Nieuws en actualiteiten

‘In de harten van vele mensen heeft Maria een grote plaats. Zij brengt ons als hemelse moeder God dichterbij en... lees meer >

Een vreugdevol Pasen, er worden enkele lichtjes bezorgd in zorgcentra met die tekst. De boodschap van Pasen is de verrijzenis... lees meer >

EEN ZORGZAAM MENS – Gedachten bij het Jozefjaar Afgelopen december heeft paus Franciscus het Jozefjaar afgekondigd. Komende vrijdag, als wij het... lees meer >

Folder Kerkbalans 2021. Een machtigingsformulier treft u via deze link aan.

ONS DOOPSEL EN VERANTWOORDELIJKHEID Vijfde Woord ter bemoediging Beste broeders en zusters, Afgelopen zondag hebben wij met het feest van... lees meer >

De redactie van Gemerts Nieuwsblad heeft kennis geven om de krant voortaan alleen op dinsdagen uit te brengen. Dat houdt... lees meer >

Aanleveren intenties en kopij

De redactie van Gemerts Nieuwsblad heeft kennis geven om de krant voortaan alleen op dinsdagen uit te brengen.


Dat houdt in, dat de deadline voor het aanleveren van de intenties en kopij t.b.v. publicatie is verzet naar vrijdag 12.00 uur. D.w.z. dat alle intenties, die in de krant van dinsdag gepubliceerd moeten worden, al op de vrijdag ervoor in ons bezit moeten zijn.