Nieuws en actualiteiten

01-03-2021

Kleuterkerk

Helaas kan op 7 maart de kleuterkerkviering niet doorgaan.Dit op advies van het OMT van het RIVM en van het... lees meer >

De kruisweg - in het Latijn Via Crucis of Via Dolorosa genoemd - is een weergave van de lijdensweg van... lees meer >

4e jaargang PAROCHIE H. WILLIBRORDUS GEMERT – BAKEL. De maand van 28 dagen…- Verrast werden wij deze maand door een... lees meer >

Wij zitten midden in de veertigdagentijd oftewel de vasten tijd. Deze begint drie dagen na carnaval op Aswoensdag en eindigt... lees meer >

Vastenaktie 2021 Parochie H. Willibrordus Gemert - Bakel Voor mensen met albinisme in Afrika Het vastenproject van de parochie is... lees meer >

15-02-2021

Alpha Cursus

De Alpha – cursus is een wereldwijde introductiecursus op het christelijk geloof.  In tien bijeenkomsten en een weekeinde krijgen de... lees meer >

Armenzorg vraagt door de eeuwen steeds een nieuw gezicht…   De parochie wil inzetten op samenwerking met mensen die sociale zorg... lees meer >

Om 3 uurtjes in de 14 dagen, op een maandagmorgen van 9.00 uur tot 12.00 uur enkele huishoudelijke werkzaamheden te... lees meer >

Aan de ouder(s) / verzorger(s) van jongeren van de Parochie H. Willibrordus. Gemert, januari 2021 Geachte ouders/verzorgers, Uit onze parochieadministratie... lees meer >

Het Parochie Bestuur heeft besloten om het Pastoraal Bureau m.i. van heden te sluiten in verband met de aangescherpte maatregelen... lees meer >

Aanscherping regelgeving

Aanscherping regelgeving omtrent gebruik pastorie in Gemert

Het zal u niet ontgaan zijn dat het aantal besmettingen met Covid-19 (te) langzaam daalt en dat tegelijkertijd de besmetting door het Engelse variant toeneemt. De overheid, RIVM en GGD’s spreken allemaal hun grote bezorgdheid uit en ook wij moeten daarom maatregelen treffen waarmee het aantal onderlinge contacten afneemt en tot een minimum wordt beperkt.


Het parochiebestuur scherpt daarom de maatregelen rond het gebruik van de pastorie in Gemert aan; de reeds vigerende maatregelen blijven van kracht maar worden op bepaalde punten aangescherpt:
– Met ingang van dinsdag 19 januari a.s. worden er geen bijeenkomsten meer georganiseerd in het vergaderlokaal.
– Dit houdt ook in dat er geen koffie meer wordt gedronken in het vergaderlokaal; koffie kan door ieder die werkzaam is in de pastorie opgehaald worden in de (groene) pantry en vervolgens op zijn/haar werkplek opgedronken worden.
– De kerkhofmedewerkers en andere “buiten”-werkers krijgen koffie aangereikt in een van de garages.
– Korte besprekingen met maximaal twee mensen van buitenaf worden met in achtneming van de 1,5 m afstand en het gebruik van een mondkapje op een geschikte plek daartoe gevoerd. Maar niet langer dan strikt noodzakelijk.
– Het parochiebestuur zal ook vrijwel alles digitaal afhandelen en daarbij gebruik maken van diverse media.
– Om de besmettingskans in de gangen te verkleinen wordt het aantal bewegingen aldaar beperkt; dat bereiken we doordat gasten voor pastor Schevers via zijn eigen (buiten-)voordeur zijn woning in- en uitgaan.
– Ook de medewerkers en gasten van Denkkamer mogen uitsluitend met mondkapje op door de gang en over de trap lopen.
– Vanaf nu draagt iedereen een mondkapje binnen de pastorie totdat hij/zij op zijn eigen werkplek zit.


Deze aangescherpte maatregelen blijven van kracht tot dat de situatie rond Covid-19 dit toelaat en zal het bestuur dan bekend maken.


Het parochiebestuur is ervan overtuigd dat wij allen beseffen dat het werk voor onze parochie doorgang moet vinden maar dat veiligheid voor ons allen minstens zo belangrijk is.


Blijf gezond!


Jo Grouls, namens het parochiebestuur