas kan op 7 maart de kleuterkerkviering niet doorgaan.Dit op advies van het OMT van het RIVM en van het... lees meer >

De kruisweg - in het Latijn Via Crucis of Via Dolorosa genoemd - is een weergave van de lijdensweg van... lees meer >

4e jaargang PAROCHIE H. WILLIBRORDUS GEMERT – BAKEL. De maand van 28 dagen…- Verrast werden wij deze maand door een... lees meer >

Wij zitten midden in de veertigdagentijd oftewel de vasten tijd. Deze begint drie dagen na carnaval op Aswoensdag en eindigt... lees meer >

Vastenaktie 2021 Parochie H. Willibrordus Gemert - Bakel Voor mensen met albinisme in Afrika Het vastenproject van de parochie is... lees meer >

15-02-2021

Alpha Cursus

De Alpha – cursus is een wereldwijde introductiecursus op het christelijk geloof.  In tien bijeenkomsten en een weekeinde krijgen de... lees meer >

Armenzorg vraagt door de eeuwen steeds een nieuw gezicht…   De parochie wil inzetten op samenwerking met mensen die sociale zorg... lees meer >

Om 3 uurtjes in de 14 dagen, op een maandagmorgen van 9.00 uur tot 12.00 uur enkele huishoudelijke werkzaamheden te... lees meer >

Aan de ouder(s) / verzorger(s) van jongeren van de Parochie H. Willibrordus. Gemert, januari 2021 Geachte ouders/verzorgers, Uit onze parochieadministratie... lees meer >

Het Parochie Bestuur heeft besloten om het Pastoraal Bureau m.i. van heden te sluiten in verband met de aangescherpte maatregelen... lees meer >

Alpha Cursus

De Alpha – cursus is een wereldwijde introductiecursus op het christelijk geloof. 

In tien bijeenkomsten en een weekeinde krijgen de deelnemers de gelegenheid om de kernpunten van het christelijk geloof te verkennen. Ze kunnen zelf ontdekken wat het Christendom alle eeuwen door verkondigd heeft en hoe dit ook voor hun leven van nu van betekenis kan zijn. In het christelijk geloof gaat het allereerst om de ontmoeting met God de Vader langs Christus Zijn Zoon in de kracht van de Heilige Geest. Het gaat om een relatie met de levende God, die doorwerkt in onze houding tegenover de medemensen en ons verbindt met zijn gemeenschap, de Kerk.

Maar God overrompelt nooit de vrije wil van de mens. Daarom vraagt Hij ons te bidden, dat de harten meer open komen te staan voor zijn liefde. De Alpha kan pas iets voor mensen betekenen, als deze voortdurend ondersteund wordt door gebed. Bidden is het hart verheffen naar Hem die het Hart van de Kerk en van ieders leven is: God, Vader, Zoon en Heilige Geest. 

Father Mallon pleit in zijn project Divine Renovation ervoor om iedereen in een parochie een keer de Alpha te laten volgen. In evangelische groepen was dit altijd al zo. Als je nieuw in de gemeente komt, word je gevraagd eerst de Alpha te volgen. Wil je iets gaan doen in de lokale gemeenschap, eerst de Alpha volgen. Dus ook degenen die naar hun idee al ‘wedergeboren’ zijn en hun hart op een duidelijk te herinneren moment aan de Heer hebben gegeven, gaan nog de Alpha volgen. Mallon deed in zijn parochie in zekere zin hetzelfde. Iedereen die door de Doop wedergeboren is, iedereen die de 1e Communie en het Vormsel heeft ontvangen, iedereen die elke zondag naar de Mis komt, iedereen die vrijwilligerswerk doet, iedereen die in een bestuursfunctie zit … allemaal naar de Alpha. Dit is een actieve toepassing van het feit dat de Alpha voor iedereen is. Voorheen werd Alpha meer gezien als een aanbod voor de zoekende parochianen en vooral voor zoekende niet-parochianen. Het was een weg van evangelisatie. Een laagdrempelige kennismaking met het geloof. En zo heeft het ook gewerkt. Al sinds 1998 wordt de cursus in katholieke parochies gegeven en heel wat mensen hebben door deze Alpha de weg naar de Kerk hervonden of gevonden. 

Bijna drie decennia bloeit de Alpha-cursus.  Deze cursus is een inleiding op kernpunten van het christelijk geloof met een pragmatische inslag. Er zijn 11 à 14 bijeenkomsten gepland gedurende een periode van 10 à 11 weken. Elke Alpha bijeenkomst begint met een maaltijd, er wordt wat gezongen en de inleidingen zijn bewust kort, helder, getuigend, humoristisch en informatief gehouden. Er wordt uitgelegd wie Jezus is en wat geloven is; wie de heilige Geest is en daarmee wie de drie-ene God is. Ook praktische punten komen aan bod, onder andere dat het leven keuzes en strijd kent en hoe een christen een plek in een gemeenschap kan zoeken en zijn leven beter kan afstemmen op het evangelie. De ruime gelegenheid na de inleiding om met elkaar over de inleiding door te praten, beantwoordt aan de wens tot dialoog, uitwisseling, delen en horen wat anderen ervan vinden. Discussies worden hier vermeden, die zijn zelden vruchtbaar. Halverwege de cursus is er een extra bijeenkomst waarin ook een gebedstijd voorkomt. Ook deze gebedsvorm is zeer laagdrempelig opgezet, dus geen Eucharistie, aanbidding of Rozenkrans, maar wat zingen, stilte en voorbeden. Over het geheel heeft de Alpha dus een mystagogische inslag, leren en ervaren gaan samen op. Heel veel dus voor een begin-cursus van tien weken. Maar het ‘werkt wel’. Een deelneemster zegt: “Een feest van ontmoeting. Het woord zegt het al. Ontmoeting: het samenkomen met mensen… Ontmoeting ook met het eigen geloofsbeleving, het nadenken hierover, de twijfel soms, of een gevoel van onvermogen. Maar ook een kans, een uitdaging voor een nieuwe of hernieuwde ontmoeting met God, Jezus en de heilige Geest. Om weer met andere of nieuwe ogen naar je eigen relatie met God en de Kerk te gaan kijken.” Weer een andere deelnemer schreef achteraf: “In elk opzicht heeft de Alpha mij goed gedaan. Een wat pijnlijk katholiek verleden is helemaal weggevaagd en mijn ziel bloeit op. Het is een vreugde om te mogen geloven.”

Waar gaat het over?

Wie is Jezus? Wat is geloven? Hoe kan je bidden? Wat doet de heilige Geest? Hoe lees je de Bijbel? Wat is de Kerk? Hoe kan je als christen leven? Waar ervaar je God?

Alles draait om ontmoeting,  uitleg en gesprekken.

In september willen u van harte welkom heten voor Alpha-cursus bij de pastorie in Handel. 

Wilt u meer wil weten over Alpha Cursus, ga naar rk-alphacentrum.nl.


Handel, 11 februari 2021

P. Cândido S. Luhuma, CSSp