Nieuws en actualiteiten

07-07-2020

Rozenkrans

Rozenkrans in Handel  Vanaf maandag 6 juli 2020 zijn we begonnen met het rozenkrans gebed. We vinden het belangrijk dat... lees meer >

29-06-2020

Spelregels

Met ingang van zaterdag 4 juli a.s. en zondag 5 juli a.s. worden in al onze kerken van de parochie... lees meer >

Vanaf 1 juli a.s. kunt u weer terecht bij het Pastoraal Bureau in Gemert (Kerkstraat 2; 2e deur, tel. 0492-361215.)Het... lees meer >

Een misintentie kan vanaf 1 juli weer worden opgegeven bij de diverse pastorale steunpunten en het pastoraal bureau in Gemert... lees meer >

NIEUWSBRIEF 3e jaargang PAROCHIE H.  WILLIBRORDUS  GEMERT – BAKEL juni 2020 Juni……De maand waarin de Intelligente Lock down weer meer versoepeling... lees meer >

Ons leven bestaat uit verschillende momenten: soms goed en soms slecht. Het is precies zoals de seizoenen, zoals het weer.... lees meer >

Hoe denkt u dat u zich zult voelen als u een dezer dagen weer naar de kerk kunt gaan? Misschien... lees meer >

Een kaartje om eraan te herinneren dat geluk dichterbij is dan je soms denkt.

In het verhaal van Lucas (Hand. 1,4-8) over de christelijke gemeenschap van Jeruzalem wisselen passages die handelen over het interne... lees meer >

Aanleveren van misintenties:

Een misintentie kan vanaf 1 juli weer worden opgegeven bij de diverse pastorale steunpunten en het pastoraal bureau in Gemert tijdens de daarvoor bestemde openingstijden.


U kunt ook een misintentie aanleveren via de mail publiciteit@heiligewillibrordus.nl en het bedrag van € 12,00 over te maken op rekeningnummer:
NL45RABO0166126780 t.n.v. Parochie H. Willibrordus Gemert-Bakel. o.v.v.
misintentie + naam en woonplaats.


Omdat de Gemerts Nieuwsblad voorlopig alleen op dinsdagen verschijnt en tijdens de vakantie andere openingstijden voor pastoraal bureau gelden, worden de intenties voorlopig niet gepubliceerd.


Natuurlijk worden de aangeleverde intenties wel gebeden in onze kerken in de door u gevraagde viering.