Nieuws en actualiteiten

Vanwege zijn 50 -jarig priesterfeest heeft Pater Piet Delisse zich bereid getoond om het een en ander te vertellen over... lees meer >

Pater Pubben

Vorige week vrijdagavond 14 september ging pater Pubben onder grote belangstelling voor in de H. Eucharistieviering in Ruijschenbergh. Het was... lees meer >

September 2018 Broeders en zusters, De afgelopen weken is onze Kerk helaas vaak negatief in het nieuws geweest. Er was... lees meer >

09-09-2018

Uitnodiging

Op 14 september 2018 is het 50 jaar geleden dat Pater Piet Delisse tot priester is gewijd. Al jaren assisteert... lees meer >

De Bijbel een veel gelezen boek. En toch niet gemakkelijk te verstaan. Door echter samen met anderen de Bijbel te... lees meer >

Misschien heeft u het al gezien: binnen de pastorie van de St. Jan vinden momenteel allerlei verschuivingen plaats: zichtbaar en... lees meer >

In september 2018 start in Den Bosch een Catechistenopleiding. Dit is een kerkelijk erkende opleiding in de Godsdienstwetenschappen, vaak aangeduid... lees meer >

Als u 2 uurtjes in de week op een dankbare wijze voor onze parochie klaar zou willen staan………   Wij... lees meer >

Trouw blijven in moeilijke tijden

September 2018

wapen-denbosch

Broeders en zusters,

De afgelopen weken is onze Kerk helaas vaak negatief in het nieuws geweest.
Er was het nieuws over seksueel misbruik van minderjarigen in de Verenigde Staten.
En op het hoogste niveau van onze Kerk wordt onze goede paus ervan beschuldigd niet
adequaat te hebben gereageerd op signalen van misbruik.
Alles bijeen veroorzaakt het recente nieuws bij velen pijn en verdriet.

 

 

Meerdere slachtoffers van seksueel misbruik die ik in het verleden heb gesproken, hebben met
mij contact opgenomen en verteld dat hun pijn door het nieuws opnieuw wordt opgerakeld.
Niet weinig gelovigen in de parochie voelen verdriet om zoveel negatieve berichten.

 

 

Religieuzen, priesters en bisschoppen zijn in het recente verleden ontrouw geweest aan hun
roeping. Ze hebben misdrijven gepleegd en levens van mensen ernstig beschadigd.
Door hun gedrag hebben zij mensen niet bij God gebracht maar in veel gevallen het geloof in
het hart van mensen op de proef gesteld of zelfs gedoofd.
Dat vormt een reden tot diepe schaamte.

 

 

In Nederland kwam in 2010 het misbruik van minderjarigen aan het licht.
De Nederlandse bisschoppen zijn vanaf dat moment intensief bezig om recht te doen aan de
slachtoffers van het misbruik.
Zij hebben zich tot het uiterste ingespannen, en zullen dat blijven doen, om de Kerk te
zuiveren en te vernieuwen.
Alle aanbevelingen van de commissie Deetman, die onderzoek deed naar het seksueel
misbruik van minderjarigen binnen onze Kerk, zijn opgevolgd.
Een groot aantal maatregelen is genomen om slachtoffers erkenning te geven en tegelijk om te
voorkomen dat nieuwe slachtoffers worden gemaakt.
Natuurlijk is blijvende alertheid geboden, maar ik heb de vaste overtuiging dat onze Kerk in
Nederland een veiliger plek is dan in het verleden, met name ook voor kinderen en jongeren.

 

 

In deze dagen van crisis wordt onze verbondenheid met de Kerk op de proef gesteld.
Mag ik u vragen om juist nu het lastig is, trouw te blijven?
Nu wij voor de Kerk een uitermate moeilijke tijd beleven, kan niemand worden gemist.

 

Binnen de geloofsgemeenschappen van onze parochies vinden ontzettend veel goede dingen
plaats.
Zaken die ons moed en hoop kunnen geven.
Ik denk aan het samen vieren van Gods liefde zoals zichtbaar geworden in Jezus Christus.
Ik noem ook allerlei activiteiten op het terrein van geloofscommunicatie en catechese.
Niet in de laatste plaats wijs ik graag op allerlei vormen van diaconie en ander dienstbetoon,
binnen en buiten de parochies.
Ik denk dan niet alleen aan de zorg voor ouderen en eenzamen maar ook de inzet voor vrede,
gerechtigheid en het behoud van Gods schepping.

 

De Kerk van ons land en heel bijzonder van ons eigen bisdom van ’s-Hertogenbosch heeft
alleen toekomst als velen het geloof van hun doopsel serieus nemen.

 

Laten wij in deze duistere dagen dicht bij Christus en zijn Evangelie blijven, ook door allen
die het moeilijk hebben, nabij te zijn.
Wij hebben in deze tijd behoefte aan katholieken die, ondanks alles, hun geloof blijmoedig
beleven.

 

Dank voor alle gelovigen, priesters, diakens, pastoraal werkers en alle andere gedoopten, die
in trouwe volharding aan hun geloof gestalte geven.
Laten wij, onder de inspiratie van de Heilige Geest, onze vriendschap met Christus zichtbaar
maken in de wereld van vandaag.

 

 

Mgr. dr. Gerard de Korte